Astroloji Öğreniyorum Gezegenler ve Evler Güneş Uncategorized

Doğum Haritalarımızda Güneş

Doğum Haritalarımızda Işıklar

Doğum haritamızın ışıkları AY ve Güneştir. Bu yazıda Güneş’i aktarmaya çalışacağım.

Güneş

Işıklar dediğimiz Güneş ve Ay birlikte çalışır. Astrolojik yapıda ana kimliğimizi Güneş gösteriyorsa ruhumuzu, ruhumuzun bağımsız davranışlarını,  anneyle olan ilişkimizi, annemizi, alt bilinçteki kimliğimizi, bebeklik ve çocukluktan, hatta erişkinlikten getirdiğimiz bazı davranış kalıplarını, geçmiş hayatımızdan bu hayatımıza getirdiğimiz bir kısım yetenek ve davranışları görmek açısından  da Ay’ımız çok önemlidir.

Zamanın akışını Dünya, Güneş ve Ay’ın yörüngelerindeki dönüşlerine borçluyuz. En azından bildiklerimize dayanarak  bizim  Dünya’mızda zamanın göstergeleri olarak Ay ve Güneş’i ele alıyoruz. Doğum haritalarımızda ki Güneş’i eril, Ay’ı da dişil olarak kabul ederiz.

Ay ile ilgili şimdilik bu kadar bilgi yeterli. Yazımızın konusu  Güneş’e geçersek…

GÜNEŞ 

Haritamızın kalbi Güneş’tir. Güneş, kişiliğimiz, karakterimiz, irademiz, egomuz, derinde yatan kişiliğimizdir, bendir… Güneş, bir doğum haritasında kimliğin dünyada oynadığı rolleri gösterir.  Güneş, Güneş sisteminin ateşleyici gücü olduğu gibi  doğum haritalarımızın da ateşleyici gücüdür. Eski kavimlere göre Güneş doğumun ve hayatın sembolü olarak kabul edilirdi. Yaşamın devamlılığı için Güneş enerjisi olmazsa olmazlarımızdan. Bitkiler, hayvanlar ve aklımıza gelen pek çok yapı ona bağlıdır.

Pek çoğumuz, Güneş’i her gün aynı yerden doğar zannederiz ama  her gün aynı yerden doğmaz.  Fakat 33 yılda bir aynı yerden doğar ve biz buna Güneş’in 33 yıllık çevinimi deriz.  Astrolojiye göre, kimlik bilincimiz de 33 yılda bir yenilenir. Bu enteresan döngü, bize ruhun gelişimi hakkında çok bilgi verir.

Güneş Aslan burcunu temsil eder.  Güneş burcu Aslan olanların ve Güneşlerinin yerleşimi ve açıları güçlü olan kişilerin lider olmaları, sanatsal özelliklere sahip olmaları hatta  sezgilerinin de kuvvetli olması  Mitolojide Güneş Tanrısı Apollon ile ilişkilendirilir.   Mitolojiye göre; Apollon, Güneşin, ateşin, müziğin, şiirin ve sanatın Tanrısıydı.  Apollon’un kahinlik özelliği olduğu gibi  gözleri de karanlıkta herkesten iyi görürdü.

Güneş Yöneticisi olduğu Aslan burcunda ve Yüceldiği Koç burcunda kuvvetlidir.

Özellikle 15 ve 19 derece Koçta çok kuvvetlidir. Tam karşısındaki burç ve derecelerde ise en zayıf olduğu yerdedir. (Terazi. Kova )

Egoyu ve ego savunmasını güçlü gördüğümüz burçlar Koç ve Aslandır. Ortak ilişkileri temsil eden Kova ve Terazi gibi burçlarda ise ben değil biz vardır.

