Astro Gündem astroderki astroloji Plüton Plüton Kova

Plüton Kova Transiti

2023- 2044 Yıllarında Plüton Kova Burcunda

Ankara’ya göre çıkartılan haritaya göre 23 Mart 2023’te Saat 15,15 civarında Plüton Kova burcuna giriş yapacak.  Tüm gezegenlerin farklı döngüleri vardır. Jüpiter yaklaşık 13 ay da bir aynı burca dönüyorsa Plüton da yaklaşık 248 yılda bir aynı burca döner. Bir dahaki Kova burcu transiti 2269 yılında başlayacak. Dünya kim bilir ne halde olacak, hayali bile güç.

Plüton derin değişim ve dönüşümün, yıkıp ya da yıkılıp yeniden farklı şekilde var olmanın gezegenidir. Haritamızda güç mücadelesi içinde olduğumuz, dönüştürmemiz gereken noktaları gösterir. Öncelikle Plüton kollektif bir gezegen olduğu için doğum haritamızda kişiselleşiyorsa yani gezegenlerimizle bir açı bağlantısı kuruyorsa özellikle önemlidir.  Transitteki Plüton’un haritamızdaki paranlar dediğimiz akslara ya da gezegenlere yapacağı açılar ve girdiği evler bizim için değişim ve dönüşümün nerelerde gerçekleşeceğinin işaretlerini verir. Haritanızda kişiselleşen bir Plüton’uz varsa ve retroysa o alanlara önem vermelisiniz. Birçok deneyim yaşatarak size algılamakta zorlandığınız alanlarınız olduğunu ve bunları deneyimleyerek bilinç sıçraması yaşayabileceğinizi, kişisel farkındalığınızın artacağını söyleyebilirim. Aslında zordur ve başlangıçta pek fark etmeye de biliyoruz. Fakat Plüton bize zorla öğretecektir.  Sonuçta bu deneyimler bize, başkalarına nazaran daha geniş bir bakış açısı verecek, hayatı daha üst noktadan tanımlatacaktır.

Plüton her yıl 6 ay kadar retro yapar ve bu dönemlerde Plüton’un dönüşüme zorlayıcı etkisi daha etkili yaşanabilir. Plüton 29 Nisan’da durak pozisyona geçerek 2 Mayıs’ta retro yapacak ve 11 Haziran 2023’te tekrar Oğlak burcuna geçecek. Bu süreçte Plüton Kovanın vaadinin ayak seslerini hissedeceğiz. Oğlak burcuna geri döndüğü dönemlerdeyse hadi artık diye daha fazla sarsacak.

En yakın Plüton Kova transiti 1777-1798 yılları arasında gerçekleşmişti. Ondan bir önceki Plüton Kova Transiti ise 1532 – 1553 yılları arasındaydı. Daha da eskiye gidersek 1286 – 1308 yılları, 1041 – 1063, 795 – 819 ve 550-575, 305-330, 61-85 yıllarına kadar uzanabiliriz.  Bu tarihlerdeki gelişmelere baktığımızda görüyoruz ki bilimsel gelişmeler, uzaya dair ilk keşifler yaşanmış, büyük çaplı savaşlar ve kıtlıkların yanı sıra büyük devletler kurulmuş ya da yıkılmış, yeni fikirler, yeni inançlar, inanç savaşları hatta Hz. Muhammed’in doğumu, İlk Mason cemiyetinin kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşu, Fransız devrimi ve daha birçok şey yaşanmış. Bu kadar geçmişe bakmak günümüz dünyası ile bağlantı kurmak açısından zorlayıcı olacaksa da aşağıda olayları kronolojik olarak yazmadan geçemedim.

