Astro Gündem astroderki astroloji Balık başak Dolunaylar Satürn Uranüs yükselen koç balık boğa ikizler yengeç aslan başak terazi akrep yay oğlak kova burçları ve dolunay etkisi

Başak Dolunayı Gerçekleri Aydınlatacak

27 Şubat Başak Dolunayı Gerçekleri Aydınlatacak !

Her şey göründüğü gibi olsaydı, eline aldığın deniz suyu mavi olurdu. ‘’George Orwell’’

Dolunay dokunduğu ev konularında gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkarma etkisi taşır.

27 Şubat 2021 tarihi Ankara saati ile 10: 18 de Başak burcunda gerçekleşecek Dolunay haritasının IC/MC hattında. Başak burcunun sağlık ve üretimle ilgili oluşu, titizlik üretkenlik, hizmet ve hizmet kalitesi ile ilgisi, mantığının önde oluşu, çalışan ve hizmet eden, üreten kesimi temsil etmesi sebebi ile  gizli kalmış konular, boş vermişlik, inançlar ile mantık, gerçeklerle, saklı gerçekler ve var olduğunu düşündüğümüz inançlarımızı, yönetiliş biçimlerimiz ile kökleri gündeme taşıyacaktır.

Bu Dolunay Kuzey Ay Düğümü 3.evde 8 derece Başak olan ülkemizi ve Başak Balık aksında yerleşimi olan kişileri oldukça ilgilendiriyor.

Geçtiğimiz yıl bu açılarda gerçekleşen dolunayla birlikte 9 Mart 2020 de Covid pandemisi ile yüz yüze gelmiştik. Tüm Dünyayı etkilemişti ve hala da pandeminin gölgesinde yaşıyoruz. Uzun yıllardır ilk kez bölge ayrımı yaşanmaksızın tüm devletlerin ortak sorunu olan bir konu gündeme düşmüştü. Bu Dolunay ile pandeminin gerçek sebebini, kökenini de öğrenebiliriz!

Bu Dolunay ile nelerin değiştiğini, tarımı, üretimi,  yaşam felsefemizi, yaşam şekillerimizi, evlerimizi, vatanımızı, inançlarımızı nasıl etkilediğini göreceğiz. Özellikle ülkemiz için tüm eğitim konularımız,  öğrencilerimiz, komşularımız, ulaşım sistemi, denizlerimiz, köprülerimiz, deniz yolculukları, hava yollarımız, postaneler/kargo firmalarımız, iletişim noktaları, öğrencilerimiz, gazetecilerimiz, kütüphanelerimiz, göçmenlerimiz, tarım, üretim, uluslararası hukuk, medya kuruluşlarımız, profesörler, büyükelçiler, din adamları, ihracat, reklamlar, hukuk ve yasalar ile ilgili durumlardaki değişimleri ortaya çıkaracaktır. Özellikle eğitim ile ilgili kurumlar, kriz yönetimi, büyük uluslararası firmalar, yaygın tanınırlığı olan kurumlar/kişiler ve sosyal medya mercek altında diyebiliriz.

Toprak burcunda gerçekleşmesi sebebi ile mantık ve organizasyon düzen, analiz etmekle ilgili çalışabilir. Geçtiğimiz 1 yılda hizmete, üretime dair düzeni sağlayabildik mi, sağlayamadık mı ortaya çıkaracaktır.

Kısacası Fatura ‘’ mış ‘’gibi yapanların önüne konacak.

Kova burcunun 8 derecesinde yerleşmiş olan Satürn’de enteresan bir şekilde ülkemizin kriz, borçlar, vergiler, krediler, bankacılık, toplu ölümlerle ilgili evinden Dolunay’a uranyen bir açı yapmakta. Ani ve beklenmedik durumlara, düzenlemelere işaret ediyor diyebiliriz.

Ayrıca ülkemizin dost ülkeler, parlamento, yasa değişiklikleri, belediye meclisleri, kongreler, durdurulamayan insan ve doğa hareketleri evindeki ÜRANÜS ile Dolunay ile üçgen açı yaparken, ulusal vergi, ulusal felaketler, uluslar arası para ilişkileri, halkın maruz kaldığı şiddet türleri, nükleer ve kimyasal maddeler, ülkenin borçları, faizler, tahviller, bonolarla ilgili evindeki SATÜRN ile de kare yapmaya devam etmekte.

