Araştırma Yazıları Astro Gündem AY AY tutulmaları Güneş Güneş Tutulmaları Saros Döngüleri Uncategorized

1911’den Günümüze Güneş & Ay Tutulmaları ve Türkiye Tarihi

1911’den Günümüze Güneş & Ay Tutulmaları ve Türkiye Tarihi

1911 Yılından 2020 Yılına Kadar Gerçekleşen ve Gerçekleşecek Güneş ve Ay Tutulmalarının Saros Döngülerinin Türkiye Tarihine yansımaları

2019 ve 2020 yıllarındaki tutulmaların aynı Saros döngülerinde olup da Anadolu topraklarına etkisini merak ettim ve bu araştırmamı  geçmiş yıllarda gerçekleşen olaylarla benzerlik taşıma ihtimali  üzerine oturttum. Bu döngülerde gerçekleşen önemli olayları elimden geldiğince taradım. Büyük bir hata yapmamaya gayret ettim. Ancak her yılın astrolojik transit haritasını incelemedim. Bu makale sadece istatistiksel bir bakış sunmak ve data oluşturmak  içindir. Astrolojik analizlerle ilgili ilerleyen zamanlarda bir çalışma yapmayı düşünüyorum.

Aşağıda listelediğim tarihlere ilişkin tutulma bilgileri ve oluşturduğu önemli olayların tamamını makalenin içine almak, yazıyı okunmaz kılacak diye düşünerek  ayrıntılı listeleri ilgili yerlerde PDF olarak paylaşmayı uygun gördüm.

2019 ve 2020 yıllarında gerçekleşen ve gerçekleşecek olan Güneş ve Ay tutulmalarının listesi aşağıda yer almaktadır.

Solar Tutulmalar (Güneş Tutulmaları)

2019 Jul 02 19:24:07 Total central 127 -0.6466 1.0459 200.6 04m33s
2019 Dec 26 05:18:53 Annular central 132 0.4135 0.9701 117.9 03m40s
2020 Jun 21 06:41:15 Annular central 137 0.1209 0.9940 21.2 00m38s
2020 Dec 14 16:14:39 Total central 142 -0.2939 1.0254 90.2 02m10s

 

Lunar Tutulmalar (Ay Tutulmaları)

2019 Jan 21 05:13:27 Total 134 1.195 03h17m
01h02m
c Pacific, Americas, Europe, Africa
2019 Jul 16 21:31:55 Partial 139 0.653 02h58m S.America, Europe, Africa, Asia, Aus.
2020 Jan 10 19:11:11 Penumbral 144 -0.116 Europe, Africa, Asia, Aus.
2020 Jun 05 19:26:14 Penumbral 111 -0.405 Europe, Africa, Asia, Aus.
2020 Jul 05 04:31:12 Penumbral 149 -0.644 Americas, sw Europe, Africa
2020 Nov 30 09:44:01 Penumbral 116 -0.262 Asia, Aus., Pacific, Americas

 

2019 ve 2020 yıllarında gerçekleşen ve gerçekleşecek olan Güneş ve Ay tutulmalarının önceki yıllarda tutulduğu tarihlerin listesi  LİNKTE  yer almaktadır.

Linklerde de görüldüğü üzere 2019 ve 2020 yıllarındaki tutulmalar Osmanlının son yılları, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı yıllarından başlayıp Dünyadaki Büyük Ekonomik çöküş , 2. Dünya Savaşı ve Tek Partili yönetimden Çift partili yönetime geçişimiz ile Marshall yardımlarından tutun da 2001 ve 2002 yıllarında yaşanan TC tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi krizine kadar uzanmaktadır.

Astrolojide Güneş ve Ay tutulmalarının özel yeri vardır. Güneş tutulmaları genellikle olayı başlatan, Ay tutulmaları da son noktayı koyan etkiler taşırlar. Tabi her bitiş bir başlangıçtır cümlesini de kulağımıza küpe etmekte yarar var. Bu sebeple çıkardığım özeti aşağıdaki listede paylaşıyor ve gelecek günlerimizin pek de kolay olmayacağını belirtmek istiyorum. Simurg efsanesindeki gibi  Türkiye Cumhuriyetin küllerinden yeniden doğmasını en içten dileklerimle iletiyorum. Kuruluş haritamızdaki Ankar yıldızımıza (Simurg efsanesi ile ilişkilendirilen sabit yıldız) güvenmek istiyorum.  Atalarımız bu topraklarda çok kez bölündü, parçalandı ama yeniden doğmasını bildi.

