Otizmli Bireyler ve Astrolojik Harita Analizleri

Otizmli Bireylere Ait Astrolojik Haritalarda Dikkat Çeken Noktalar

Uzun yıllardır ilgi ile merak ettiğim Karmik Astroloji eğitimi almaya başlarken kendi özel alanım olan Otizm konusunda herhangi bir çalışma yapma niyetinde değildim ancak kendi çocuğumun haritasını incelerken gözlemlediğim ve hocamın da “ Otizmli çocuklar özeldir “ söylemi sonrası incelemek üzere arkadaşlarımdan edindiğim doğum bilgileri ile küçük bir arşiv oluşturdum.

İncelediğim harita sayısı 13 olup,  incelemeye tabi tutulan otizmli bireylerin yaşları 9 ila 24 aralığında seyretmektedir.  İçlerinde üniversite eğitimi alabilecek durumda olan birey de, lise eğitimine devam eden de, konuşamayacak, öz bakımını yapamayacak düzeyde çocuk da bulunmaktadır.

Henüz yolun/eğitimin başında olan biri olarak çok da haddim olmayarak bazı bilgileri not aldım.  Esasen her haritayı prenatal süreçleri de dahil olmak üzere tüm açıları ile inceleyip yorumlamayı isterdim ancak,  başlangıç olarak konuyu çok dağıtmamak adına çok ayrıntılı bir rapor hazırlamama kararı aldım. Bu kararım hem kendimi yeterince yetkin görmemeden hem de ayrıntılarda dağılmak yerine olabildiğince dar alanda önemli bulduğum gözlemlerimi sizlerle paylaşmak. Bu bir istatistiki çalışma değilse de bilgi vereceğine dair şüphe duymamaktayım. Arşivimi zenginleştirdikçe bu konudaki raporu geliştirerek paylaşmaya gayret edeceğimi de belirtmek isterim.   Astrolojinin otizm tanısını bebeklikte alan çocuklar için özellikle güçlü ve zayıf olduğu alanları tespit etmek için çok yararlı olacağı kanısındayım. Tespitlere uygun bir eğitim ve sağlık araştırılması ile gereken özenin gösterilmesi bu çocukların hızlı yol alması mümkün olabilir. Bu sayede çevreleri ile iletişimlerinin daha hızlı yapılandırılacağına da inancım yüksek. Örneğin incelediğim bireyler içerisinde sanatsal yetenekleri güçlü yerleşimde olan birkaç çocuk bulunmakta ve ilgili alanlarda aldıkları eğitim ile paralel yaşamlar sürmekteler.

KARMA ve bedel ödemek yan yana birbirini tamamlayan iki sözcük…  Otizmli aileleri olarak toplumun yanlışlarının bedelini neden biz ve masum çocuklarımız ödüyoruz diye çok defa kendimize sorarız. Hatta birçoğumuzda Karma bakış açısı bulunmadığından en değerli varlıklarımız kabul edip sahiplendiğimiz masum çocuklarımız üzerinden Karmik bakış açısı ile verilen bilgileri incitilme olarak görüp reddedebiliriz de.  Elbette toplumda herkesin Karma bakış açısına sahip olmasını da bekleyemeyiz. Ama “ Dedesi koruk yemiş torunun dişi kamaşmış “sözü bizim coğrafyamız insanının Karmik bakış açısına çok da ters olmadığını göstermekte.

Her ne inançta olursak olalım evlatlarımızın bizlere emanet edildiği gerçeğinden yola çıkarak, onlara elimizdeki en iyi imkanları sağlamak, yolculuklarında kendi Karmamıza uygun şekilde davranıp, birlikte yol almak ve insani tekamüldeki görevlerimizi elimizden geldiğince gerçekleştirmek bize düşüyor. Karma Astrolojisinde Rerto gezegenler genel olarak kişinin ya da geldiği ailenin Karmik borçlarını bize anlatmaktadır. 4ncü, 8 inci ve12. Ev yerleşimleri, Karma asteroidi ve KAD ve benzeri göstergeler karma ile ilişkilendirilmektedir. Fakat bu incelemede bireylerin karması üzerinde açıklayıcı bir değerlendirmede bulunmamayı tercih ettim. Ancak karma ile ilişkili tespitlerim içinde belirtmek istediğim tek şey, 13 birey içinde bir kişinin Dünya’ya DHARMA olarak geldiğidir.

