Astro Gündem Astroloji Öğreniyorum Ay Düğümleri AY tutulmaları Güneş Tutulmaları ikizler Yay

Ay Düğümleri İkizler – Yay Aksında

Ay Düğümlerinin İkizler – Yay Aksı Transiti Mayıs 2020’de Başlayacak

Ay Düğümleri Kasım 2018 den beri Yengeç/Oğlak aksında gerçekleşen tutulmalar ile gerek aile temalı, gerekse vatan temalı bir çok gelişme ve sonlanmalar yaşattı ve 5 Mayıs 2020’de İkizler-Yay burçlarına geçiş yapana kadar da bu etkileri devam edecek.

Bu aksın yönetici gezegenleri, Ay ve Satürndü. Satürn, karma, toplumsal düzen, otorite figürleri ve yaşlılarımızla ilişkili. Bu süreç hepimizi çok yordu. Özellikle Ay düğümleri ile ilişkili kombinasyonları olan kişiler ve Ay Düğümleri Yengeç/ Oğlak aksında olanlar için ektiklerimizi biçme, başlangıçlar ve bitişlerle ilişkili deneyimlerle dolu dolu geçti/geçmekte.

Ay Düğümleri bir gezegen değildir. Ancak yaşamlarımızda büyük önemi vardır.

Ay Düğümleri gezegen değilse nedir?

Güneşin doğarken ve batarken, her zaman izlediği ekliptik adını verdiğimiz bir yol var ve mevsime göre biraz kayma yapsa da  bu yol hiç degişmemektedir. Ay’ın da bu ekliptiği kesen bir yörüngesi var. İşte bu kestiği noktalara Ay Düğümleri adı verilmiş.

Her yıl ki Güneş ve Ay tutulmaları bu varsayımsal 2 hipotetik nokta yakınlarında gerçekleşirler.

İkizler Yay Aksındaki Ay Düğümlerine baktığımızda aslında bir alma verme yasasına bakıyoruz. Özellikle bilgi ile ilgili alma verme yasası. Nefes alıp verme ile de ilgili. Dolayısı ile yaşam ve ölümle de ilgili olduğu şüphe götürmez bir gerçeklik diyebiliriz.

Karmik bakış açısı ile Ay Düğümlerine baktığımızda Kuzey Ay Düğümü;

Ruhumuzun öğrenmesi/ sahip olması gereken dersleri gösterir. Güney Ay Düğümü, geçmişimizin, genlerimizin en iyi bildiği konuları belirtir.

Bir doğum haritasında Ay düğümleri ekseni, belirgin olduğu gibi zaman boyutu da bulunan bir faktördür. Güney Ay düğümü “geçmişten getirilen” tecrübelere ve yeteneklere işaret eder.  Kuzey Ay düğümü ise hayatın gidişatı sırasında neyin “öğrenilmesi” veya “oluşturulması” gerektiğini tarif eder.

Ay Düğümleri, şimdiki yaşamdan baktığımızda seçimlerimizle ilgilidir. KAD bizim secim yapma tavrımızı anlatırken, GAD nasıl deneyimledik, bundan hangi dersleri öğrendik, hangi dersleri çıkardık onu gösterir.

Ayrıca, kişilerin doğum haritaları olduğu gibi devletlerin de kuruluş haritaları var ve göksel transitlerden devletler de nasiplerini alırlar.

KAD ve GAD ‘ın dengeli kullanılmaları şarttır.

Çoğunlukla Ay düğümleri ekseni karmik konularla ilişki kurularak yorumlanır. Çünkü bu eksen hayatın gidişatı ve bu sırada kişiyi bekleyen görevlerle ilgili en net ve doğrudan işaretleri gösterir.

Ancak, Ay düğümleri konularına farklı bir şekilde bakılması ve yararlanılması da mümkündür: Kuzey Ay düğümünün işaret ettiği görevler ve öğrenilmesi gereken adımlarla uğraşmaya hazır olan kişiler, devletler, hayatta karşısına çıkacak hemen hemen bütün engelleri ve krizleri aşmada destek bulacaktır.

