akrep aslan Astroloji Öğreniyorum AY Balık başak boğa Gezegenler ve Evler Güneş ikizler Karmik Astroloji koç Kova Oğlak Yay yengeç

Doğum Haritamızda AY

DOĞUM HARİTAMIZDA AY

Ay Klasik astrolojide, ihtiyaçlarımız, dürtülerimiz, içgüdülerimiz ve kendiliğinden ortaya çıkan huylarımız, korkularımızızı genlere kodlanmış ataların genetik mirasıdır. Klasik astrolojide gece doğmuş kişiler için Ay haritada anneyi gösterir. Ruhsal Astrolojide de Ay’a çok önem veririz. Birçok karma tabanlı Astrolji kaynağında Ay, içgüdülerimiz, huylarımız, annemizle ilişkimizi, köklerimizi gösterdiği gibi geçmiş yaşamlardaki  kişiliğimizi gösterdiği de belirtilir.

Farkındaysak genellikle anne babamız bize nasıl davranırsa, biz de çocuklarımıza öyle davranırız. Ay, bilinçaltımıza itilmiş bebeklikten kalma davranış modelleri, alışkanlıklarımız ve anılarımızı da gösteren bir yapıdır. Ay varsa mantık değil duygu vardır. Her ne kadar Merkür’ümüz ile iletişim kurduğumuzu düşünsek de dürtülerimiz bizi yönlendirdiği için bir yandan Ay, iletişim şeklimizi de anlatır.

Karmik astrolojiye göre son yaşamımızdan getirmiş olduğunuz kişilik özelliklerimizi gösterir. Karma felsefesinde  Ay’a kişinin sönmüş Güneşi de denir. Ay, astrolojide çok derin bir kavramdır, birçok anlama sahiptir. Duygusal dürtülerimizin ne olduğunu, duygularımızın ne ile beslendiğini bize anlatır. İyi incelenirse bizi bize anlatır.

Güneş burcundan sonra en önemli burç Ay burcudur. Ay’ın bulunduğu burç, dürtüsel olarak bizi sürekli o noktaya götürmek ister.  Örneğin;  Ay 3. evdeyse kişi sürekli iletişimde olmak ister ve bilgi peşinde koşar. Küçük seyahatler ister…

Ay, çok hızlı hareket eden bir gezegendir, sürekli hareket halindedir. Dünya etrafında 28,5 günlük bir döngüsü vardır ve 2,5 gün aynı burçta kalır. Ay, Yengeç burcunu yönetir ve burada besleyici ve koruyucudur. Haritada kişiye en büyük koruyuculuğu veren 2 gezegenden biri Ay diğeri Jüpiter’dir. Ay yakın zamanı ve şimdiki zamanı gösterir.  Üreme döngümüz bile Ay’a bağlıdır.

Ay burcumuz dürtüsel ve kontrolsüzlük veren yerleşimlere sahipse kişiyi sürekli duygularına göre yönlendirir.

Ay’ın en kuvvetli olduğu burç Yengeç burcudur. Boğa burcunda yücelir ve burada güven bulur. Oğlak ve Akrepte kendisini pek gösteremez ve  duygular ve bunların iletimi açısından zorluklar içerir.