Karakterimizi, kimliğimizi yansıtırken neden ve nasıl zorlandığımızı Güneş’in haritamızdaki konumları ve diğer gezegenlerle açıları belirler.  Bu yerleşimler, bize zorlanan ve sorunsuz akan  yönlerimizi gösterir. Yani açıları ve konumu ne kadar zordaysa kişinin o kadar kimlik,  kimlik bilinci, ego, kibir ve gurur sorunları olacaktır.

Güneşin elementi:  Altın

Güneş Vücutta : kalp, sırt, omurga kısımlarını temsil eder.

Güneşin doğum haritamızda bulunduğu ev, karakterimizi hayatın hangi alanında yansıttığımızı gösterir. Kendimizi en rahat ifade ettiğimiz alanı gösterir.

Güneş Evlerde

1. Evde güçlü bir kişiliği, tarzı, iradesi olur. Yüksek öz güven verir ancak, kötü açıları varsa kişi, fevri ve egoist olabilir. Yükselenin de bulunduğu ev olduğu için fiziksel olarak enerjisi yerindedir. Kişide yönetme isteği ve lider vasfı olur.

2. Evde Maddesel konulara daha düşkündür. Para yönetiminden hoşlanır, malı, mülkü arttıkça mutlu olur. Kazançlarını paylaşmakta biraz daha eli sıkı olabilir.

3.Evde İkizlerin (Merkürün ) evindedir. Bu sebeple iletişim, zeka, fikir ve bilgi konuları önemlidir.  Kişi öğrenmeye meraklı ve  iletişime açıktır, araştırmacı ve bilgiyi sorgulayıcı bir yapıdadır.

4. Evde Kişi ailesine, evine düşkündür.  Yengecin evi olduğu için sezgisel bir karakter de verebilir. Kişi için huzur  çok önemlidir.

5. Evde Ego önemlidir. Kişi sporcu, sanatçı ve lider özelliklere sahip olabilir. Bu ev çocuk, eğlence, aşk ve flört evi de olduğu için kişi  ilişkilerde flörtöz ve çocuk ruhlu olabilir. Çocuklarına düşkün de olabilir. Lüks yaşamdan da hoşlanabilir.

6. Evde  Kişi daha sessiz, daha çekingen, daha hayvan sever, daha çalışkan olur. Olumsuz açılarında eleştirici, mükemmelliyetci ve ayrıntıcı olabilir. Daha çok çalışma ortamında kendini gösterir ama odak noktası olmak da istemez.

7. Evde Sosyal bir kişilik olur. İkili ilişkilere, evlilik ve ortaklıklara daha açık olur.

8. Evde Kişilik daha mücadeleci ve tutkuludur. İlgi alanları okült konulardır, ruhsal ve psikolojik, konulara meraklıdır. Miras konuları, eş ya da aile parası, banka ve sigortacılık konuları hayatının gündeminde olabilir. Olumsuz açılarda bu konularda yıkıcı özellikler gösterebilir, kuşkucu olabilir. Kişi ameliyatları deneyimleyebildiği gibi cinsellikle ilgili konular da önem arz edebilir.

9. Evde Kişi, meraklı, sabırsız, gezmeyi, eğlenmeyi seven, başka diyarları keşfetmekten ve eğitim almaktan hoşlanan, kendini geliştirme konularına önem veren yapıda olabilir. Aldığı açılara göre kişi, egosunu bilgi kazanarak, farkındalığını artırarak pişirebilir.

10. Evde Kariyeri ve işi önemlidir. Bu sebeple  inatçı ve asi olabilir. Büyük işlere imza atmayı severler. Hayatta iddialı olurlar mevki sahibi olurlar.

11. Evde Kişi,tek başına vakit geçirmekten ziyade topluluklar, sosyal gruplar ve arkadaş çevresi ile birlikte olmak ister. Takım ruhu güçlü bir kişilik verebilir, topluluğa hitap edebilir ve  liderlik özelliği olur.  Sosyal gruplarda olmayı sevebilir.