Öncelikle Otizmli birey sayısının hızla arttığını belirtmeden geçmek istemiyorum. 19 yaşında bir çocuk annesi ve otizm araştırmacısı olarak şahsi düşüncem;  nüfus artışı, teknolojik gelişmeler ve para hırsının artışı ile Otizmli birey sayısının artışının paralellik gösterdiği yönündedir. Günümüzde Otizme rastlanma oranı;  CDC raporlarına göre 66 doğumda 1 otizmli çocuk doğması şeklinde seyretmektedir.  Ülkemizde pilot çalışma şeklinde de olsa aynı oranda seyrettiğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. 20 yıl önce 10.000 doğumda 1 çocukta Otizme rastlandığını göz önüne aldığımızda ve son yıllarda çok sayıda bilimsel çalışma ile gösterildiği gibi gıda ve doğa başta olmak üzere insan eli ile yaratılan kirliliğin bedelleri ödenmekte ve ödenmeye de devam etmektedir.

Otizm nedir? Otizm; doğuştan gelen ya da yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir ve sindirim sistemi sorunlarından kaynaklandığı görüşü hakimdir. Özellikle son yıllarda  üniversiteler tarafından bu tanımı destekleyen çok sayıda bilimsel araştırma sonuçlarına göre; otizm,  aynı zamanda ailesel genetik zayıflıklar ve çevresel faktörlerin tetiklemesiyle oluşan mutasyonların, açılıp kapanabilen genler vasıtası ile ortaya çıkan metabolik problemlerin ve nörolojik inflamasyonun, davranışsal, bilişsel ve iletişimsel sorunlar yumağı olarak karşımıza çıkmasıdır.

Otizmde sık rastlanan medikal sorunlardan bahsetmeden geçmek istemiyorum zira bazı burçlarda yer alan gezegen ve asteroid yerleşimleri, aşağıda yer alan sağlık sorunları ile paralellik göstermekte diye düşünüyorum.
Otizmli bireylerde sıklıkla aşağıdaki ortak sağlık sorunları gözlenmektedir.

Autism Research Institute doktorlarından Elizabeth Mumper’a  ve gerek ülkemizde, gerekse yurt dışında otizmin metabolik süreçleri konusunda faaliyet gösteren doktorlara göre Otizmli bireylerde sıklıkla aşağıdaki ortak sağlık sorunları gözlenmektedir.

Tablonun üzerine tıklanınca tablo büyüyebiliyor.

 • Alerjiler
 • Egzama, Atopik Dermatit
 • Geçirgen bağırsak gibi çeşitli bağırsak sorunları
 • Metabolik Hastalıklar (şeker metabolizması, vb)
 • Nöro-İnflamasyon (kan-beyin bariyerinin bozulması, lenfatik sistem ve beyin biyokimyası)
 • Azalmış Natural Killer hücreler (doğal patojen öldürücülerimiz, bağışıklık sistemi sorunları)
 • Düşük Glutatyon Düzeyleri (vücüdun doğal detoks antioksidanı)
 • Oksidatif Stres ve Metal Toksisitesi
 • Tekrarlayan Enfeksiyonlar
 • HPV6 ve diğer viral /bakteriyel/ mantar enfeksiyonları.

Kaynak: http://ekemis.com/otizmlilerin-ortak-saglik-sorunlari/

Otimze çözüm var ( Prof Ahmet Aydın, Dr Cem Kınacı)

Otizmde sık rastlanılan sağlık sorunlarına baktığımızda gezegenlerin sert açılarının yol açabileceği sağlık sorunlarına göz atmadan da olmaz diye düşünüyorum. Aşağıda gezegenlerin Otizm ile ilişkili olabilecek yanlarını baz alan bir liste oluşturmaya gayret ettim. Yeterince uzun olan bu incelemede diğerlerine yer vermemeye çalıştım.

BAŞAK VE İKİZLER burcunu yöneten MERKÜR: Karın, bağırsaklar, diyafram, sinir sistemi, takıntılar, kuruntular, başak burcu ile ilişkilendirilir. Yine bu bölgelerde parazitler, kolit, bağırsak sorunları ve aşırı beyin faaliyetleri ile de ilişkilidir.

ASLAN’ın yöneticisi GÜNEŞ: Beyin, mide, dolaşım sistemi, timüs bezleri, iç salgı bezleri, bağışıklık sistemi ile ilişkilendirilir

OĞLAK VE KOVA burcunun yöneten SATÜRN:  Beynin ön lobu ile ilgili problemler, insülin problemleri (Şeker hastalığı) gibi rahatsızlıklar vermektedir

YENGEÇ burcunun yöneten AY : Göğüsler, Ruh sağlığı, kan ve lenf sistemi ile yakından ilişkilendirilir.

KOÇ ve Akrep burcunu yöneten MARS : Baş, kulaklar, burun, alın, kas sinirleri, kas ve lif dokuları.

YAY ve BALIK burcunu yöneten JÜPİTER :  Balgam, Kan, uyluklar, böbrekler, kaslar ve yağlar,  atardamar sistemi.