Genel olarak aynı numaralı tutulmaların etkileri benzer etkiler yapacağından;  ülke gelişimine odaklı yapılan yatırımlar gerçekleştirilmekle birlikte mali sorunlara ilişkin Yabancı Devletlerle yapılacak ikili anlaşmalar yoluyla bazı ekonomik kayıplar, ülke topraklarının bölünmesi veya bölgesel özerkliklerin olması, komşularla savaş olasılıklarının gündeme gelme ihtimali taşıması, hem ülkesel, hem de küresel büyük ekonomik krizler ve kıtlıkların olması, Siyasi Partilerde değişiklikler olması, ülke yönetimine dair bazı yönetimsel kararların alınmasının mümkün olması imkan dahilinde görünmektedir. Bunun yanı sıra iklime ve toprak hareketlerine bağlı sorunların gündeme gelmesi de beklenebilir. Neptün Balık burcunda gezerken sel vb doğal afetler, aşırı yağışlar gözlenebilir. Uranüs’ün Boğa burcuna geçişi ile birlikte sadece ekonomik krizler gerçekleşmez, irili ufaklı yer hareketleri de gözlenebilir. Depremlere ilişkin bir başka analiz yapmak gereklidir. Ama bana kalırsa büyük İstanbul depremi Temmuz 2023 yılında olabilir. Bunun yanı sıra, tutulmalar tamamen aynı etkileri yapar diyemiyoruz. Çünkü gezegen dizilimlerinin bire bir aynı derece, saniye ve aynı evlerde olmaları için geçen zaman insan ömrü ile ilişkilendirilemeyecek kadar uzundur. Ancak benzer etkiler yapacağı rahatlıkla öngörülebilir.

1910- 1911 yılı tutulmaları

127 /132 Solar ve   139 / 144 /134 Lunar Tutulmalar

127 nolu 28  Nisan 1911  (7 drc BOĞA BURCU)

132 Nolu 22 Ekim  1911  ( 27 drc TERAZİ BURCU)

134 Nolu  17  Kasım 1910   (1911 in başını etkilediği için buraya dahil ettim 23 drc BOĞA BURCU)

139 Nolu  13 Mayıs 1911   ( 21 drc AKREP BURCU)

144 nolu 06  Kasım 1911  (13 drc BOĞA BURCU)

1910 .1911  tarihli olaylar

Arnavutlar’ın ayaklanmaları  ve Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması
1911 – Sultan Reşad’ın Arnavutlar’ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması
1911 – İtalya’nın Trablusgarp ve Bingazi’ye saldırması ve işgali
1911 – Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri

29 Eylül 1911 – Trablusgarp Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu Doğu Trakya dışında Balkanlar’daki tüm topraklarını kaybetmesinin başlangıcı.

1912 Yılı Tutulmaları

137 solar /142 Solar ve 111 /116 Lunar tutulmalar

137 solar 17  Nisan 1912  (27 drc KOÇ BURCU)

142 solar  10 Ekim  1912  ( 16 drc TERAZİ BURCU)

111 Lunar 01 Nisan 1912 ( 11drc TERAZİ BURCU)

116 Lunar 26  Eylül 1912 (1913 yılını da etkiler 2 drc KOÇ BURCU)

Trablus, Bingazi, Rodos ve 12 Adaların İtalyanlara bırakılması, Balkanlardaki tüm toprakların kaybı, Babıali Baskını, Mehmet Şevket Paşa suikasti. Ocak 2012 Meclisi Mebusanın feshi, 1. Balkan Savaşı’nın sona ermesi (30 Mayıs)

1912- 1913 yılı Tarihi Olayları Detay okumak için  PDF linkini tıklayabilirsiniz.

1914 yılı ve devam eden 1915, 1916 yıllardaki tutulmalarla 1. Dünya savaşına dönüştüğü ve Osmanlıyı da içine aldığını , Mayıs 1919 yıllındaki tutulmanın etkisi ile de Kurtuluş Savaşına  dönüştüğünü söyleyebiliriz.