AY EVLERDE ve BURÇLARDA

 • Koçta veya 1.evde:  1.Evde kişi anaçtır. Güzel yüzlü ve duygusaldır.  İhtiyaçlarını doyurmak isteyen enerjik ve değişken bir  ruh yapısı vardır. Girişken olur, kimsenin yapmadığını yapmak, ilkleri başlatmak  için motivasyonu yüksektir. Bazen çok çocuksu istekleri olabilir. Kişi isteklerini kontrol etmekte zorlanır. Daha dürtüsel ve içgüdüsel olabilir. Duygusal patlamaları yaşayabilir. Açıları iyiyse kişi lider ruhlu olur.
 • Boğada veya 2.evde: Kişi somut şeylerden beslenir. Üretmek, kazanmak ve bir şeylere sahip olmak ister. Sessizlik ve sakinliğini korumaya çalışır. Bu nedenle de  biraz ağır davranabilir. Olaylar belirsizken hemen atlamaz, inanmaz. Biraz netleşmesini bekler. Çocukluk güven ortamında geçebilir. Ailesi ile ilişkileri daha dengelidir, doyuma ulaşmış olabilir duygu dünyasında.  Ayı Boğa olan erkek çocukları genelde annelerine daha düşkün olur. Dünyasal hazlar, yeme içme ve beslenme/besleme konularında iyidir.
 • İkizlerde veya 3.evde: Meraklıdır. Çevresi ile iletişim halindedir. Konuşmayı ve iletişim kurmayı sever, yenilik peşinde koşan insanlardır. Değişimleri ve bilgiyi sever, çabuk adapte olurlar.  Her şeye tarafsız bir içgüdüyle yaklaşırlar. Öğrenmek ve anlatmaktan zevk alırlar. Kararları çabuk değişebilir.
 • Yengeçte veya 4.evde: Duygusal dünyası ve içgüdüleri  gelişmiştir.  Aidiyet duygusu yüksektir.   Ailesine, kültürüne, topraklarına bağlı, anaç bir yapıdadır. Kişi verici ve duygusaldır.  Ay Yengeçte ve 4. evde bereketli olur. Midesi hassas olan kişilerin Ay’ı yengeçte olur genellikle. Kişi evde olmayı sever.
 • Aslanda veya 5.evde: Kişi kendini gösterme arzusunda olur ve sanatsaldır. Yaratıcı, eğlenceli keyif veren zevklere yatkındır, flörtözdür. Artistik yeteneklerini göstermekten hoşlanır, ilgi odağı olmayı, hükmetmeyi sever. Oyunculuk yeteneği bulunur, insanları yönetmek ve dedikleri dinlensin ister. Önder olmak ister. Gururludur. Kızınca öfkesi yüksektir. Çocukları severler.
 • Başakta veya 6.evde: Kişi çalışandır, hastane vb yerlerde çalışmaya yönelimlidir, evcil hayvanları sever ve duygularını böyle doyurur. Beceriklidir, detaylar her zaman dikkatini çeker, eleştireldir. Her şeyin en iyisi, en yararlısı, en sağlıksı hakkında bilgisi olur.  Geliştirdiği pratik uygulamalarla bu bilgilerini sunmayı da sever.  Kişide vesvese olabilir ve hastalık hastası da olabilir. Kusur bulma konusunda mahirdirler. Her zaman detaylar dikkatini çeker. Her şeyin en iyisi, en yararlısı, en sağlıksı hakkında bilgisi gelişmiştir.
 • Terazide veya 7.evde:İlişkilerinde, birlikteliklerindeki dengeli diyalog için ellerinden gelen, yaparlar. Uyum, estetik arayışı önemlidir. Yalnız kalmak istemez. Evlilik, ortaklıklar arar. Bu yolla duygusal tatmin arar.  Bazı olumsuz açıları varsa duygu dengesini sağlamakta çok zorluk yaşar. Erkekleri ilişkilerde daha macera severdir.