BOĞA ve TERAZİ burcunu yöneten  VENÜS : Vücudun kalsiyum dengesi boğanın yönetimi altındadır. Ayrıca beyincik ile paratiroid bezlerini de yönetir.

BALIK Burcunun yöneten NEPTÜN: Vücut sıvıları ile ilişkilidir. Dolayısıyla vücutta, beyinin çalışması, düşünce ve hayal etme süreçleri olmak üzere birçok yerde etkisi olacaktır.

KOVA burcunu yöneten URANÜS: Ruhsal ve zihinsel rahatsızlıklar, kazalar, kırıklar, tehlikeler ve ani olaylarla ilgilidir. Ay/Uranüs arasında stresli bir açı varsa, kişinin yemek bağımlılığı olabilir

AKREP burcunu yöneten PLÜTON: Damar fonksiyonları ile ilişkilidir.

İncelenen 13 Otizmli bireyden 1’i DHARMA olarak gelmiştir.

Aşağıda 13 Otizmli bireyin astrolojik haritaları yer almakta.  İncelediğim 13 Otizmli birey içinde Orta seviyede bir çocuğumuz geldiği aileyi, toplumu, yerine göre dünyayı değiştirmek, dönüştürmek üzere görevli gelen DHARMA dediğimiz özellikte olup, hiçbir gezegeni Retro yerleşimde bulunmamaktadır. Bu çocuk gerçekten de bulunduğu aileyi dönüştürerek, bulunduğu coğrafya hatta dünyada değişime öncülük etmeye itici güç olmuş bir birey olarak ilgili camiada tanınan biri olmuştur.

13 Çocuk/bireyin Otizm Skalasındaki yerleri gruplayacak olursak;

3 Birey Ağır Seviyede Otizmli

4 Birey Orta Seviyede Otizmli ve bu bireylerden 1 kişi DHARMA olarak dünyaya gelmiş.

3 Birey Hafif Seviyede Otizmli

3 Birey Asperger Sendromu diye nitelediğimiz ve sıradan bireylere yakın davranış özelliklerine sahip.

Gözlemlerimden Elde Ettiğim Veriler

 • Ağır Otizm belirtileri gösterenlerde ortak tespitler

Otizmlilerin iletişime açık olmaması, konuşma ve sosyal uyumda zorluk, çeşitli ağır takıntılarla kendisi ve yakınlarını zorlayan davranışlar ve kendine ya da çevresine zarar verme gibi semptomlar gözlenebilmektedir. Haritasını incelediğim 3 bireyin de yaralı ve iyileşmeyen, iyileşmeyecek yaramızı gösteren Şiron’u Retro yerleşimdedir..

Ayrıca, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gibi kişisel gezegenlerine baktığımızda sadece bir kişide Retro gezegen bulunmakta olup bu da iletişim ve aklı temsil eden Merkür gezegenidir.

3 bireyin ikisi bu spektrumun en ağır semptomlarını göstermektedir. Bu iki bireyin ruhsal denge ve sağlığımızla ilişkilendirilen Terazi Burcu 6. Evde Retro Şiron yerleşimi gözlenmektedir. Üstelik Retro Şiron ile Kuzey Aydüğümü (KAD) kavuşumu bulunmaktadır.

Bir diğerinde Retro Şiron yine ruh sağlığımız ve hormonlarımızla ilişkili kabul edilen Ay ile 9. Evde kavuşumda olup kendi varlığını keşfetme sorunu yaşatmaktadır. 9. Ev’i Yay burcunun yeri olarak kabul ettiğimizden bu yerleşim Yay burcunun temsil ettiği sorunlara da kapı açmaktadır. Yay burcu insanlarının en hassas noktaları sinir sistemleri olup, bu kişiler sinirsel enerjileri yüksek ve sabırsız olabilmektedirler.

 • Asperger sendromlu bireylerin verileri

Ruh sağlığı ile yakından ilişkilendirilen AY 3 bireyde de Boğa burcunda yerleşmiş durumdadır. Ay Boğa burcunda yüceldiği yerdedir ve kişiye keskin duyular verebilir. Otizmde sık rastlanan duyusal sorunların Bu 3 Asperger bireyi çok fazla zorlamamakta oluşunu belki de AY’ın bu yerleşimine borçludur.

Bu arada Asperger kızımızda Ay Retro Venüsle kavuşuyor. Erkekte ise Ay, Retro Satürn ile kavuşuyor. Hayata uyum, çevreye adaptasyonda en iyi durumdaki Asperger birey de ise Boğa burcu yerleşimli Ay, Pluto ile 150 lik açı yaparak  duygusal açıdan bu bireyi zorlamaktadır.

 • Hafif ve Orta seviyede Otizmli olan bireylerin verileri

Şiron Asteroidleri Retro yerleşimli değildir.