1920 ve 1923 yıllarındaki tutulmalar da önce TBMM nin kuruluşu sonra Cumhuriyetin ilanının gerçekleştiğini düşünüyorum.  Bunlar ayrı bir yazı konusu olmalı bence.  Zira  bu araştırmamı  sadece 2019 yılındaki tutulmaların aynı saros döngülerinde olup da geçmişte gerçekleşenleri üzerine oturttum.

NOT: 1913- 1928 YILLARINDA SIRASIYLA KOÇ/TERAZİ, BAŞAK/BALIK, ASLAN/KOVA, YENGEÇ/OĞLAK,İKİZLER/YAY AKSI TUTULMALARI OLURKEN 1919’DA AKREP/BOĞA AKSI ile kurtuluş mücadelesi başlamış ve devamında ÜLKEMİZİN KURULUŞU VE CUMHURİYETİN İLANI BALIK BAŞAK AKSI TUTULMALARI İLE gerçekleşmiş)

1928 Yılı Tutulmaları

134 lunar Tutulma Tarihleri

27  Kasım 1928  ( 4 derece İKİZLER BURCU)

16/01/1928 İktisat Vekaleti’nin Kuruluşuna İlişkin Kanun TBMM’de kabul edildi.

02/02/1928 Ankara Çimento Fabrikası işletmeye açıldı.

01/03/1928 Alî İktisat Meclisi çalışmaya başladı.

13/06/1928 Paris’te Türkiye Cumhuriyeti ile Duyun-u Umumiye İdaresi Hamilleri arasında borçların ödenme biçimi ve süresi hakkında sözleşme imzalandı.

23/08/1928 Amasya-Zile demiryolu hattı işletmeye açıldı.

03/09/1928 Kütahya-Tavşanlı demiryolu hattı işletmeye açıldı.

08  Aralık 1946  (16 Drc İKİZLER BURCU tutulmaları ) 1947 yılını etkiler. ABD ile yapılan ekonomik anlaşma ve ardından Türkiye’ye hızla kurulan Askeri Üsler.  Milletler Arası Para Fonu ve  Milletler Arası İmar Kalkanma Bankasına katılmak için yetkinin hükümete devrine ilişkin kanun  TBMM de kabul edildi. 22.5.1947 Maliye Bakanlığı Dış Sermayenin dış transferine yetkilikılınması,ABD ile yardım anlaşması imzalandı (İsmet İnönü/Hasan Saka )ama yardımlar 1952 Adnan Menderes Hükümetinde yapıldı. 20/02/1947 İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun TBMM’de kabuledildi.

19  Aralık 1964  (27 drc İKİZLER BURCU Tutulmaları) 1965’i etkiler. Halkı temsil eden AY üstünde olmuş bu tutulma. Milli Produktivite Merkezi kuruldu. Ereğli Demir Çelik Fab. Kuruldu. Millet Vekili Genel seçimleri yapıld. AP 52.9 oy oranı ile kazandı ve 240 MV çıkardı. Süleyman Demirel Yönetiminde AP hükümeti kuruldu. 24/10/1965 Genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye’nin nüfusu: 31.391.421. 07/Aralık /1965 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile 180 milyon dolarlık kredi antlaşması imzalandı. Hükümeti Süleyman Demirel yönetiyordu.

NOT: 134 nolu Lunar Tutulma 21 Ocak 2019 ( 00 Drc YENGEÇ BURCU Tutulması) tarihinde de gerçekleşti ve etkileri 2019 yılında izlenmeye başlandı. 2019 Mart ayı sonunda yerel seçimler yapılacak. Ayrıca Varlık fonuna devredilen mallar karşılığında 2 yıl vadeli yurt dışı borç alma ihtimallerinden söz ediliyor.

1929 Yılı Tutulmaları

127  / 132 Nolu Solar ve Lunar 139 / Lunar 144

127   Solar 09 Mayıs 1929 (18 drc BOĞA BURCU Tutulması)

139 Lunar  23May  1929 ( 1 drc YAY BURCU Tutulması)

132  Solar01 Kasım 1929 ( 8 drc AKREP BURCU Tutulması)

144 Lunar 17 Kasım 1929 ( 24 drc BOĞA BURCU Tutulması)

16/05/1929 Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu TBMM’de kabul edildi.