 • Akrepte veya 8. evde: Kişi kime, neye zarar verdiğini sorun çıkana kadar fark etmeyebilir.  Karşısındaki insanlara güvenmemeyi çok erken yaşlarda öğrenmiştir. Çoğunlukla kontrol etme dürtüsü olan bir ebeveyni vardır ve Ayı Akrepte olan insanlar küçük yaşlardan itibaren kuşkucudurlar. Bu sebeple de yetişkin yetişkinlikte bu kontrolcü yanları ortaya çıkar ve sorunlar, krizler çıkmasına neden olabilirler. Bazen yaralayıcı konuşabilirler. Kişi manipülatif ve kıskanç davranma potansiyeli taşır. Öç almaya da yatkınlık gözlenebilir. Kişinin sezgileri güçlüdür. Derin cinsel dürtüleri olabilir. Hüzünlü bir yapısı olabilir.
 • Yayda veya 9.evde: Kişi için özgürlük önemlidir. Neşeli, sevimli olmakla birlikte kişide alaycılık da bulunabilir.  Enerjik, birçok konu ile aynı anda ilgilenen insanlardır.  Çok duygusal bir Ay diyemeyiz, çabuk sıkılabilir. Felsefi ve kültürel konularla ilgilenmekten haz alır. Hayatı tanımak için, özgürce yaşamak gerektiğine inanır, eğitim ve yabancı diyarlara seyahatlerden hoşlanır. Hatta yabancı diyarlardan evlenir veya oralara yerleşebilir.
 • Oğlakta veya 10.evde: Kişi kariyerinde başarılı olmak ister. Onun için statüsü önemlidir. Duygusal dünyası gerçekler ve hedefler üzerinedir.  Hedeflerine varmak için  zorlu şartlara katlanır ve duygularını gizleyebilir. Çalışkan ve sabırlıdır. Soğuk, mesafeli, kuralcı duruşu olur ama hep hedeflerine ulaşmak içindir. Ay Oğlakta biraz  soğuk bir yapı verir. Duygularını yansıtmakta zorlanabilir ve kuralları olan mesafeli insanlardır.
 • Kovada veya 11.evde: Ay Kovalar özgürlüğüne düşkündür, değişimi severler.Değişik şeyleri sever, kendilerini değişik yollarla ifade etmekten hoşlanırlar. Özgürlükçü, eşitlikçi ruh halleri sebebiyle hümanist insanlardır.   Akılcı, mantıklı, idealist ve entelektüel olur. Bulundukları aileye/topluma biraz aykırı olabilirler. Farklı duygusal yönleriyle ön plana çıkarlar. Aileden ziyade arkadaş çevrelerine kendilerini daha yakın hissedebilirler veya kendilerini hep bir ayrıksı hissetme, anne ile tam bağ kuramam gibi sorunların içinde bulabilirler. Kişi sosyal topluluklarda olmayı sever. Sosyal çevresi geniş olsun ister. Topluma hizmet etmekten hoşlanır.
 • Balıkta veya 12.evde: Çevresinde olan her şeyden etkilendiği için değişen ruh hali değişkendir. Çok duygusaldırlar. İlhama açık, naif, kırılgan bir iç dünyaları vardır. Yardım sever ve empatik kişilerdir. Kişi romantiktir ama geçmişe takılıp kalabilir. Kendini başkaları için kurban eden insanlar genellikle Ay Balık kişilerinde gözlenir. Olumsuz açılarda anne kaybı veya anne ile ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Ya da kişinin annesi kurban psikolojisine yatkındır. Kişi sömürüye açıktır. Bazıları kendilerine acıyan insanlar olabilirler. Kişi fazlasıyla sezgisel ve okült yeteneklere sahip olabilir. Duygularını bazen maskeleyebilir ve melankolik de olabilir. Anneden uzak olabilir. Annesini küçük yaşta kaybetmiş olabileceği gibi anneden uzakta büyüyebilir. Veya anne fiziksel olarak yakındır ama ruhsal olarak kişiye uzaktır.

