Astro Gündem Geçmiş yıllarda Stürn Kova geçişlerinde Ülkemizde yaşananlar Jüpiter ve Satürn Kova Burcunda Kova burcundaki sahipkıran kova burucunda jüpiter Satürn Türkiye ve Dünya Yükselen Burç

Jüpiter Kova Burcuna Girdi

Jüpiter Kova Burcuna Girdi

Jüpiter Astrolojinin en iyicil gezegeni olarak bilinmektedir. Kendisini, felsefe, sentez bilgi, inanç ve yazılı olmayan ahlak kuralları olarak da biliriz. Ancak bu iyicil gezegen yerleşimi ve açılarına göre biz insanların bakış açısı ile iyicilliği de kötücüllüğü de büyütebilecek özelliklere sahip. İnsani bakışla kötü görünen belki de Dünyamız  ya da evrenimiz için iyidir felsefesinden bakıp Kova’da Jüpiter neler vaat eder bir düşünelim…

Jüpiter her yıl bir burçta seyreder. Bulunduğu yerdeki durumları büyütür yayar alanını genişletir. 1 yıldır Jüpiter Oğlak burcunda idi. Jüpiter Oğlak burcunda kendini yeterince gösteremedi, güç kazandığı bir yerleşimde olmadığı gibi Pluto ve Satürn tarafından baskı altında tutuluyordu. Bu koşullar altında bir de Koç burcunda 6 ay kalan ve uzun süre Retro yapan Mars devredeydi. Tadından yiyemedik 2020 yılını. Mümkünse gitsin daha da gelmesin diyor 2020 yılını uğurlamayı dört gözle bekliyoruz.

Oğlak burcunun yöneticisi, zamanın yöneticilerinden, karmanın lordu Satürn, yaşlıları ve izole olmayı, kısıtlanmayı ve yazılı kuralları, hastane vb kapalı yerleri, hatta bilimi de temsil ettiğinden Jüpiter Oğlak; yalnızlık, izolasyon, yaşlılar, ekonomi, iş dünyası gibi konulardaki sorunları da büyüttü ve tüm Dünyayı etkiledi. Fazlasıyla yaşlı ölümleri, hastane gibi izolasyon gerektiren yerlerdeki sorunları da ekonomik daralmayı da büyüttü… Pandemi vasıtası ile olmasaydı, hükümetler ve diktatörler eliyle kısıtlanacaktık. Evrenin şaka anlayışı muazzam. Kırk satır ile kırk katır misali oldu…

Jüpiter Kova da Oğlak burcundaki gibi olmayacak, bir asaleti var Kova burcunda.  Kova burcunun sembolize ettiği konularda destekleyici, iyicil etkilerini daha rahat ortaya çıkaracaktır.

Astrolojide Kova Burcu;

Bağımsızlığı, insan haklarını, hümanizm, özgürlük, ifade özgürlüğü, bireyselleşmeyi, devrimler, grevler, isyanlar, asiler, fikir adamlarını, toplum düzenini değiştiren kişileri, marjinal kişileri, aykırı olanı, sürgünleri, bilim adamları, icatlar, dahiler, objektiflik, toplumla ilgili her türlü konu, yüksek teknoloji, her türlü topluluk, örgütler, Sivil Toplum Kuruluşları (dernekler vb) , ekip çalışmalarını, uydu yayınları ,radyo dalgaları, UFO’ları, uzayla ilgili her türlü konuyu, Astrolojiyi, arkadaşlıklar, havacılık sektörü, yapay zekayı, bilimsel gelişmeleri, internet dünyasını, yenilikçiliği, akıl hastahanelerini temsil eder.

Ayrıca astrolojik açıdan sağlıkta; kalp, tansiyon sorunlarını, dolaşım sistemini, bilekleri, bacakları, damarları, sağlıkla ilgili icatları da sembolize etmektedir.

Öncelikli konu elbette özgürlük teması olacak. Bazılarımız rahatsızlık duyduğumuz yüklerden, kişilerden, topluluklardan kurtularak sosyal yaşamımızı düzenleyeceğiz. Bazılarımız evinden yurdundan ayrılacak bağımsızlaşacak, kimisi işinden ayrılıp kendi işini kuracak, bazılarımız aşırı sorumluluk yükleyen ya da kendisine yük olan ilişkilerinden ayrılarak bağımsızlaşacak… Kova; dostluklar ve arkadaşlıklar da demek. Dolayısı ile sosyal hayatımız canlanabilir, arkadaşlıklardan fayda görebiliriz…

Jüpiter’in büyüteç etkisi ve yarattığı fırsatlar Kova burcunun temsil ettiği konularla birleşince konular önümüze daha da büyüyerek gelecektir. Örneğin teknolojide hızlı, büyük hamleler ve icatlar görebiliriz.  Mesela sosyalleşme adına yeni internet siteleri, internet üzerinden ticaret, havacılık sektöründe gelişmeler, yeni icatlar, Uzaylılara dair yeni bilgiler. Ayrıca özgürlük arayışı, kitlelerin özgürlük isteği, toplum için hareket etme, yeni toplumsal liderler görebiliriz mesela.