28/05/1929 Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu TBMM’de kabul edildi.

30/05/1929 Gümrük Tarife Kanunu TBMM’de kabul edildi.

30/05/1929 Kibrit ve Çakmak Tekeli Kanunu TBMM’de kabul edildi.

02/06/1929 Yol ve Köprüler Yapımına İlişkin Kanun TBMM’de kabul edildi.

02/09/1929 Kütahya-Emirler demiryolu hattı işletmeye açıldı.

09/09/1929 Fevzipaşa-Gölbaşı demiryolu hattı işletmeye açıldı.

24/10/1929 New York Borsası “Wall Street”te “Kara Cuma”: 1929 Dünya İktisadi Krizi patlak verdi.

( Bu sene aynı aylarda 2 kere farklı numaralarda olmak üzere hem Ay hem de Güneş tutulmaları  olmuş. Muhtemelen bu sebeple yıkıcı etkisi büyük olmuş  )

18/12/1929 Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu.

1930 Yılı Tutulmaları

137 solar / 142 Solar ve 116 ve 111 Nolu Lunar Tutulmalar

Gördüğüm kadarı ile bu tutulmalar özellikle Demir yolu ağları ile ilgili yatırımlar getirmiş.

137  Solar  28  Nisan 1930  (7 drc BOĞA BURCU Tutulması)

142  Solar 21 Ekim 1930   (21 drc TERAZİ BURCU Tutulması)

116 Lunar 07  Ekim 1930   ( 13 drc KOÇ BURCU Tutulması)

111 Lunar  13 Nisan 1930   ( 22 drc TERAZİ BURCU Tutulması)

Özet:

Menemen Olaylarının faili 27 kişinin idamı gerçekleşti. Tevhidi Tedrisat Kanunu çıktı.Türk Ocakları kendini fesih ederek mallarını CHP ye devretti. Mustafa Kemal Atatürk 3. Kez Cumhur Başkanı seçildi. Türk Parasını Koruma Kanunu yürürlüğe girdi. T.B.M.M de Tekel Kanunu, TC Merkez Bankası kuruluşu, Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması.

1930 Yılı Olaylarını  ayrıntılı okumak için  1930 yılı Olayları Detaylı PDF linkini tıklayabilirsiniz.

 

1946 Yılı Tutulmaları

127  / 132 Solar  ve 134 Lunar Tutulmalar

127 Solar  20 Mayıs 1947  ( 28 drc BOĞA BURCU Tutulması)

132 Solar  12 Kasım 1947  ( 19 drc AKREP BURCU Tutulması )

134 Lunar 8 Aralık 1946  (16 drc İKİZLER BURCU Tutulması) 134 nolu bu tutulma 1946 sonu ve 1947 yi etkiler.

19/02/1947 Milletler arası Para Fonu ile Milletler arası İmar ve Kalkınma Bankası’na Katılmak İçin Hükümet’e Yetki Verilmesine Dair Kanun TBMM’de kabul edildi.

20/02/1947 İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun TBMM’de kabul edildi.

12/03/1947 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman, Amerikan Senatosundan Türkiye ve Yunanistan’a 400 milyon tutarında yardım verilmesini istedi.

22/05/1947 Maliye Bakanlığı yabancı sermayenin dış transferinde yetkili kılındı.

12/07/1947 Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri askeri anlaşmalar yapıldı  ABD Türkiyede hemen Askeri Üs ve Tesisler kurmaya başladı.

NOT: 1946 yılındaki  bazı Solar tutulmalar 2018 yılı ile ilişkili döngüden. 2019-2020 yılları arasındaki tutulmalarla ilgisi yok. O nedenle inceleme dışı bıraktım. Ancak  2018 yılının en önemli konusu  CB seçimi olmuştu. Bu önemli bir gelişme olduğu için bahsetmeden geçmek istemedim.

