Astro Gündem astroloji

Sevgililer Günü Asırlardır Neden Kutlanıyor

Sevgililer Günü Asırlardır Neden Kutlanıyor

Sevgililer Günü ‘’Valentine Day’’ Roma döneminin ilk zamanlarında 13-14-15 Şubat günleri Lupercia Bayramı olarak kutlanırdı. Lupercus, o dönemde Latince ‘’ KURT’’ sözcüğünden türemiş bir Tanrı adı idi. Romus ile Romulus’u emziren kurdun bulunduğu mağaranın adı ile de bağlantısı var. ( Lupercal )Lupa da Lupercalia festivalinin onuruna düzenlendiği ve bu kardeşleri emziren dişi kurdun adı olarak bilinir.

Roma döneminde yukarıdaki gerekçe ile festival gerçekleştirilir ve ilk gününde de 2 erkek keçi ve 1 köpek kurban edilirmiş. Hatta M.Ö 44 yılında Kurt Kardeşliği rahipleri keçi postu ile ayinler yaparmış.

Antik Roma’nın bereket tanrısı Lupercus için kutlanan festivalde, Lupercus‘a adanmış kişiler, kesilen keçilerin derisinden birer parçayı kafalarına koyarak ellerinde kırbaçlarla koşarak herkese vururlarmış. Bu adet sayesinde hem bereketin, hem de doğurganlığın arttığına inanılırmış. Hatta bekar kız ve erkeklerin büyük bir kase içine adlarını yazıp attıkları ve yapılan çekilişle gençlerin tanıştığı da çeşitli kaynaklarda anlatılmakta.

Antik Yunanlılar, bu günü Zeus ile Hera’nın kutsal evliliğine adamış. Hristiyan kilise döneminde Pagan adetlerinin birer aziz gününe dönüştürmüş olması ihtimali de bir diğer görüş olarak bilinmektedir.

Bir başka bilgi de İmparator II. Claudius’un,  iyi savaşçılar olabilmeleri için bekar erkeklere evliliği yasaklaması sonucu, Aziz Valentin gizlice sevgilileri evlendirmeye başlamış olduğudur. Yasaklara rağmen Aziz Valentine’in genç kız ve genç erkekleri evlendirmeye devam etmesi sonucu öldürüldüğü birçok kaynakta yer almaktadır.  MS. 270 yılının 14 Şubat tarihinde dövülerek idam edilmiş olması da bu bilgiyi destekler nitelikte.

M.S 498 yılında Papa Gelasius, bu Pagan ayinlerini yasaklasa da gelenekler söndürülemediği için Hristiyanlığın içine “Kutsal Meryem Arındırma Bayramı” şeklinde girdiği de bazı kaynaklarca bildirilmektedir.

1969 yılında Katolik Kilisesi, Aziz Valentine gününü kutlama listesinden çıkarmıştır. Yine de bazı Katolikler, 13-14-15 şubat tarihlerinde Valentine orucu tutmaya devam etmişlerdir.

Sevgililer Günü 1600’lü yıllarda İngilterede yaygınlaşmaya başlamış. Hatta 18. Yüzyıl ortalarında Valentine sözcüğü sevgili manasında dillerine yerleşmiştir.

Sevgililer  Günün ‘’St. Valentine’s Day’’ ticari canlılığı sağlaması ile uzun yıllardır devam edegelmiştir. Ülkemizde ise 1990’lı yıllarda popüler olmaya başlamıştır.

Aziz Valentine’in taşı olması ile bilinen Ametist, Roma Mitolojisi’nde Venüs’ün oğlu Aşk Tanrısı Cupid’in figür ve heykellerinde kullanılmaktadır. Aziz Valentine’in yüzük taşı üzerinde Aşk tanrısı Cupid figürünün olduğu söylenir.

Astrolojide Cupido ve Juno (Hera) sembolleri  olarak ruh eşi, sevgili, evlenilen, çocuk yapılacak eş olarak tanımlanan göstergeler kullanılmaktadırlar. Bu konuda daha ayrıntılı yazımızı da buradan tıklayarak okuyabilirsiniz

Ametist taşının da efsanevi ve zengin geçmişi bulunmakta. Tibet’te kutsal sayılan taş, Taç Çakra ile ilişkilendirilmiş ve meditasyonda yoğunlaşma sağladığı düşünülerek kullanılmıştır. Persler döneminde, Işık ve Yaşam Kaynağı sembolü olarak bilinen Mitra’nın figürlerine yerleştirilirmiş. Mısır döneminde, Kleopatra d, ametist taşlı bir yüzük takarmış. Ametist saflık sembolü olarak Ortaçağ’dan bu yana, kilise oymalarında, piskopos yüzüklerinde, tespihlerde kullanılagelmiş bir taştır. Günümüzde de birçok şifa (enerji) ritüellerinde kullanılmaktadır.

Aslına tüm bunlara bakınca görüyoruz ki hiçbir bilgi, gelenek, inanç veya felsefe yok olmuyor sadece form değiştiriyor…

AstroDerki

Yorum yaz

Yorum yazmak için tıklayınız

Astroloji Eğitimi

 

Arşivler

Kategoriler

error: Content is protected !!