Ay Düğümleri 5 Mayıs 2020’den 18 Ocak 2022’e kadar İkizler /Yay aksında hareket edecek Ayrıca, bu dönemde 4 Güneş ve 5 de Ay Tutulması gerçekleşecek. İkizler Yay aksında gezegenleri olan ve veya Ay Düğümleri ile açı bağlantısına girenleri birincil olarak etkileyecektir.

Ay Düğümleri İkizler-Yay aksına geçtiğinde gerçekleşecek tutulma tarihleri 

2020 Yılı Tutulmaları

  • 5 Haziran 2020 15⁰ Yay Ay Tutulması
  • 21 Haziran 2020 0⁰ Yengeç Güneş Tutulması
  • 5 Temmuz 2020 13⁰ Oğlak Ay Tutulması
  • 30 Kasım 2020 8⁰ İkizler Ay Tutulması
  • 14 Aralık 2020 23⁰ Yay Güneş Tutulması

2021 Yılı Tutulmaları

  • 26 Mayıs 2021 5⁰ Yay Ay Tutulması
  • 10 Haziran 2021 19⁰ İkizler Güneş Tutulması
  • 19 Kasım 2021 27⁰ Boğa Ay Tutulması
  • 4 Aralık 2021 12⁰ Yay Güneş Tutulması

Kuzey Ay Düğümü İkizler/Güney Ay Düğümü Yay

GAD Yay kişisi genellikle, derin felsefeler, idealler arasında hayatın anlamını değerlendirme konusunda oldukça başarılıdır. Yurt dışı, yüksek öğretim, yabancı kültürler konusunda yatkınlıkları vardır. GAD Yay kişisi, öğrendiği derin bilgileri, basit ve yalın bir düzeyde çevresine aktarmayı öğrenmelidir. Büyük düşünmekten çok, pratik, hızlı olmayı ve iletişimi geliştirmelidir. GAD Yay kişisi dengeyi bulamamışsa, bilgi toplama gereği duymadan kendi sahip olduğu içsel bilgi ile karar verip ve en doğru mutlak bilgiye kendisinin sahip olduğunu düşünebilir. Kişi, inançlarına körü körüne bağlanma riski taşıyabilir.

İkizler ve Yay Ay Düğümleri aksı, zihin ve fikirlerle ilgilidir. Burada ruhun amacı; alt zihinle üst zihni nasıl dengelemesi gerektiğini öğrenmektir. Kişi bilgiyi gerçekle özdeşleştirmeyi öğrenir.

Kişi her zaman merakını ve esnekliğini korumalı ama aynı zamanda da yüksek bilinç ve felsefenin ona yol göstermesine izin vermelidir. Evrensel gerçekliği aramak önemlidir fakat bu gerçekliğin günlük hayatta yaşamına nasıl aktarıldığını da öğrenmesi gerekir. Mutlak bilgiye ulaştığında sorgulamadan kabul eden GAD kişisi, sorgusuz sualsiz kabul ettiği bilginin önünü tıkayıp, hayatı kaçırabileceğini fark etmeli.

Güney Ay Düğümü Yay’ın gölge yönlerine ışık tutacak önemli bir söz;

“Bir önyargıyı yıkmak atomu parçalamaktan daha zordur”  Einstein

Kuzey Ay Düğümü İkizler, zekasını kullanarak bu inançların artık hala geçerli olup olmadıklarını tekrar sorgular. Yay geçmişte bilgiyi edinmiştir ve şimdi İkizler bunu gerçek hayata geçirmelidir. Dinlemeyi öğrenmeli, yeni fikirlere deneyimlere açık olmalı, gerektiğinde mantıkla bakmayı da öğrenmeli. Olimpostan inip halka karışmalı, sosyalleşmeli ve imbiğinden geçirdiği bilgi ve felsefeyi, inancı, mantığını da kullanarak, çok bilse de bir bilmeyeni dinleyerek fanatikliğinden arınarak çevresine bilgiyi yaymalıdır.