12. Evde Kişi geri planda kalmayı tercih eder., adeta kapalı  kutu gibidir. Kişinin  sakladığı sırları olabilir, iç dünyasını paylaşmaktan pek hoşlanmaz. Gizli konuları araştırmaya, ruhsal konulara, bilinçaltına yönelik çalışmalara meraklı olur. Örneğin; psikolog olabilir. Eğer kötü açılar varsa melankolizm, depresyon verebilir.

GÜNEŞ ve AÇILARI

Güneş ile olan gezegen kavuşumlarında orbu 8-10 dereceye kadar alırız. 0-5 dereceye kadar olayları çok net gösterir. Güneşin aldığı gergin açılar, kişilik üzerinde olumsuz bazı özelliklere sebebiyet verir. Güneş hangi burçta ise o burcun daha çok olumsuz özelliklerini ortaya çıkarır. Yaptığı olumlu açılar ise, o burcun olumlu özelliklerini kişilik üzerinde ortaya çıkarır.

Örneğin Balık Güneş’ine gelen açılar, burcun özelliklerinin olumlu ya da olumsuz  yanlarını ortaya çıkarır:

  • Olumlu özellikleri: Romantik, yardımsever, bilge, rahatlatıcı, yaratıcı, sevimli, duygusal, dünyevi olmayan, duyarlı, uyumlu, kolay etkilenen, iyi kalpli, merhametli, anlayışlı olmak
  • Olumsuz özellikleri: Dikkatsizlik, gizliliği sevmek, kolayca altüst olmak, yaşamın gündelik akışına ayak uyduramamak, zayıf iradeli olmak, kararsızlık, saflık, kendine acımak, gerçeklikten kopukluk, kendine zarar vermek, bağımlılık

Ağır gezegenlerin kare ve karşıt açıları her zaman zorlayıcıdır. Özellikle Karmik Astroloji’de büyük gezegenlerden Güneş’e kare varsa, karmada öğrenilmemiş şeyler vardır. Bu gezegenlerin bulunduğu yer ve Güneşin bulunduğu yer konularında zaman zaman zorlanacağımız olaylar yaşarız.

Güneşe 150’lik yapan gezegen açıları ani kaza ve hastalıklar verebilir.

Güneşin bir gezegenle 108’lik açı yapması, gezegen hangi evde, neyi temsil ediyorsa o konuyla ilgili şansınız vardır. 120 lik gibi değilse de yakınmış gibi düşünebilirsiniz.

45’lik dereceler Kare açı kadar zorlamasa da çaba gerektirir. Bu açı, hangi evdeyse o gezegenle fazla  can yakmadan sizi zorlar. Kare açı ise insanı çok zorlar ve aşılması gerekli sınavsal zorluklardır.

Bizim hayattaki zorlanmalarımızın ana sebepleri, Karşıt ve Kare (90/180)  dediğimiz ana farkındalık ve karma açılarıdır. Bir haritada  kare ve karşıtlık yoksa insan gelişemez.

ASC/Güneş Açıları

ASC/Güneş kavuşumu

Kendini gösteren, kendine güvenen bir kişidir, ne istediğini bilir. Genelde kendileriyle barışık ve mutlu olurlar. Önemli olaylar ve yenilikler ile anılırlar. Bu bazen biraz  bencillik verebilir. Bilinçli ya da bilinçsizce ünlü olma istekleri olur. Satürn ile sorun yoksa  güler yüzlü olurlar.  Kendinden emin bakışları,  sağlam kaslari ve mağrur bir dik duruşları olur. Saçları genellikle dağınık ve gürdür.

Güneş/ ASC Karesi

Olumsuz açıda kişi egoist olabilir. Güneşin olumsuzlukları çoğunlukla egoizm ile ilgilidir. Kendilerine gereğinden fazla güvendiklerinden hüsran yaşayabilirler.  Kibirleri olabilir.  Hırslıdırlar fakat hayatta neyi  ne kadar çok  çok isterlerse karşılarına o kadar çok engel çıkar.