Jüpiter ilahi adaletle de ilgili olduğu için yargılanmalar, vaktiyle yediği hurmaların bazı kişileri tırmaladığına şahit olabiliriz. Üstelik bunlar yerelde de kalmayacaktır Dünyada küresel, insan hakları mahkemeleri gibi boyutlarda da görebiliriz. Kova ve Jüpiter bir arada düşününce bunları beklemek son derece normal görünüyor.

Satürn ve Jüpiter 21 Aralıkta Kova burcunun 0 derecesinde kavuşacaklar.

Kova burcundaki anlamlarına bakarsak;

Satürn Astrolojide düzen, yazılı kuralları ve eski büyük yapıları temsil eder. Bu yapıların yavaş ve sistemli çalışma sonucu kurulması, bu sırada yapılan fedakarlıklar ve karşılaşılan engeller, kısıtlamalar ve bunlardan öğrendiklerimizdir Satürn.

Değişimi’ temsil eden Kova burcundaki Satürn ise işe yaramayan eskimiş, modası geçmiş, yozlaşmış, çürümüş sistemleri yıkıp yerine özgürlükçü ve yenilikçi teknolojiler, bilgiler, yeni sistemler getirir.

Bu kavuşumda hem Satürn hem de Jüpiter oldukça güçlü. Fakat Satürn kendi yönettiği burçta olduğu için Jüpiter’e göre daha güçlü. Dolayısı ile Kova burcu ile gelen şans, değişim ve ilerleme, eğer sağlam temellere oturtulmazsa bizi zor durumda da bırakabilir.

Kişisel haritalarımız açısından bakınca; Kova burcu haritamızda hangi Ev’e düşüyorsa o ev ile ilgili konularda, yanında sorumlulukla birlikte şans, yenilik , değişim ve belki de başarı getirecektir.

KOÇ veya Yükselen KOÇ :

Geçen üç yıl kendiniz, aileniz varsa çocuklarınız, kariyeriniz üzerinde çalışmak, belki sektör ya da ülke değiştirmek durumunda kaldınız.

Bu Satürn Kova transitinde ise konunuz; değişen/değişecek sosyal çevreniz arkadaşlıklarınız ile değişen statüden beklentileriniz, hayaller ve umutlarınız, statüden kazançlarınız

Ayrıca bu dönemde dernekler, sosyal gruplar ile ilgili görevler, toplumsal konularda çalışabilirsiniz. Ayrıca bazı Koç ve yükselen Koçlar için, aşk ilişkileri, flörtler ve çocuklarla ilgili  konular gündeme gelebilir.

BOĞA veya Yükselen BOĞA :

Geçen üç yılda, hayatınızı , gelecek  hedeflerinizi sorguladınız, hayata bakışınız, inançlarınız, yargılarınız, bakış açınız değişti, kendinizi eğittiniz.

Satürn’ün Kova burcu transitinde ise kariyerinizi etkileyebilir. Bu dönem iş konularında yeni yapılanmalar, bazıları için emeklilik, statü konusunda zorlanmalara, değişimler veya kariyerde farklı bir yöne doğru ilerlemek gerekebildiği gibi aileniz ile ilgili konulara eğilmeniz, sorumluluk almanız gerekecektir.

İKİZLER veya Yükselen İKİZLER :

Geçtiğimiz üç yıl, hayattan büyük dersler aldınız. Artık hiçbir şey eskisi gibi kalmadı. Para, yetenek, bilgi ve zaman gibi başkaları ile paylaştığınız kaynaklarınızda sınır koymayı öğrenmeniz gerekti.

Bu Kova transitinde ise yapılanmaya, sağlamlaşmaya zaman ayırmanız gerekecek.  Öncelikle üniversiteler, eğitim, öğretim, yolculuklar, yabancılar alanında kısıtlanma zorlanma olabilir. Satürn sizlere bu alandaki sorumluluklarınızı hatırlatabilir.  Sorumluluklarınızı yerine getirip bilgilerinizi güncellemek, yeni eğitimlere dahil olacağınız çalışıp emek vermeniz gerekecek bir sürece sokabilir. Bazı İkizler ve ikizler yükselenler aşk, ilişkiler, evlilik konularında önemli durumlar yaşayabilirler.  Kiminiz ise uzak yerler/yabancı ülkelerde yapılan işler, yolculuk ya da turizmden kazanabilirsiniz.