Kuzey Ay Düğümü İkizler’de bize.

”Dünya değişiyor, çok bilgi var, dinle; objektif ol, değişimi kabullen, sosyalleş ve bu süreci, değişimle karşına çıkabilecek zorlu imtihanlara karşı kendini hazırlayarak geçir.” der.

Önümüzdeki süreçte (5 Mayıs 2020’den 18 Ocak 2022’e kadar ) Dinlemek, anlamak ve tarafsız bir şekilde proses ederek algılamak, fikir alışverişi yapmak ve bilgiyi paylaşmak, doğru sonuca ulaşmak için değişime ayak uydurmak, yeni kültürlere kendimizi açmak, eski bilgilerin sınanması, akıl, bilim ve felsefede farklı bakış açıları ile tanışmak, sezgilerimizin yanı sıra mantık ve bilimi de geliştirmek gereği doğacak. Fark ettiyseniz; CORONA Pandemisi ile de aslında bu sürece şimdiden hazırlanıyoruz. Nefes ve yaşamla da ilgili olan YAY/İKİZLER aksını Satürn’ün Kova burcuna geçişi ile birlikte değerlendirirsek

Ay Düğümleri İkizler – Yay aksındayken 2020 senesinde

KAD İkizler’in, Satürn, Plüton ve Jüpiter ile 150 derecelik açısı ve  daha sonrasında da Neptün ile kare açı yapması önemli etkiler barındırıyor. Elbette bunlar değişimin ayak sesleri…

Dünyanın bazı bölgelerinde insanlık, üzücü ve kitlesel olaylar ve durumlar yaşayabilir. Ülkeler arası güç savaşları ve sıkıntılar, yaşadığımız yerleri değiştirme, sınırlar arası değişimler, sosyal çevremizin değişmesi, bazı arkadaşlarla ayrılıklar, bilimsel gelişmeler, para ve zenginlik için sömürüler artabilir, para  ve güç el değiştirebilir. Yay burcu ile ilişkilendirilen adalet konularında yeni düzenlemeler, sorunlar, mahkemeler konusu gündemde yer alabilir.

Özellikle  bu süreçte ülkemizin İkizlerde yer alan AY’ının ihtiyacı olan bilinmeyen konular hakkında çok konuşmak ve komplo teorileri üretme isteğini törpüleyip, araştırıp doğru bilgiyi sentezlememiz, doğru bilgiye yönelmemiz gerekmekte.

Ay Düğümleri ile Neptün Kasım 2020 – Şubat 2021 tarihlerinde kare açıda olacak;

Özellikle hava ve su yoluyla oluşan, bulaşan hastalıklar ve zehirlenmeler beklentiler arasında ne yazık ki. Deniz kazaları, su, hava, zehirli gazlardan gelen zararlar oluşma ihtimali de gündemde olabileceği gibi viral hastalıklar nedeni ile zorlanmalar, yanlış hayallerin sıkıntıları da yaşanabilir. Olayların arkasındaki gerçeği görmekte zorlanabileceğimiz bir dönem olarak da seyredebilir. Kandırılabiliriz de…

2021 yılında Satürn ve Jüpiter’in Kova burcu geçişinde Ay düğümleri ile açısı iyicil olacak. Ama Uranüs ile zorlayıcı açısı da bulunacak.

Satürn Ay Düğümleri ile uyumlu açıdayken, Uranüs ile de kare açı yapacak. Satürn ve Uranüs’ün ağır hareketi nedeni ile bu kare açı Yay/ İkizler aksı transitinden sonrasında da devam edecek.

Ülkelerde bağımsızlık hareketleri olabileceği gibi toplumda ezilenlerin toplumsal haklarına ilişkin hareketler, dijital para dönemi, İnsanlığın uzayda yeni yaşam alanları keşfi, farklı taşıt araçlarına geçiş (elektirkli, uçan, ya da farklı enerji kaynakları ile). Dijital suçlarda artış ve paralelinde yeni yasal düzenlemelerin gelişi, insanlık tarihinin kayıp parçaları bulunabilir.