150  Nolu 3 Ocak 1946 Parsiyal  (12 drc OĞLAK BURCU Tutulması)

Bu 150 nolu tutulma 2018 yılındaki tutulma ile aynı saros döngüsü

117 nolu  30 Mayıs 1946  Parsiyal   ( 8 drc İKİZLER BURCU Tutulması)

Bu 117 nolu 2018 yılındaki tutulma ile eş solar döngüden

29 Haziran 1946 Parsiyal       ( 6 Drc YENGEÇ BURCU Tutulması)

Bu 155 nolu 2018 yılındaki tutulma ile eş solar döngüden

155 nolu 23 Kasım 1946  Parsiyal  ( 00 Drc YAY BURCU Tutulması)

Bu  155 nolu 2018 yılındaki tutulma ile eş solar döngüden

1947 Yılı Tutulmaları

139 / 144 Nolu Lunar Tutulma

139 Lunar 03  Haziran 1947  ( 12 Drc YAY BURCU Tutulması)

144 Lunar 28 Kasım 1947  ( 5 Drc İKİZLER BURCU Tutulması)  (1948 yılını da etkiler )

12/07/1947 Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri anlaşması imzalandı. 12 Kasım 1947 İktisat Kongresi yapıldı, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde imam hatip kursları açılmasına karar verdi. Ankara‘da valilik ve belediye başkanlığının ayrılmasına ilişkin kanun kabul edildi.Milli Kütüphane, 1948 yılında Ankara’da hizmete açıldı. Türkiye İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‘ne kabul oyu verdi.

1948 Yılı Tutulmaları

137 solar /142 Solar  ve /116 / 112 Nolu Lunar Tutulmalar

137 solar 09  Mayıs 1948  ( 18 Drc BOĞA BURCU Tutulması)

142 1 Kasım 1948   ( 8 Drc AKREP BURCU Tutulması)

112 Lunar 23 Nisan 1948  ( 3 Drc AKREP BURCU Tutulması)

116 Lunar 18 Ekim 1948 ( 24 Drc KOÇ BURCU Tutulması) (1949 yılını da etkiler)

08/07/1948 Türkiye’nin OECD’ye Üyeliğine İlişkin Sözleşmenin Onanması Hakkında Kanun  TBMM’de kabul edildi.

23/11/1948 İstanbul’da Türkiye İktisat Kongresi toplandı. Milli Kütüphane, 1948 yılında Ankara’da hizmete açıldı.

03/05/1949 Gelir Vergisi Kanunu TBMM’de kabul edildi.

06/07/1949 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Kanunu TBMM’de kabul edildi.

08/08/1949 Avrupa Konseyi’nin Kurulması Hakkında İmzalanmış Olan Statünün Onanmasına Dair Kanun TBMM’de kabul edildi.

1964 Yılı Tutulmaları

Lunar 134

134 Lunar 19 Aralık 1964  ( 27 drc İKZİLER BURCU Tutulması) Halkı temsil eden AY üstünde gerçekleşmiş

1965 yılını etkiler.

08/04/1965 Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu TBMM’de kabul edildi.

15/05/1965 Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları işletmeye açıldı.

10/10/1965 Milletvekili Genel Seçimi yapıldı.

24/10/1965 Genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye’nin nüfusu: 31.391.421.

07/12/1965 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile 180 milyon dolarlık kredi antlaşması imzalandı. (AP Demirel Hükümeti)

1965 Yılı Tutulmaları

127 / 132 Nolu Solar ve 139 /144 Lunar Tutulmalar

127  Solar 30 Mayıs 1965  (9 drc İKİZLER BURCU Tutulması)

132 Solar 23 Kasım 1965   ( 00 Drc YAY BURCU Tutulması)

Lunar 139 14 Haziran 1965 ( 22 drc YAY BURCU Tutulması)

Lunar 144 8 Aralık 1965      ( 16 drc İKİZLER BURCU Tutulması)

08/04/1965 Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu TBMM’de kabul edildi.

15/05/1965 Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları işletmeye açıldı.

10/10/1965 Milletvekili Genel Seçimi yapıldı. AP 52.9 oy oranı ile kazandı ve 240 MV çıkardı.

24/10/1965 Genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye’nin nüfusu: 31.391.421.

07/12/1965 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile 180 milyon dolarlık kredi antlaşması imzalandı. Hükümeti Süleyman Demirel yönetiyordu.