YENGEÇ veya Yükselen YENGEÇ:

Geçen i üç yıl içinde iş hayatınızda ya da duygusal yaşamınızda beraber olduğunuz insanlarla ilgili değişimler yaşamış olmalısınız.  Belki de ayrılıklar yaşadınız.  İlişkilerde sorumluluk almayınca yıkılan yapıları deneyimlediniz.

Satürn Kova transitinde ise ortaklık ya da evlilik gibi durumlarınız yoksa taşınabilir ve yeni çevrenize uyum sağlamayı öğrenmeniz icap edebilir. Satürn kova transiti sizi en çok  finansal konularda etkileyecektir. Vergiler, krediler, borçlar, miras, nafaka, eşin geliri veya ortaklıklardan gelirler konusu önemli. Bazılarınız bu alanlarda önemli yapılanmalar içerisinde olacaksınız ve gereksiz borç ya da harcama yapmamaya çalışmalısınız.   Kiminiz ise okült konular, korkularından özgürleşme, psikolojik konular,  ruhsal gelişme, olgunlaşma ve/veya sağlık konuları ile ilgilenmeniz gerekecek.

ASLAN veya Yükselen ASLAN :

Geçen üç yıl boyunca, yeni bir yaşam kurma üzerinde çalışmanız gerekti. Hayatınızda anlamlı, gerekli, verimli olmayan ne varsa bu süreçte elediniz. Sorumlu, tutarlı, hizmet ve katkı sunmaya yönelik çabalar içinde olmanız hatta sağlığınız ile ilgilenmeniz bile gerekmiş olabilir.

Satürn kova transitinde ise öncelikle bazılarınız evlilik alanında bazı sorunlar yaşayabileceği gibi bazıları için ise evlilik gündeme gelebilir. Sorunlu ilişkiler ayrılma etkisi yaratacaksa da kalıcı ilişkiler de mümkün. Uzun süredir  düzen kurma sorunuz yaşıyorsanız hayatınızda toparlanmalar olacaktır Bu dönem kendinizi ortaya koymak ortaklıklarınıza bağlı olacaktır.

BAŞAK veya Yükselen BAŞAK :

Geçen üç yılda, nasıl verimli olduğunuz konusunda kafa yordunuz, planlı ve düzenli gayret göstermeniz gerekti. Bu süreçte kendinizden nasıl hoşnut olacağınızı öğrenip üzerinde çalıştınız muhtemelen ve yolunda gitmeyen ilişkileri bitirdiniz.

Satürn kova geçişinde ise günlük düzenin değişecektir. Hizmet ettiğiniz konularda, işinizde bazı önemli sorumluluklar yüklenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu dönem emek verir planlı olursanız iş konularınızda olumlu gelişmeler olabilir. Ayrıca kimi Başaklar için de bu transit; sağlık konuları ve bedene önem verme, sağlığa ilişkin sorumluklar almaya da işaret etmekte.

TERAZİ veya Yükselen TERAZİ :

Geçeni üç yılda, sizi güvende tutanın, aidiyet hissi oluşturan şeylerin hayatınızdaki yerini gözden geçirdiniz. Çocuklarınız ve aile büyüklerinizle ilgili sorumluluklarınız arttı. Aidiyetinizin yük mü yoksa büyümeniz için bir ödül mü olduğunu görme fırsatınız oldu.

Satürn kova tarnsitinde ise konunuz; aşk, çocuklar ve yaratıcılık ,sanat ile ilgili alanlarda olacak. Bazılarınız ciddi ilişkiler yaşayabilir ve kalıcı adımlar ataraken, bazılarınız çürük ilişkileri bitirme adımı atabilir.  Kiminiz çocuk sahibi olabilirsiniz.

AKREP veya Yükselen AKREP :

Geçen üç yıl, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, düşünce ve duygularınızın dışa vurumunda nasıl olduğunuzla ilgili bir süreç yaşadınız. Bazı çevrelerden tamamen koptunuz, mesafe koydunuz, hastalıklarınız, engelleriniz varsa, bunlara yeni çözümler buldunuz.