Ateş grubu eksik bu dolunayda. Dolayısı ile hız ve acele yok, dur düşün, mantıkla yola çık, düzen ve analiz önemli diyor…

Başak burcu sağlık teması ile çok ilişkilidir. Bu sebeple de sağlık konusu önem arz ediyor. Sindirim sistemi, beslenme, kilo yönetimi, bağışıklık, eklemler ve ayaklarla ilgili durumlar gündeme gelecektir. Ayrıca Güneş Balık burucunda. Dolayısı ile psikoloji de önemli. Unutmayalım barsak sağlığı ile psikoloji de parelel ilerleyen yapılardır. Boşuna bağırsaklarımız 2. Beynimiz değildir. Ayrıca Güneş’in Skat sabit yıldızı ile kavuşumu psişik konular ve ruhsal kanallarla da ilgili.

Bu dolunay özellikle Balık/ Başak burçları ve buralarda gezegenleri olanlarla kollektif gezegenleri burada yerleşmiş olan 60 kuşağını etkileyecektir.

BURÇLARA GÖRE BAKACAK OLURSAK

Yükselen Koçlar ‘ın  derecesine göre 5 veya 6. Evinde gerçekleşecek Dolunay; çocuklar, flörtler, yatırımlar, riskler ile çalışma koşulları ve gündelik rutinleri ile sağlık konularını ve gizli konuları, gizli düşmanlar, korkular, kayıplar, şifa ve psişe ile ilgili konuları gündeme taşıyacak olabilir. Satürn Uranüs karesi de statüden kazanç, sosyal çevre, sosyal medya, arkadaşlarınız ve maddi manevi değerleriniz ile ilgili evden etkiliyor. Dolayısı ile dikkatli olmakta yarar var.

Yükselen Boğalar’ın derecsine göre bakarsak 5 ve 6. evinde gerçekleşebilecek Dolunay; Aşk, flörtler, çocuklar, hobiler, sanatsal yetenekler, sahne, organizasyon, kabiliyetler, cinsellik, ebeveynlerin finansal durumu, riskli işler, borsa, şans oyunları, romantik ilişkiler ile ilgili yerden ve sosyal medya, sosyal çevre, hayaller ümitler ve statüden kazanç ile ilgili evden etkiler taşıyacaktır. Satürn Uranüs karesi özellikle Boğaları çok ilgilendirmekte.  Bu etki de sosyal statü, başarı, kariyer, aile, ev, evliliğin durumu davaların kararları, kişisel sağlık, kişilik ve bedenle ilgili süreçlerde kararlar almaya zorlayacaktır.

Yükselen İkizler’in derecesine göre; 4 veya 5. Evinden etkili olacak Dolunay; aile, ev, mülk, ebeveynler, başarı, statü, kariyer, patronlar, eşin ailesi, belki çocuklar ve yaratıcılık, aşk, şans içeren konular ile ilgili durumları gündeminize taşıyabilir. Ayrıca Uranüs Satürn karesi sebebi ile yükselen derecenize göre, 10. Vede ise statü kariyer, aile, ev, 9. Evde ise eğitim, kurslar, seyahatler, yakın çevre kardeşler, akrabalar, ticaretle ilgili konularda zorlayıcı karar almaya zorlayan konuları gündeminize taşıyacak olabilir.

Yükselen Yengeçler’in derecesine göre; 3. Veya 4. Evinde gerçekleşecek Dolunay; yakınları, arkadaş, kardeş, seyahatler, sözleşmeler, yabancılar, eşin yakınları, eğitim, kurs ile aile, ev, ebeveyn, ata soylarınız, emlak, başarı, statü, kariyer, eşin ailesi ile ilgili durumları gündeme taşıyabilir. Satürn/Uranüs karesinin yükselen derecenize göre 8. ve 9. evden almanıza bağlı olarak sizi etkileyebileceği alanlar değişecektir. 8 den olursa borçlar, ameliyatlar, vergiler, ortaklı paralar, miras, kazanç, kariyer satatü, aile temalı zorlayan etkiler alabilirsiniz. 9 evden etki almanız halinde ise sosyal çevre, hayaller, umutlar, arkadaşlar, gruplar, sivil toplum kuruluşları, üvey çocukar, eğitim, uzak seyahat, yabancılar, yaşam felsefeniz, eşin yakınları, eğitim ve veya yayıncılık anlamlarında, mahkemeler ile ilgili alanda zorlanmalar şeklinde etkileyebilecektir.