Şubat – Mart 2021 döneminde

Teknolojik gelişmelerle yaşamımızda farklılıklar olma ihtimali yüksek. Gerek gündelik yaşam, iş ve eğitim sistemlerinde dijital teknolojilerde artış ve yaygınlaşmanın başlaması gerekse de yeni bilimsel buluşlara şahit olmak mümkün. Gruplar arasında iletişimin değişeceği bir dönem. Bazı insanlar aşırı sosyalleşme yoluna giderken, bazıları kendi iç dünyasındaki değişimi sorgulayacak,içe kapanacaktır. Ayrıca, ülkeler ve toplumlar arası siyasi ve dinsel tartışmalar çıkması da bekleyebileceğimiz etkiler arasında. Kova Satürn’ün etkisi ile bireysellikten ziyade toplumsal değişimlerle birlikte olacak yaşananlar.

Tarihte Güney Ay Düğümü Yay / Kuzey Ay Düğümü İkizler  Aksı Yılları

24 Ekim 2001 – 12 Mayıs 2003

14 Mart 1983 – 30 Eylül 1984-

2 Ağustos 1964 – 19 Şubat 1966

22 Aralık 1945  – 10 Temz 1947

12 Mayıs 1927 – 28 Kasım 1928

29 Eylül 1908 – 19 Nisan 1910

18 Şubat 1890 – 6 Eylül 1891

TARİHTE YAY İKİZLER AKSI DÖNEMLERİ YAŞANANLAR

Bu tarihlerde yaşanılan bazı önemli olayları yukarıdaki linkten incelediğiniz zaman göreceksiniz ki;

Dünyada yeni teknolojik ve bilimsel hatta geçmişe dönük tarihi keşifler yapılmış, uzay çalışmaları gerçekleştirilip yeni transfer araçları icat edilmiştir. Ayrıca, bağımsızlığını ilan ülkeler olmasının yanı sıra ABD de olduğu gibi eyaletler ABD’ye katılmışlardır. Ülkeler arasında çatışmalar olmuş, sanayi devriminin fitili ateşlenmiş, kadınların bağımsızlık hareketleri başlamış, para birimlerinde değişikliğin yanı sıra çeşitli ekonomik birlikler kurulmuş, tıpta gelişmeler olmuş ve bazı virüs ve bakterilerle ilgili gerçekler keşfedilmiş ve ölümlü büyük depremler deneyimlenmiştir.

 YAY/İKİZLER AY DÜĞÜMLERİ TRANSİTİ ÜLKEMİZİ NASIL ETKİLER

Bildiğimiz gibi Ay Düğümü Transitleri tutulmalarla birlikte hareket eden bir sistem. Türkiye’nin natal haritasına baktığımızda da görüyoruz ki  tutulmalar bu süreçte 12. ve 6.evlere düşecek.  Doğal olarak 29 derece İkizler burcunda ve 12. Evde yer alan Ülkemizin AY’ı ilk etkiyi alacağımız yer olacak ve  maddi manevi olarak ülkemiz etkilenecektir.. Bu etkileşim Dünya Astrolojisine göre ülkenin, hastaneler, hapishaneler, hırsızlar, ajanlar, manastırlar, gizli örgütler, bakım evleri, Petrol işçileri, dedektifler, medyumlarla ilgili olacağından, virüs pandemisi yayılabilir, gizli konuları konuşma ihtiyacı yüksek olan Türk halkı bu konuda çok fazla bilgi toplama ve yayma ihtiyacı içinde olacak ve hastaneler, hapishanelerle ilgili hareketlilik çok olacaktır., sık gündem değişiklikleri olacaktır.

Bu transitte Venüs’ün de retro oluşu para ile ilişkili gündemler yaratacaktır. Zaten ülkenin 5. Ev yöneticisi Venüs ve 5. Ev Dünya astrolojisinde ülke yöneticilerini, spekülasyonlar, borsa, sanatçılar, ülkenin gençleri, turizm yerleri, doğum oranı, doğum kontrolü ve kumarhaneleri anlatmakta. Kısacası bu evde bir güçsüzlük var.