1966 Yılı Tutulmaları

137 / 142 Solar ve 116 / 111 Nolu Lunar Tutulma

137 Solar 20 Mayıs 1966  ( 28 drc BOĞA BURCU Tutulması)

142 Solar 12 kasım 1966   ( 19 drc AKREP BURCU Tutulması)

111 Lunar 4 Mayıs 1966    ( 13 drc AKREP BURCU Tutulması)

116 Lunar 29 Ekim 1966    ( 5 drc BOĞA BURCU Tutulması)

İlk Yerli Araba ANADOL  piyasaya çıktı, Batman İskenderun Boru Hattı işletmeye açıldı, DİSK kuruldu.İş Kanunu TBMM de kabul edildi. Giresun Kağıt Fabrikası Kuruldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay‘ın Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde anlaşıldı. Haklarını aramak için Çorum’dan Ankara’ya çıplak ayak yürüyen işçiler İstanbul’a doğru yürüyüşe geçtiler. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın, sağlık durumu nedeniyle affettiği Yassıada hükümlüsü eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefat etti

12/06/1966 Keban Barajı’nın temeli atıldı.

05/10/1966 Almus Barajı işletmeye açıldı.

28/12/1966 Ambarlı Termik Santralı işletmeye açıldı. 1967

01/01/1967 Yerli üretim Anadolu otomobilleri piyasaya çıktı.

04/01/1967 Batman-İskenderun petrol boru hattı işletmeye açıldı.

13/02/1967 DİSK kuruldu.

09/06/1967 Dövize Çevrilebilir Mevduat uygulamasına başlandı.

28/07/1967 İş Kanunu TBMM’de kabul edildi.

12/08/1967 Giresun Kağıt Fabrikası’nın temeli atıldı.

NOT: 1980 Yılında 135 Saros Nolu Tutulma ve ardından gelen 12.09.1980 ASKERİ DARBESİ

135 Saros 10  Aug 1980 de aynı döngüden tutulmalar 1998 ve 2016 yıllarında da olmuş. Ayrıca 2016 yılında 142 nolu Lunar Penumbral tutulma 23 Martta, 147 nolu launar penumbral tutulma da 16. Eylül 2016 da olmuş.   2016 yılılında Darbe Kalkışması olduğunu da hatırlatmak isterim.

1981 ve 1982 yılındaki solar tutulmalarına baktığımız zaman 2019 ve 2020 yılları ile aynı döngüde değiller o nedenle kategori dışı bıraktım.

1981 yılı Solar tutulmalar

140 Solar 4 Şubat 1981 ( 16 drc Kova Burcu Tutulması )

145 Solar 31 Temmuz 1981 ( 24 drc OĞLAK BURCU Tutulması)

1982 Yılı 124/129 Solar ve 134 Lunar Tutulmaları

124 Solar 9 Ocak 1982  ( 19 Drc YENGEÇ BURCU Tutulması)

129 Solar 6 Temmuz 1982  ( 13 drc Oğlak Burcu Tutulması)

134 Lunar 30 Aralık 1982 ( 8 drc YENGEÇ BURCU Tutulması)   ( 21 ocak 2019 tutulması ile aynı ve Yıl sonunda olan bu tutulmanın etkisi 1983 yılında gözlenmiştir)

03/11/1983 Atatürk Barajı’nın gövde inşaatına başlandı.

06/11/1983 Milletvekili Genel Seçimleri yapıldı. Turgut Özal’ın önderliğindeki ANAP seçimleri kazandı.

07/11/1982 Yapılan halk oylaması sonucu yeni anayasa %91.5 evet oyu ile kabul edildi.

29/12/1983 Özal Hükümeti’nin yeni ekonomik kararları açıklandı. İthalat rejiminde yapılan değişiklikler ile ithal malları, ithali yasak mallar, ithali serbest mallar ve ithali izne bağlı mallar olmak üzere üç türe ayrılır. Döviz işlemleri büyük ölçüde serbestleştirildi.