Yükselen Aslanlar’ın derecesine göre; 2 veya 3. Evinizde gerçekleşecek Dolunay; maddi manevi değerleriniz kazançlarınız, borçlar vergiler, ortak paralar, krizler, ameliyatlar ile yakınlarınız, arkadaşlarınız, uzak ülkeler, yabancılar, seyahatler, mahkemeler, eğitim, kurs, yaşam felsefeniz ile ilgili alanlarda gündemler yaratabilir. Uranüs/Satürn karesinin de yine yükselen derecenize göre düştüğü evler değişebilir; 7. Veya 6. Evden etkileyebilecek Satürn ile, 10 ya da 11. Evden etkileyebilecek Uranüs hayatınıza, eş, ortak, şirketiniz ile ilgili konular ile sağlık, gündelik rutinlerle ilgili konular, pet hayvanınız, kariyeriniz, eşin ailesi, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, hayaller ve ümitleriniz, eşin çocukları gibi konulardan zorlayabilir.

Yükselen Başaklar ’ın Yükselen Burcu ile ilgili alanda olacak Dolunay; yükselen derecenize göre; bedeniniz, sağlık, çalışma alanlarınız, gündelik rutinler ile gizli korkular, hastaneler, rüyalar, gizli düşmanlarla ilgili konular, eş veya ortaklar, açık düşmanlar konusunda bazı deneyimler yaşatabilir. Uranüs/Satürn karesi de yine yükselen derecenize göre; çocuklar, flörtler, risk ve hayattan zevk almaya dair konularda veya sağlık ve gündelik rutinler, pey hayvanlarınız, çalışma koşullarınız ile ilgili alanlardaki Satürn’ün, yurt dışı, yabancılar, uzak seyahatler, kurs, mahkeme konuları, yaşam felsefeniz veya statü kariyer, başarı, aile, eşin ailesi ile ilgili konularda zorlanmalar verebilir.

Yükselen Teraziler ’in derecesine göre; 12. Veya 11. Evinde gerçekleşecek Dolunay; sağlık, şifa, gündelik rutinler, çocuklar, yaratıcılık, aşk konuları ile gizli düşmanlar, gizli korkular, rüyalar, sosyal çevre, hayaller ve umutlar konularında bir takım deneyimler getirmesi olasıdır.  Ayrıca yükselen derecenize göre Uranüs/Satürn karesine bakarsak; Satürn 4. Veya 5. Evinize düşebilir, Uranüs de 8 veya 7. Evinize düşebilir. Bu durumda da hayatınıza çocuklar, yaratıcılık, hayattan zevk alma, aşk konuları ya da aile, ev, ebeveyn konuları ile eş, ortak ya da ortaklı paralar, ameliyat, borçlar, vergiler gündeminizde sizi zorlayabilir.

Yükselen Akrepler ’in derecesine göre; 10 veya 11. Evinde gerçekleşecek Dolunay; kariyer, başarı, eşin ailesi, ev, aile, ebeveyn, mülk konuları veya sosyal gruplarınız, hayalleriniz, arkadaşlarınız, üvey veya kendi çocuklarınız, aşk veya riskler, yaratıcılık, yatırım konularınızla ilgili konuları gündeme getirebilir. Ayrıca Satürn/Uranüs karesinin düşebileceği evlere göre Satürn 3 veya 4. Evden, Uranüs 7 veya 6. Evden sizi etkileyerek; aile, ev, ebeveyn yuva, emlak konularında, eş, şirket, ortak, açık düşmanlar konularında veya çalışma arkadaşlarınız, çalışma koşullarınız, mesleğiniz ile gündelik rutinler veya sağlık konusunda sizi zorlayıcı etkiler taşıyabilir.