Dış gezegenler olarak bilinen Neptün, Uranüs ve Pluto Retroları sadece bu grupta gözlenmektedir.

Orta ve Hafif otizmli bireylerde de Aspergerlerde olduğu gibi kişisel gezegenler olarak bilinen Merkür, Venüs, Jüpiter, Mars, Satürn Retro olarak gözlenmektedir.

Genel olarak özetlersek;

 • RETRO ŞİRON sadece Ağır Otizmlilerde bulunmaktadır.
 • RETRO ŞİRON Ağır otizmlilerde AY ve/veya KAD kavuşum yaparak tablonun ağırlığını değiştirebilmektedir.
 • AY

Ruh sağlığı ile yakından ilişkilendirilen AY, 13 Otizmli bireyde birçok gezegenle kare, karşıt, kavuşum, 150 derecelik açılar yapmaktadır.

Venüs, Güneş, Ay ile zorlayıcı açılar dediğimiz kare, karşıt, 150 derecelik açıları mevcuttur.

 • MERKÜR

Akıl ve iletişimle ilişkilendirilen Merkür gezegeni Retrosu sadece 4 kişide bulunmaktadır. Oysa Otizm klasik tıpta sadece akıl ve ruh sağlığı problemi olarak bilinmektedir. Belki de tıpla ilişkili uzmanlarımız artık bu konuya farklı bakış açısı geliştirmeliler.

Merkür’ün yerleşimi Asperger, ağır ya da hafif ve orta seviyede Otizm belirtileri göstermeleri ile bağlantısı bana bireysel kişilik özelliği ile ilgili gibi geldi. Hatta Orta seviyede otizmli 2 bireyde Merkür hiçbir gezegenle sert açı yapmamakta olması savımda haklı olabileceğimi de gösteriyor gibi. Muhtemelen diğer gezegenlerin yerleşimi ve aldıkları sert açılar tabloda daha etkili olmaktadır diye düşünmekteyim.

13 kişiden 6’sında Merkür ile Uranüs Neptün kavuşum, karşıt ya da kare açı yapmakta ama diğer gezegen ve asteroidlerle Merkürün açı ya da açısızlığı konusunda anlamlı bir korelasyon tespit edemedim. Kişisel haritanın bütünü ile birlikte değerlendirilince daha anlamlı bir sonuç çıkabilir.

 • MARS

13 Bireyin haritasında da Mars ya sert açılar alıyor ya da düşük veya zararlı olduğu burçlarda yerleşimde. Mars’ın 7 Kişinin haritasında Yengeç, Terazi ve Boğa gibi zararlı ya da düşük olduğu burçlarda yerleşmiş olduğu görülmektedir.

13 otizmli bireyin 8’inde dış gezegenlerle sert açılar mevcuttur.

Asperger bireylerden kız olanda Jüpiter ile karşıt, Uranüsle kare açıda olmakla birlikte diğer 2 Asperger bireyde Mars ile sert açılı gezegen saptanmamıştır.

 • Neptün, Uranüs ve Pluto

Dış gezegenler olarak bilinen Neptün, Uranüs ve Pluto Retroları sadece Hafif ve Orta düzey Otizmli bireylerde gözlenmektedir.

 • Kişisel Gezegenler

Orta, Hafif otizmli bireylerle Asperger Sendromlu bireylerin Merkür, Venüs, Jüpiter, Mars, Satürn gibi kişisel gezegenleri retro olarak gözlenmektedir.

 • GÜNEŞ

Kalbin yanı sıra Beyni de simgeleyen Güneş ağır orta hafif ya da Asperger sendromlu bireylerden 6 kişide Ay ile kare, karşıt, 150 derecelik olmak üzere sert açılar bulunmaktadır.

Ayrıca hafif otizmli bireylerde Mars, Saturn , Uranüs ve Şiron ile sert açılara rastlanmaktadır.

Güneş’in Ay ve diğer gezegenlerle açılarına baktığımızda anlamlı bir istatistiki veri çıkarmak en azından benim bilgilerimle pek mümkün olamamıştır. Her bireyde değişken bir yerleşimi mevcut gibi görünmektedir.

Sonuç olarak; otizmli bireylerin astrolojik ortaklıkları, bilgi düzeyime göre bu çalışmada anlamlı bulunmuştur. Bunca yazıyı okuyarak sabır gösterdiğiniz için teşekkür ederim.  Astrolojik bilgilerim arttıkça bu çalışmanın gelecekteki çalışmalarımıza ışık tutmasını dilerim.

AstroDerki

Yorum yaz

Yorum yazmak için tıklayınız

Astroloji Eğitimi

 

Arşivler

Kategoriler

error: Content is protected !!