Güneş/ ASC Karşıt

Güneşi yükselen burcuna 7. ev diliminden karşıtlık oluşmuşsa, kişi hayatında bir şeylerin eksikliğini hisseder ve  bu eksikliği uygun bir eşle giderebileceğini düşünür. Bu yüzden ikili ilişkilere çok  önem verir. Güçlü  bir eş ya da ortak seçer. Kadının haritasında  mutlu bir evlilik göstergesi olabilir. Karşıtlık 6. evden geliyorsa iş yaşamlarına  önem verir. Ancak sert açılar alan bir güneşte ise bu beklentiler zorlu olacaktır.

Güneş/ ASC Olumlu Açısı ( 60/120 )

Kişi, sıcakkanlı olur ve kendisine güvenir.  Bulunduğu ortamlarda ilgi odağı olmak ister. Hareketleri ölçülü ve zariftir. Hak ettikleri ilgiyi elde etmeleri ve önemli görevlerde çalışıp taktir edilmeleri kolay olur.

Güneş/MC Açıları

Güneş/MC  kavuşumu

Bu insanlar  hırslıdırlar. Topluma katkıda bulunmak isteyen insanlarda görülür. Bu kişiler mesleklerinde güçlü ve başarılıdırlar, Karşılarındaki kişilere bir şeyler katmak isterler. İyi bir Statü göstergesidir. Ün ve kariyer sahibi olmayı isterler.  Haritada sert etkileşim yoksa karşılarına her zaman uygun fırsatlar çıkar. Zirvede yalnız olmak isterler. Genelde isim yapmış, adını duyurmuş kişilerin haritalarında bu konuma rastlarız.

Güneş/MC karesi

Kişi kaderine ve mesleğine giderken zorlanır.  Karşısına birtakım aşması gereken zorluklar çıkar. Kendisine aşırı güvenir, yeteneklerini abartırlar.  Karşılarına çıkan en ufak sorun ve başarısızlıkta kendilerine güvenlerini kaybedebilirler. Dış etkenlerden dolayı kariyerlerini zedelemeleri de çok kolaydır.

Güneş/ MC Olumlu Açısı

Kişi  hayata olumlu bakar. Motivasyonu güçlüdür.  Problemleri büyütmek yerine çözüm üretmeye odaklıdır. Hatalarını çabuk görüp kabul ederler. İyi açı  5. evden geliyorsa  doğal yetenek göstergesidir.  2. evden gelirse de  para kazanma yeteneği vardır.

Güneş/ MC Karşıt

Bu kişiler için özel hayatlarının gizliliği  önemlidir.  Geri planda kalmayı yeğlerler. Hatalarının farkında olsalar da düzeltmeleri zordur. Genelde yakın çevreleriyle oluşan problemlerini iş yaşamlarına taşıma eğilimleri, önlerinde bir engel oluşturabilir. 3. veya 4. evden oluşan bu açı tipinden dolayı bu ev konularıyla ilgili sorunların, kariyerlerini nasıl etkilediği görülecektir.

Güneş/Venüs Açıları

Güneş/Venüs kavuşumu

Genellikle kişiye hoşluk, zarafet ve yumuşak bir huy verir. Uyumlu ve sevecen bir yapısı olur kişinin. Fakat Akrepte tam kavuşum varsa, kişinin talepkar ve doyumsuz olma ihtimali vardır. Venüs değerle, para, güzellik ve sanatla ilgilidir. Kişinin kendisine verdiği değerle de ilgilidir. Venüs, Güneşten çok fazla ayrılamadığı için  kavuşum açısına sık rastlanabilir. Eğer haritada çok zorlu başka açılar yoksa bu kişini çekici, çok neşeli ve iyimser olduğunu gösterir. Bu açı, geçinilmesi  kolay bir karakteri anlatır.