Yükselen Yaylar ’ın derecesine göre; 9 veya 10. Evlerde gerçekleşebilecek Dolunay; sizi sözleşmeler, yabancılar, eşin yakınları, eğitim, kurs, uzak seyahatler, mahkemeler, yaşam felsefesi arkadaş, kardeş, seyahatler, ile aile, ev, ebeveyn, ata soylarınız, emlak, başarı, statü, kariyer, eşin ailesi ile yakınları, ilgili durumları gündeme taşıyabilir. Ayrıca Satürn/Uranüs karesi de yükselen derecenize göre değişen; 2 veya 3. Evden Satürn’ün, 5 veya 6. Evden de Uranüs’ün karesi ile çocuklar, yaratıcılık, aşk, flört, risk alma ile sağlık çalışma koşulları, pet hayvanlarınız, günlük rutinleriniz  ve maddi manevi değerleriniz, para kazanma durumunuz veya kardeş, yakın akrabalar, kısa seyahatler, eğitim veya iletişim, ticaret, sözleşme gibi konularda zorlayıcı etkiler barındırabilir.

Yükselen Oğlaklar ’ın derecesine göre; 8. Veya 9. Evde gerçekleşecek Dolunay; sizi ortak paralar, krizli durumlar, ameliyatlar, vergi, borç, kredi gibi konular ya da uzak seyahatler, kurslar, mahkemeler veya eşin ailesi, yaşam felsefesi açısından etkileyebilir. Doğası gereği karşı evlere de etki edeceğinden maddi manevi kazanımlarınız ya da kardeş, iletişim yakın çevre konularında da hayatınıza bazı durumları taşıyacaktır. Uranüs ve Satürn karesinin yükselen derecenize bağlı olarak kare yapacağı evler değişecektir. Uranüs /Satürn karesi 1. Ve 4. Ev arasında gerçekleşiyorsa siz, aileniz, eviniz, ebeveynleriniz ile ilgili konularda, 2 ve 5. Ev arasında gerçekleşiyorsa da maddi manevi değerleriniz, paranız ile yatırımlarınız, aldığınız riskler, yaratıcılık, çocuklarınız ile ilgili konularda bazı zrolanmaları hayatınıza getirebilecektir.

Yükselen Kovalar ’ın derecesine göre;7 veya 8. Evinizde gerçekleşecek Dolunay;  eş, şirket, açık düşmanlar, ortak, ortaklı paralar, miras, vergi, borç, sigorta, ameliyat konuları ile beden ve kişilik, maddi manevi değerler ile ilgili konulardan deneyimler yaşatacaktır.  Satürn/Uranüs karesine bakınca da Satürn 12. Ev ya da 1. Evden, Uranüs, 3 veya 4. Evden etkileyecektir. Dolayısı ile  siz ve aileniz, ebeveyn, yuva, eviniz ile ilgili ya da gizli korkular, kısıtlanmışlıklar ve kardeş, arkadaş, yakın çevre, eğitim, iletişim, seyahatlerle ilgili konularda zorlayıcı etkileri hayatınıza getirebilecektir.

Yükselen Balıklar ’ın derecesine göre; 7. Evinde ya da 6. Evinde gerçekleşecek Dolunay; sağlık, gündelik rutinler, çalışma koşulları veya eş, ortak, şirket, açık düşmanlarla ilgili konularda ve karşı evleri olan 1 veya 12. Evi de etkileyerek, gizli konular, korkular, gizli düşmanlar, şifahaneler, veya sizi kişilik ve beden açısından etkiler barındırmakta.  Uranüs/Satürn karesinin de gerçekleşebileceği evler olarak Uranüs 2. Evinizden, Satürn 11 veya 12. Evinizden kare yaparak kazanç ve parasal konular, maddi manevi değerler, harcamalar ile sosyal çevreniz, gruplarınız, arkadaşlarınız ya da gizli konular, hastaneler, gizli düşmanlar, kanma, kandırılma veya sosyal yardım konularında sizi etkileyebilecektir.

Sevgi, sağlık, üretim ve huzurla…

Astroderki

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yaz

Yorum yazmak için tıklayınız

Astroloji Eğitimi

 

Arşivler

Kategoriler

error: Content is protected !!