Ay/ ASC kavuşumu Besleyici, duyarlı, anaç bir kişiliktir. Olumsuz açılar altındaysa kaprisli olabilir.

Ay/ MC kavuşumu Topluma katkı sunan, insanlara yol gösteren meslekleri seçer. Sık iş ve kariyer değişikliği de verebilir. Bu yerleşim annesinin baskısı altında kalan bir kişiliği, mesleğinin seçimini annesinin etkisinde kalarak belirleyen kişiyi de gösterebilir.

Ay/MC karesi Kişinin kariyerinde istediği yere gelmesi biraz zorlayıcıdır. Aşması gereken zorluklar içerir. Bazen buna anne veya kadın bir figür engel olmuş olabilir. Başarırsa sonu güzeldir.

Ay/Güneş Açıları

Ay/Güneş Kavuşumu Etkisi oldukça güçlüdür. Duygularla mantık çatışması olmaz.  Kişi, dengeli bir kişiliğe sahip olur. Yeni fikirleri ve oluşumları başlatan, destekleyen, canlı ve yaratıcı kişilerdir. Yeni projelere ilk düşünen, çoğu zaman farkına varmadan bir olayı başlatan kişilerdir. İçlerinde bu enerjiyi taşırlar

Ay/Güneş Kare Kişinin çeşitli konularda çelişki yaşamasına neden olabilir.  İç dünyası sürekli çelişki halindedir. Ebeveyin  sorunları, karşı cinsle ilişkilerde zorlanma  yaşayabilirler. Aileleri ile veya üstlendikleri sorumlulukları bu insanları gitmek istedikleri yoldan alıkoyacaktır.Yaşamda huzuru bulabilmek için kişi pek çok sınav yaşayabilir. Karakterleri güçlü olsa bile  egoları ve duyguları arasındaki çatışmalar yaşayabilirler. Bu açı bazen ailede anne-baba arasındaki çatışmayı da gösterebilir.

Ay Güneş 60 Derece Uyumlu bir çocukluk yaşantısı ve ilerleyen dönemlerde de mutlu, dengeli hayatın habercisi diyebiliriz. Kişi ailesi ile  son derece uyumlu yaşar. Arkadaş edinmekte zorlanmaz, karşı cinsle ilişkileri de çok iyidir. Geçmiş ve bugün arasındaki dengeyi çok iyi kurar, tecrübelerden ders alırlar. İnsanları kırmamaya özen gösterirler ve sevip sevilmeye müsaittirler.

Ay Güneş 120 Derece

Kişiye uyumlu bir kişilik verir, kişi dengelidir.Başlarına gelen kötü olayları bile çok kolaylıkla atlatmayı başarırlar. Çocukluk ve aile yaşamlarında huzuru kolayca yakalayabilirler.  Kişinin ego, duygular ve mantığı dengededir,  uyumludur.  Bu durum kişiye başarı ve saygıyı zorlanmadan getirecektir. Hayata bakış açıları genelde pozitiftir. Baskıcı değillerdir, çok iyi lider ve yönetici olmalarını sağlayacak potansiyele sahiptirler. Kişinin aile yaşamında uyum ve huzur, profesyonel yaşamında da başarı zorlanmadan gelir.

Ay Güneş 135

Kişide içsel sorunlar olabilir.  Duygu ve düşünceler birbirinden farklı olabilir. Çevreyle,  ebeveynlerle veya otorite ile sorunlar yaşayabilir. Annesi ve baba arasında kalabilir ve kişi  tercih yapmak zorunda olduğunu düşünebilir. Anne ve babanın duygu ve düşünceleri zıt karakterlerde olabilir. Bu sebeple kişi çocuklukta kafa karışıklığı, mutsuzluk yaşayabilir.

Ay Güneş 150 Derece

Annen ve baban ayrılmış olabilirler. Güvende olmaya  ihtiyaç duyarsın, kişi için güvende olmak  çok önemlidir. Başkaları kişiyi  yanlış anlayabilirler. Kişi de ilişkilerinde ani ve beklenmedik egosal, duygusal sorunlar yaşama potansiyeli vardır.

Ay/Venüs

Ay/Venüs olumlu açıları Kişi sevecen, sevgi dolu olur.  Zariftir, neye el atsa güzelleştirir. Para yönetimi de iyidir.

Ay/Venüs olumsuz açıları Kişi tembel, şımarık, abartılı, müsrif ve açgözlü olabilir. Bu yerleşim kişiye değer bilmeyen bir yapı verebilir. Kişi kendi değerini de göremeyebilir. Parasını elinde tutmayabilir ya da kazanırken zorlanabilir.

Ay/Venüs 150 Kişi duygusal ilişkilerde veya para konularında ani iniş-çıkışlar yaşayabilir.

Ay/Jüpiter

Ay/Jüpiter olumlu açıları Kişiye iyimserlik ve cana yakınlık verir. Kişi para konularında da iyidir.