Venüs/Güneş 45

Kişiye savurganlık, değer bilmezlik, kıymet bilememek ve kendi değerini bilememe gibi durumlar verebilir.

Güneş/Mars açıları

Mars/Güneş olumsuz kavuşumlar ve açıları kişiye rekabetçi, agresif bir enerji verebilir (mesela Uranüsle kavuşum ya da Plüto’ya kare ise ).  Eril enerji baskındır, eril enerjinin olumsuz özelliklerini gösterir. Hırs ve öfke patlamaları da yaşanabilir.

Güneş/Mars Kavuşumu

Çok kuvvetli enerjiler ortaya çıkarır. Egoları ve arzuları artıran bir açıdır.  Bu etki bazen başarılı liderler çıkarabilir ama pek çok diktatörün, kralın haritasında da rastlarız. Enerjik ve heyecanlı yapıdadırlar,  tanınmak, ünlü olmak isteyebilirler. Marsın enerjik yapısından dolayı,fiziksel güç gerektiren işlerde de kolayca başarılı olabilirler.

Güneş/Mars karesi

Kişi zaman zaman agresif ve daha yıkıcı bir enerjiye sebep olabilir. Yüksek fiziksel enerjilerini doğru yönlendire bilirlerse başarılı olabilirler.  Kendilerini, genellikle bir rekabet içinde hissederler. Gereksiz tartışmalar ve kırıcı konuşmalar arkadaşlıklarını sürdürmelerini zorlayabilir. Sabretmeyi,  bir işe başlamadan önce her açıdan değerlendirmeyi öğrenmelerinde fayda vardır. Güneş, bedenimizi de temsil ettiği için ateşli hastalıklara sebebiyet verme olasılığı mevcuttur.

Güneş/Mars karşıtlığı

Kişiye bazı düşmanlıklar getirebilir.  Bu açıya sahip insanlar savaşçı doğmuşlardır. Mücadeleler, yenilgiler onları yıldırmaz. Aslında çoğu zaman da bu savaş halleri gereksiz şeyler için olabilir. Kişi, olgunlaştıkça gereksiz yere baskıcı, savaşçı olmamayı öğrenerek kendisini kontrol etmelidir.  Sahip olduğu büyük enerjiyi doğru alanlara kanalize etmenin en iyi yolu budur.

Güneş/ Mars Olumlu Açıları (60/120)

Bu açıya sahipseniz, çok yüksek bir yaşam enerjiniz vardır.  Kişi inatçı ve sabit fikirli değildir, hatasını kabul edebilir.  Başkalarının da başarılı olabileceğini içine sindirebilir.. Başarıya ulaşmak için karşısına pek engel çıkmaz. Üstlendiği işlerin altından kolaylıkla kalkabilir.  Monotonluktan hoşlanmazsa da kendini yönetebilir. Uzun çalışma saatlerine dayanabilir. Sporcular için güzel bir yerleşimdir.

Güneş/Merkür Açıları

Güneş/Merkür kavuşumu

Konuşkanlıktır, pratik olmadır, hızlı düşünmedir. Burcuna göre espri yetenekleri de verir.

Güneş Merkür Olumsuz açılarında 

Güneşin Merkür ve Venüs ile olumsuz açısı 45 dercedir yani yarım kare. Merkür ve Venüs Güneşten maksimum 45*bazen de 48 derece uzaklaşabilir.

Kişiye sadece kendini düşünen bir yapı verebilir, kişi çok konuşabilir.

Güneş/Jüpiter Açıları

Kibir, ego ve gurur sorunları gösterebilir.

Güneş/Jüpiter karesi

Kişiye aşırı gurur ve ego, savurganlık verebilir. Tembellik, fazla rahatlık veya fazla iyi niyet de verebilir. Yolculukları sever ama burada da sorunlar çıkarır.