Satürn kova transitinde ise daha da önemli olacak.  Yaşamınızda aile, kökler, ev gibi konularda yeni yapılanmalar gerekecektir. Kimisi ev alırken, kimisi taşınacaktır. Bu dönem korkularınızla yüzleşip sağlamlaşabilmeyi öğrenmeniz gerekecek.  Aile ya da yaşadığınız evde sorunlar varsa tamamen uzaklaşabilirsiniz de.

YAY veya Yükselen YAY :

Geçen  üç yıl,  elinizdeki maddi ve manevi her türlü aracı, olabildiğince iyi kullanmanız gereken bir dönem geçirdiniz.. Kendine yeterince yatırım yapan, geliştiren, üretken olan, yeteneklerini geliştirenler için iyi bir süreçti ve yeni kazanç kapıları buldular. Diğerleri ise zorlanmıştır.

Satürn kova transitinde ise konunuz; yakınlarınız olabilir, kardeşleriniz yakın akrabalarla ilgili süreçler yaşanabilir, yeni sorumluluklar gündeme gelebilir. Hatta arkadaşlarınızdan ayrılıp yeni arkadaşlarla kalıcı ilişkiler kurabilirsiniz.  Kimi Yay ve yükselen Yaylar ise sosyal medya, basın, yayın, eğitim, gibi konularda bazı önemli sorumluluklar alabilirler.

OĞLAK veya Yükselen OĞLAK :

Geçen üç yıl, yeniden yapılanma süreci yaşadınız. Elinizden umduğunuzdan daha fazla şey geldiğini deneyimlediniz. Bu senelerde uyum konusuna odaklanmanız gerekti.  Direnmeyip anlamayı, öğrenmeyi ve çaba göstermeyi seçen Oğlaklar kazandı, anlayışsız, çabasız davrananlar kaybederek öğrendi.

Satürn kova burcunda gezerken ise gündeminiz finansal konular olacaktır. Maddi konularda gerçekçi düşüneceğiniz daha planlı olmanız gereken bir süreç. Kimi Oğlak ve yükselen Oğlaklar, parasal konularda sınavlar yaşayacakken bazıları finansal konularda kalıcı adımlar atabilecektir. Emek verip sorumluluk alırsanız finansal konularda güçlenebilirsiniz. Bu 3 yıl boyunca sürede parasal olarak güçlenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Önceden planlı ve parası olanlar için mal mülk alımı da olabilir.

KOVA veya Yükselen KOVA :

Yükselen Kova’lar için oldukça önemli olan bu geçiş hayatının genelinde oldukça önemli olacak. Fiziksel görünüş ve sağlık konularının da önemli olacağı bir dönem. Geçen üç yıl boyunca korkularınızla baş etme üzerine sınanmış olabilirsiniz. Hayatın, dış koşullarını her zaman kontrol edemediğimiz konusunda çabaladınız.

Satürn kova transitinde özgür ve sıra dışı diye nitelendirilen Kovaları için kısıtlamalar can sıkıcı olabilir.  Ayrıca, Satürn’ün temsil ettiği kemik diz ve dişlere önem vermeniz gerekebilir. Satürn sorumluluklarınızı hatırlatabilir, kararlı adımlara yöneltebilir.  Kiminiz arkadaşlarla ilgili sorunlar yaşayabilir, kiminiz ise hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz.

BALIK veya Yükselen BALIK :

Geçen üç yıl boyunca umut ve beklenti arasındaki farkı algılamanız gerekti. Umudu ayakta tutan,  ulaşılabilir küçük hedefler koyanlar, enerjisini  verimli kullananlar, gerçekçi hedefler koyanlar kazandı.

Satürn Kova transitinde ise iç dünyanızda içsel olarak bazen kaygılı, bazen depresif ruh halinde olabilirsiniz. Ruhumuzun neye ihtiyacı olduğunu anlamak ve yapılandırmak faydalı olacaktır. Sorumluluklarımızı bilmek de önemli.  Bazı Balık ve yükselen Balıklar, sağlıkla ilgili konularla ilgilenebilir.

 

İnsanlığa ve yurdumuza güzellikler getirmesini diliyorum.

Satürn Kova Geçişinin Dünyaya ve Ülkemize Etkileri Neler Olabilir Okuyunuz

Geçmişte Satürn Kova Transitinde Dünyada Neler Olmuş Okuyunuz

Geçmişte Satürn Kova Transitinde Ülkemizde Neler Olmuş Okuyunuz

Serpilgül Vural Kınacı

Astroderki

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yaz

Yorum yazmak için tıklayınız

Astroloji Eğitimi

 

Arşivler

Kategoriler

error: Content is protected !!