Ay/Jüpiter olumsuz açıları Kişi çok iyi bir insansındır ama kullanılmaya yatkın olabilir. Konuları abartabilir. Daha savurgan olur. Aşırı yiyip içen insanlarda da görülür.. Hızlı tepki veren bir yapısı vardır kişinin.

Ay/Jupiter 45 derecesi Kişinin zararı kendinedir. Çok iyi bir insandır ama elindeki avucundakini yardım edeceğim diye başkalarına verebilir.

Ay/Plüto

Ay/Plüto kare ve karşıtlığı Duygularda takıntı verir. Eğer bu kişi takıntılarını aşamazsa, dönüşemezse kendi iç dünyasında çok büyük patlamalar yaşayabilir.  Plüto olan her yerde bir dönüşüm vardır.  Ay/Plüto karmik açıdan bakılınca, geçmiş yaşamdan gelen bir ölüm travmasını da gösterebilir. Takıntılı ve sıkıntılı bir anne ilişkisini de gösterebilir.

Ay Pluto Kavuşumu Kavuşumu da kare ve karşıtlığı gibi çalışabilir. Dönüşüm, değişim kaçınılmazdır. Her şeyi yeniden yapılandırmak, kurulmuş düzenleri yıkarak yeniden kurmak gerekecektir. Çok güçlü bir tutku ve takıntı yaşatabilir.

Ay/Neptün

Ay/Neptün karesi Aşırı hassas bir kişilik yapısı olabilir.  Kolay aldanma ve kolay aldatma özellikleri bulunabilir. Duygularda hayal kırıklıkları yaşayabilir. Kişi farkındalığa sahip değilse bedensel ve ruhsal sorunlar yaşama ihtimali de bulunabilir.

Ay/Neptün 150 Aşırı hassaslık, ani hayal kırıklıkları yaşatabilir. Annenin yokluğu ile ilgili sıkıntılar, annede bazı hastalıklar görülmesi mümkündür.

Ay/Şiron

Ay/Şiron karesi Anneyle ilgili sıkıntılar, acılar verebilir veya duygular çok can yakıcıdır.

Ay/Şiron 120 Yara saran bir yapı verir. Şefkatli ve şifacı, eğitimci kişilerde görülür.

Ay/Mars karesi  Kişide ani patlamalar, ani kavgalar yaşama ihtimali görülür. Huysuz bir yapı da verebilir. Kişi duygusal hayatında tıkanmalar yaşayabilir. Bazı olumsuz açı kombinasyonlarında isteklerini duygusal sömürüyle elde etmeye çalışan yapı gözlenebilir.

Ay/Satürn 

Ay/Satürn karesi Duygusal tıkanıklıklar ve anne ile ilgili sıkıntılar verebilir.

Ay/Satürn karşıtlığı  Kişi duygularını zor ifade eden bir yapıda olur. Kişiyi kısıtlayan etkiler söz konusudur.

Ay/Uranüs

Ay/Uranüs olumsuz açıları İkisi de dürtüsel gezegen olduğu için kişide çelişkili duygular yaratır. Uranüs özgürlük derken, Ay bağlan der. Bağlanma ihtiyacınla, özgürlük ihtiyacınının arasında kalan kişinin dengeyi kurması zordur.

Ay/Uranüs 120 Uranüs’ün olduğu yerde özgürleşme isteği vardır. En iyicil açıda bile bunu yaşatır ama kişi daha dengelidir.

Ay/GAD kavuşumu Depo karmadan getirdiğimiz bazı karmik tortular olur. Anne ile ilgili bazı sıkıntılar yaşatabilir, duygusal sorunlar olabilir.

Ay/KAD kavuşumu Karmik bir hak ediştir, kişiyi korur. Ay gideceği yolda kişiyi destekler.

Ay’ın bir de Fazları vardır. Bu Fazlara göre de kişilik yapısı farklılık gösterecektir.

Katkı olması dileğiyle…

AstroDerki

 

Astroloji Eğitimi

 

Arşivler

Kategoriler

error: Content is protected !!