Güneş/Jüpiter kavuşumu

Kişi çoğunlukla iyimserdir, neşelidir, sevimlidir ama kötü açılarında kibir, aşırı gurur, abartma, savurganlık verir. Açıları iyiyse, bulunduğu evle ilgili fırsatlar sağlar, macera arayışları verir, kişi öğrenmeyi deneyimler. Kişi için koruyucu bir etkisi de vardır (karmik tabanlı astrolojide ilahi koruma gibidir)

Güneş/Satürn açıları

Kişiye ciddiyet, ağır kanlılık, içe dönük bir yapı verir.

Güneş/Satürn kare ve karşıtlığı kişide blokajlar olur, bulunduğu evin temsil ettiği konularında sıkıntılar olur, yaşam enerjisi kısıtlanmıştır.

Güneş/Satürn kavuşumu ve olumsuz açıları baba, babanın karakteri ve otorite ile ilgili sorunlar verebilir.

Güneş/Satürn 120 Kişi kararlı, iradesi yüksek ve istikrarlı olur.

Güneş/ Neptün Açıları

Güneş/ Neptün olumsuz açıları

İrade gücü zayıf, hayallere fazla bağlı bir karakter verir, karakter gerçekçiliğini yitirebilir. Kandırılabilir ya da kandırabilir.

Güneş/Neptün olumlu açıları

Neptün’ün Venüs’ün bir üst oktavı olduğunu düşününce kişiye sanatçılık, yaratıcılık vermesi de normaldir. Hayallerini gerçekleştirmek için kişiye fırsatlar verir.

Güneş/Uranüs açıları

Uranüs varsa orada herkesten farklılık vardır. Uranüs marjinalitedir, değişikliktir. Kişi topluma aykırı olarak görülür.

Güneş/Uranüs kavuşumu

Uranüs yaklaştığı her şeyi değiştirir, bozar. Kişi daha marjinaldir, mesela saçları mor/mavi veya farklı aykırı şekillerdedir. Alışkın olmadığımız şekilde giyinirler. Değişikliklere çok açıktırlar. Öte yandan  zeka da verir çünkü Uranüs Merkürün bir üst oktavı olarak kabul edilir. Kişi mucit olabilir,  kendini genellikle toplumdan farklı hisseder. Özgürlüklerine çok düşkündür. Asi, sıra dışı olurlar ve hayatlarında iniş-çıkışlar çok olur.

Güneş/Uranüs karesi

Uranüs’ün olduğu evde sıkıntı yaşar.  İlgili konuda genellikle  kaybeder. Orijinal, marjinal, heyecanlı  ve biraz agresif, bir kişilik olur.

Güneş/Uranüs karşıtlığı

Kişinin karakterinde tutarsızlıklar olur. Karşısına garip şeyler çıkabilir, yıkıcı bir enerjidir.

Güneş/Uranüs olumlu açıları

Kişi  marjinalliğini olumlu yönde kullanır.

 

Güneş/Plüto açıları

Çok kuvvetli bir enerjiyi ortaya çıkarır. Aldığı açılar ve konumuna göre çok kuvvetli bir kişiliktir.. Ancak bu kişilik yıkıcı da olabilir. Eğer olumlu bir açı ise, bu durum kişiye büyük bir dayanıklılık, kuvvet ve insanlar üzerinde büyük bir ikna gücü verir. Çok baskın bir kişiliktir. Açılarına göre olumlu veya olumsuz bir şekilde insanları dönüştürür ve toplumda baskın, baskıcı bir kişilik olur.

Güneş/Plüto kavuşumu

Kişide ya siyah ya da beyaz  vardır, gri yoktur. Bu insanlar daha uç noktalarda yaşarlar. Karakterlerini baskın ve çok güçlü bir şekilde ortaya koyarlar. Yaşamda pek esnek olmadıkları için yaşam kişiyi birçok kez yeniden başlatır. Kişi küllerinden birçok kez yeniden doğacaktır.  Özellikle kavuşumunda çok büyük bir enerji ortaya çıkar.