1983 Yılı Tutulmaları

127 / 132 Solar ve 139 /144 Nolu Lunar Tutulmalar

127 Solar 11 Haziran 1983 ( 19 Drc İKİZLER BURCU Tutulması)

132 Solar 4 Aralık 1983 ( 11 drc YAY BURCU Tutulması)

139 Lunar 25  Haziran 1983 ( 3 drc OĞLAK BURCU Tutulması)

144 Lunar 20 Aralık 1983 ( 27 Drc İKİZLER BURCU Tutulması)  (bu 144 nolu lunar tutulma 1984 yılını etkiler) Halkı Temsil eden AY üstünde tutulma.

03/11/1983 Atatürk Barajı’nın gövde inşaatına başlandı.

06/11/1983 Milletvekili Genel Seçimleri yapıldı. Turgut Özal’ın önderliğindeki ANAP seçimleri kazandı.

29/12/1983 Özal Hükümeti’nin yeni ekonomik kararları açıklandı. İthalat rejiminde yapılan değişiklikler ile ithal malları, ithali yasak mallar, ithali serbest mallar ve ithali izne bağlı mallar olmak üzere üç türe ayrılır. Döviz işlemleri büyük ölçüde serbestleştirildi

06/01/1984 Döviz alım-satımı serbest bırakıldı.

08/01/1984 Ücretlilere vergi iadesi uygulaması getirildi.

02/03/1984 Toplu Konut Kanunu TBMM’de kabul edildi.

26/03/1984 Yerel Seçimler yapıldı.

1984 Yılı Tutulmaları

137 / 142 Solar ve 149/ 116 / 111 Nolu Lunar Tutulmalar

137 solar 30 Mayıs 1984  (9 drc İKİZLER BURCU Tutulması)

142 Solar 22 Kasım 1984  ( 00 drc YAY BURCU Tutulması)

149 Lunar 13 Haziran 1984  ( 22 Drc YAY BURCU Tutulması) Halkı temsil eden AY’a KARŞIT

116 Lunar 8 Kasım 1984   ( 16 drc BOĞA BURCU Tutulması )

111  Lunar  15 Mayıs 1984  ( 24 Drc AKREP BURCU Tutulması)

06/01/1984 Döviz alım-satımı serbest bırakıldı.

08/01/1984 Ücretlilere vergi iadesi uygulaması getirildi.

02/03/1984 Toplu Konut Kanunu TBMM’de kabul edildi.

26/03/1984 Yerel Seçimler yapıldı

31/03/1984 İthalatı serbest bırakılan ilk parti yabancı sigara Türkiye’ye geldi.

07/07/1984 Kambiyo rejimi değiştirilerek yurttaşların döviz taşımasına izin verildi.

26/10/1984 Maliye Bakanı Vural Arıkan görevinden azledildi

15/06/1985 Serbest Bölgeler Yasası yürürlüğe girdi

2001 Yılı Tutulmaları

127 / 132 Solar ve 134 / 139/ 111 Nolu Lunar Tutulmalar

127 Solar  21 Haziran 2001 ( 00 drc YENGEÇ BURCU Tutulması)

132 Solar 14 Aralık 2001  (22 drc YAY BURCU Tutulması) Halkı temsile eden AY’a Karşıt tutulma (2002 yılını etkiler)

134 Lunar 09 Ocak 2001   (19 drc YENGEÇ BURCU Tutulması) Ülkenin Plutosu üsütünde

139 Lunar 05 Temmuz 2001 ( 13 drc OĞLAK BURCU Tutulması)

144 Lunar 30 Aralık 2001  ( 8 drc ENGEÇ BURCU Tutulması)

 

ÖZET:

 

CB Necdet Sezer’in Anayasa kitapçığını fırlatması, önemli kişilere yapılan suikastler, Anayasa kitapçığının fırlatılmasını takibeden siyasi krizle birlikte ülkede güven problemi ve 2001 ABD deki ikiz kuleler saldırısı ile iyice artan ekonomik sorunlar. Erdal İnönü’nün  CHP den istifası, Kemal Derviş’in Türkiye’ye gelişi, gerçekleştirilen çok sayıda yolsuzluk operasyonları ve davalar, Fazilet Partisinin kapatılması ve akabinde yerine Saadet Partisinin kurulması, İstanbul’da patlama, A.K.P ‘nin kurulması, Meral Akşener’in önce MHP ye sonra da A.K.P.’ne geçmesi. Ve önemli devlet adamları ve gazetecilere yapılan suikastler.