Ay’ın Ülkemizin maddi manevi değerler evinin (2. Ev) yöneticisi olması sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiriyor olma potansiyelimiz yüksek, üretim düşer ve bankacılık, Milli gelirler gibi konularda  yeni düzenlemeler ve değişiklikler olacaktır.

İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür, Ülkemizin Kuzey Ay Düğümü’nün de yönetici gezegeni ve ülkenin 12. Ve 4.evle ile de ilgili. Dolayısı ile MERKÜR’ün tutulma aktörü olması sebebi ile bu evler ve bu evlere açı yapan evlerin konularını doğal olarak etkileyecektir. Merkür, bilgi, mantık, iletişim, ulaştırma, haber alma ve ticaretle ilgili bir gezegen olduğu için tüm bu alanlarda bazı olaylara neden olacaktır. Astrolojide Merkür’ün virüs ve bakterilerle de ilgili olduğundan da bahsetmeden geçmek istemem.

Ülkenin Merkür’ü natal haritada Satürn’le Terazi burcunda kavuşum halinde. Bu sebeple otomatik olarak ülkenin 7,8 ve 9. Evlerinin yöneticisi Satürn de nasibine düşeni alacaktır.

Not: 7. ev Uluslar arası anlaşmalar, evlilik ve boşanmalar, Dış ticaret, Astrologlar, Ulusun durumu, Ulusun statüsü, 8. ev Ölüm oranları, intiharlar, özel meclis, yönetici ölümleri, miras hukuku, sigortacılar, morgları, 9. ev Ünversiteler, Kanunlar, rektörler, mahkemeler, Din, Din Adamları, Buluşlar, Hakimler, Azınlıklar, Pilotlarla ilgili.

TEMMUZ 2020 de yabancı ülkelerle olan ilişkilerimiz ön plana çıkabilir

Düşmanlarımız, meclisimiz, rektörler ve veya din adamları, halkın yaşamı, morali etkilenir, iletişim ve medya kısıtlamaları yaşanabilir. Ülkemizin dost ve düşmanları gündemde olur. Sağlık sektörü, gıda ve hijyen sektörü ile ilgili düzenlemeler olabilir.

Erken seçim konusu gündeme gelebilir. Bu süreçte halk, planlı çalışan, entelektüel, detaycı, realist, halkla iletişimi iyi, bilgi paylaşımına güvendiği, güven veren, halktan kopuk olmayan politikacılar isteyecektir.

Ekim 2020 den  2021 Mart ayına kadar olan süreçte

Ay Düğümleri 10. evdeki Şiron, 3. evdeki Neptün ve 5. evdeki Venüs ile etkileşimde olacak. Bu süreç salgın hastalıkların ve virüslerin tehlikesine ve hatta daha güçlü ve tehlikeli etkisine dikkat çekmekte. Yaz aylarının ilk günlerinden itibaren konserve gıda yapımı ile son bahara hazırlıklı girmemizde fayda var. Evlerimizde güçlü gıda, ilaç, vitamin, hijyenik malzeme stoğumuzun bulunmasına dikkat edelim.  Yardıma ihtiyacı olanlara destek olalım. Bu sıkıntıdan az hasarla ancak bu şekilde çıkarız.

Corona tedavisine ve çaresine ilişkin çalışmalarda güven duyduğumuz ülkelerle iş birliğine girebiliriz.

Magazin dünyası ünlüleri ile ilgili skandallar duyulmasına neden olabileceği gibi ülke  yöneticileri ilgili de bazı  durumlar yaşanabilir.

30 KASIM 2020 Ay tutulması Türkiye’nin Ay Düğümlerine kare yapacak.

Bu süreç oldukça zorlu ve gerek ülke gerekse dünyada morallerin çöktüğü, maddi manevi zorlukların çok yaşandığı  bir dönem.