Güneş/Plüto 108

Çok iyi bir açıdır.  Kişinin karmasında, karakterinde çok iyi, tutarlı bir noktada olduğunu gösterir.

Güneş/Plüto karesi

yıkıcı özelliklere sahiptir. Bulunduğu evlerde kişinin kendisinin yarattığı çok sıkıntılı olaylar vardır, kendi karakterinden kaynaklanan sorunlar vardır. Kişi doktor da olmayı seçebilir, mafya da olmayı seçebilir. Eğer bir şey içerisinde Plüto varsa o şeyin içerisinde takıntı vardır. Plüto her şeye takıntı getirir. Çok büyük bir güç var ve doğru akmıyor, gücü doğru kullanamıyor ve aynı zamanda takıntılar var. O zaman kişinin hayatına yıkımlar getirir.

Güneş/Plüto 180

Haritada Plütonun bulunduğu bölgenin temsil ettiği noktada kişinin karakterine hep bir kısıtlama getirir. Kişinin karşısına genelde bazı engeller çıkarır. Örneğin 6. evde Güneş, 12.evde Plüto varsa (6.ev iş hayatı, 12.ev gizli düşmanlar) karşı taraftan gelen takıntılı, Plütonik olaylar verir kişinin hayatına..

Kareler ve karşıtlıklarda sorun vardır. Ama karşıtlıklarda sıkıntının nereden geldiği bellidir, karelerde öyle değildir. Her ikisi de farkındalıkla aşılması gereken açılardır. Kişisel tekamül için bu konularda farkındalık geliştirilmelidir.

Güneş/Plüto 120

Temsil ettiği ev konularında çok verimli ve güçlü enerjiler ortaya çıkarır.

Güneş/Plüto 150

Ani ameliyat, kaza olabilir. Bedenin  zarar görmesi söz konusu olabilir. Sıkıntılı bir açıdır.

 

Güneş/Şiron kavuşumu

Kişi fiziksel veya ruhsal bir acı çekecektir. Genellikle bu fiziksel acı olursa da Baba kaybı olarak da kendisini gösterebilir.. Şiron/Güneş açıları genellikle baba ile alakalıdır. Baba ile yaşanacak çatışmanın acılarını da izah edebilir.

Güneş/Şiron 120

Bu açı daha çok yara saran bir açıdır. Temsil ettiği ev konularında iyileşmeler, yardımlar…

 

Güneş/Ay Düğümleri Açıları

Güneş/GAD kavuşumu

Pek iyi bir yerleşim sayılmaz. Kişi geçmiş hayatındaki karakter gibi davranır. Karmadan getirdiği karmik sorunları vardır. Kişi  kimlik krizleri yaşayabilir. Baba ile ilgili sorunlar olabilir. GAD kavuşumları genellikle şanslı açılar değildir. Bu kavuşumdan  Güneş çok şey kaybeder. Haritada bulundukları evde sıkıntılar yaratır. Bu kişi hayatta ciddi desteğe ihtiyaç duyacaktır.

Güneş/KAD kavuşumu

Bu yerleşim güzeldir.  Kişinin yaşamda gitmesi gereken  yolda, karakteri hep yardımcı bir unsur olur. Zaten Güneş ve KAD aynı burçta ise yaşam yolunla karakterin aynı yönde ilerliyordur.

Güneş/Ay düğümleri karesi

En zorlu yerleşimlerdendir. . İnsanın hayatta ilerlerken şansı zayıf olur. Te msil ettikleri, etkileştikleri ev konularında zorluklar yaşatacaktır.

Güneş/Ay düğümleri 60 ve 120

Oldukça iyi şanstır. Kişiyi gitmesi gereken yolunda destekler.

 

Şans yıldızları hepimizle olsun…

ASTRODERKİ

 

 

 

 

 

Astroloji Eğitimi

 

Arşivler

Kategoriler

error: Content is protected !!