2001 Yılı Olayları DETAYLI okumak isterseniz  PDF tıklayabilirsiniz.

2001 Yılı EKONOMİ HABERLERİNİ DETAYLI okumak isterseniz  PDF   yi tıklayabilirsiniz.

 

2002 Yılı Tutulmaları

137 / 142 Solar ve 111/ 116 Lunar Tutulmalar

111 Lunar 26 Mayıs   2002  ( 5 drc YAY BURCU Tutulması)

137 solar 10 Haziran 2002  ( 19 drc İKİZLER BURCU Tutulması)

142 Solar 4 Aralık 2002 ( 11 drc YAY BURCU Tutulması)  (2003yılını da etkiler )

116 Lunar 20 Kasım 2002 (27 drc BOĞA BURCU Tutulması)    (2003yılını da etkiler)

ÖZET:

Başbakan Bülent Ecevit’in 4 Mayıs tarihinde Başbakanlık Merkez Binası’nda çalışmalarını sürdürürken rahatsızlanarak Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılması, hızlı gelişmelerin başlangıcı oldu.

Krizin etkisindeki kırılgan ekonomiyi yöneten Devlet Bakanı Kemal Derviş’in, Ecevit’in sağlığını baz alarak ”siyasal belirsizlikten” söz etmesi ve erken seçim tarihi belirlenmesini istemesi gelişmeleri hızlandırdı.

Bahçeli, bu süreçte katıldığı, Temmuz ayında yapılan ”11. Kocayayla Türkmen Kurultayı”nda sürpriz bir çıkış yaparak, 3 Kasım’da erken seçime gidilmesini önerdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınların “streç, kot ve benzeri” dışında pantolon giyebilmelerine olanak tanındı.

Afyon‘da merkez üssü Sultandağı olan 6 büyüklüğündeki depremde 43 kişi öldü, 318 kişi yaralandı.

DSP den ayrılanlar 63 MV  Yeni Türkiye Partisini kurdu. İdam cezası kaldırıldı.YSK Recep Tayyip Erdoğan’ın MV ni kabul etmedi. Türkiye Dünya Futbol Kupası 3. Lüğünü aldı, Orhan Pamuk Nobel ödülünü aldı, Seçimi A.K.P  seçimi kazandı ve hükümeti kurma yetkisi Abdullah Gül’e verildi. Necip Hablemitoğlu evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp öldürüldü. THY‘nin İstanbul – Diyarbakır seferini yapan RC-100 tipi uçağı Diyarbakır’a inişi sırasında düştü: 74 kişi öldü, 3 kişi yaralanarak kurtuldu. Anayasa Mahkemesi HADEP’i kapattı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 59. Hükümeti, A.K.P. Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kuruldu. Türkiye,Eurovision Şarkı Yarışması‘nda ilk birinciliğini Sertab Erener`le kazandı. Nuri Bilge Ceylan‘ın “Uzak” adlı filmi 56’ncı Cannes Film Festivali’nde Gus Van Sant‘ın “Elephant” filmiyle birlikte En İyi Film ödülünü paylaştı. Ukrayna Havayolları’na ait uçak, Trabzon‘un Maçka ilçesi yakınlarında düştü. İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan uçakta 62 asker ile 13 kişilik mürettebat öldü. Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, Ankara’ya 30 kilometre uzaklıkta trafik kazası geçirdi. Yazıcıoğlu 8 Eylülde öldü. El Kaide bağlantılı teröristler istanbul Levent’teki HSBC Bankası genel müdürlüğü ve Beyoğlu’ndaki ingiliz Konsolosluğu’na bombalı saldırı düzenledi. 30 kişi ölü, 400’den fazla kişi yaralandı. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, kayıp trilyon davasında kapatılan RP’nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan‘a ”özel belgede sahtecilik” suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı. Çok sayıda Banka kapatıldı veya BDDK ya devredildi.

2002 Yılı  Olayları Detaylı Okumak İçin  PDF yi tıklayabilirsiniz.

AstroDerki

 

2 Yorum

Yorum yazmak için tıklayınız

Astroloji Eğitimi

 

Arşivler

Kategoriler

error: Content is protected !!