Ocak 2021 dönemi

Corona virüsü ya da benzer sağlık sorunları ile ilgili olumlu buluşlar olabilir. 11. evden geçen transit Uranüs’ün Türkiye’nin Güneş’ine karşıt açı yapması ve  Ay Düğümlerinin Neptün, Şiron ve 5 ile 11. evleri yöneten Venüs ile ilişkisini de düşünürsek Türkiye’de doğa olayları yaşanması ihtimali var görünmekte. Bu dönemde kitleleri etkileyen önemli olaylar yaşanabilir. Hatta Anayasal değişiklikler de ihtimal dahilinde.

Bildiğimiz gibi ülkemizin Türkiye’nin MCdeki Güney Ay Düğümü- Uranüs kavuşumu ile 1. Evdeki Plütonun ve 5. Evimizdeki Akrep Stelyumu ile Başak Kuzey Ay Düğümümüzün oluşturduğu uçurtma kalıbı nedeni ile sadece dıuanın gücüne sığınmayı seçmeyip çalışmak, üretmek öğrenmek ve bilimsel olmak gibi bir ödevi var. İşte bu yerleşim Mart 2021 gibi transit Ay Düğümlerince karelenerek tetik alacak ve aklımız başımıza gelmek durumunda kalacak. Şayet bu treni de kaçırırsak işimiz zor maalesef.

Kuraklık, kıtlık, yiyecek-içecek sıkıntısı yaşama ihtimalimiz maalesef yüksek. Bu dönemde bence yağmur sularını toplamaya dair önlemler almalıyız diyeceğim ama Çernobildeki yangının tetiklemesi ile radyasyon artışı var ve rüzgarlı yağmurlu dönemler de sıkıntılı. Yağmur sularından da korunmamız gerekiyor. Bu kısmın bilim adamlarının konusu olduğu için ahkam kesmek de istemem. Radyasyonun yarılanma ömrü ve süresi hakkında onlar kesin bir hesaplama yapacaklardır.

Çevre bilinci artacak mecburen. Birçok yasal düzenlemeler olacaktır. Bilimden ve teknoloji geliştirmekten uzak durduğumuz yıllarımızın acısını ülkece çekme potansiyelimiz var. Ancak ülkemiz Plutonik bir ülke, cefa çekmeye ve küllerinden doğmaya alışkın bir doğada. Küllerimizden doğarız doğmasına ama biraz zorlanacağız bu yıllarda.

Haziran 2021 ile Eylül 2021 sonuna kadarki dönemde

Transit Ay Düğümleri ve Kova burcundaki Transit Satürn 4.evimizdeki Mars’a büyük üçgen açı yapacak. Kasım ayına kadar Güneş’e de 150 derecelik bir açı yapacak.

Anlaşmazlık yaşadığımız ülkelerle sorunlarımızı çözebiliriz, iklimsel ve tarımsal bazı çalışmalarda kalıcı tedbirler alma ve gençlerimizi destekleme yönünde adımlar atma potansiyelinde olabiliriz. Tabi bu kolaylıkla değil biraz da mecburiyetten olacak.

ÖZELLİKLE Temmuz 2021 dönemi transit Ay Düğümleri Türkiye’nin 3 – 9 aksında yer alan Natal Ay Düğümlerine tam kare yapacak.

Bu dönemde kaçınılmaz olarak milletler arası anlaşmazlıklar ve savaşlar nedeniyle toplumla beraber üzücü olaylar yaşamamız da mümkündür.

ŞİMDİLİK FARK EDEBİLDİKLERİM EN KISA HALİ İLE BUNLAR OLDU. ZAMAN İÇERİSİNDE  BAŞKA İHTİMALLERİ GÖREBİLİRSEM EKLEMELER YAPABİLİRİM.

BİREYLERE ETKİSİNİ DAHA SONRA YAZACAĞIM..

Hepimize sağlık ve selamet diliyorum..

ASTRODERKİ

 

 

 

 

 

 

 

Astroloji Eğitimi

 

Arşivler

Kategoriler

error: Content is protected !!