Günümüze en yakın Plüton Kova transiti 1777-1798 yılları arasında gerçekleşmişti ve Dünya 1777 yılındaki Plüton Kova transitine 2. Ev yerleşimli girmiş. O dönem Osmanlı İmparatorluğu başkenti İstanbul bazlı harita çıkardığımızda da Plüton 2. Evdeymiş ve yükselen yöneticisi savaş ve anlaşmazlıklarla ilgili evde yengeç burcundaymış ve toprak mücadeleleri yaşanacağı da aşikarmış. Ay balık burcunda, halkın fedakâr ve kurban rolünde olduğu da göze çarpıyor. Aşağıda yer alan 1777-1798 olaylarını okuduğumuzda zaten konu kafamızda daha da netleşiyor.

Plüton Kova Geçişinin Dünyaya Genel Etkiler 

 • Plüton haritanın 7. Evinde yer alıyor. Dünyanın genel olarak gündemi; düşmanlıklar, savaş, anlaşmalar vb konularla paralel ilerleyecek 10. Evdeki Koç stelyumu oldukça düşündürücü bir güç mücadelesine işaret etmekte. Güneş koç, Ay Koç, Merkür Koç, Jüpiter Koç, Şiron Koç. Yükselende ise yengeç burcu bulunmakta. Vatan ve milliyetçiliğin önem arz edeceğini söyle biliriz. Yükselen yöneticisi Ay, yani halk bu kez bireysel, öncü, agresif, mücadeleci ve savaşkan ama Balık burcundaki sebeplerle olmasa da halk Koç burcunda da kendini kurban edebilir. Ayrıca Güneşin Koç burucunda yer alması nedeni ile savaşçı da olsa yeni ve yenilikçi, mücadeleci genç liderler çıkacağını da söyleyebiliriz.
 • Plüton Ay düğümlerine 4 orbla kare. Bu da vatan, toprak, iklim konularındaki mücadele ve dönüşüm değişim, yıkım yeniden farklı kurulum, eski krizleri çözüp güvenlik ve refahı deneyimleme arasındaki mücadelenin zorluğuna atıf yapmakta.
 • Öte yandan ruhun ateşinin yandığı yeri tanımlayan Vesta ve ayrıştırıcı birbirine düşürücü etki veren Eris de Ay ve Jüpiterin ortasına konumlanmış. Bu durum halkın yabancılarla ilgili ayrışması mücadelesi birbirine düşürülmesi gibi etkiler verebilir maalesef. Umarım sadece özgürlük ve yenlik, yeni keşifler için yansın bu ateş. Dünyada genel olarak yönetimsel mücadele şeklinde de gözlenebilir. Ancak ülkemiz açısından aynı seyi söylemek biraz güç.
 • Doğal afetler, değişen iklim, kıtlık ve savaşların tetiklediği göçler artacaktır.
 • Ekonomiler yeniden şekillenecektir, kollektif bir dijital para sistemine geçilebilir.
 • İlerleyen Plüton transiti 2044 yılına kadarki süreçte teknolojik gelişmelerin gündelik hayatlarımızda ve çalışma koşullarımızda, sağlık ve hizmet sektöründe, hatta beslenmemizde büyük bir dönüşümün gerçekleşeceğini söylüyor.
 • Uzaktan eğitimin yaygınlaşması
 • Yapay zekanın robot teknolojisinin yükselişi insanın kas gücünün yerini almasını, bazı açılardan da zekâ ve çözüm yeteneğimizi şekillendirmesini görebileceğiz.
 • Uzay teknolojileri, gelişmiş hava araçları, dijital devrim, tamamen kurgu ve dijital hayat deneyimleri gündemde çokça yer alabilir. 2036-2039 arası Sadalsuud yıldızının etkin olduğu yıllarda önemli buluşlar gerçekleşebilir
 • Dünya dışı varlıklarla ilgili olaylar görünür olmaya başlayabilir. Hatta ilk kontaklar başlayabilir.
 • Uzayda koloni kurulması gibi noktalara varan gelişmeleri ilerleyen yıllar içinde bekleyebiliriz.
 • Dini sorgulamalar, yeni rehber arayışları, yeni inanç sistemleri gündemde gelebilir.
 • Mental hastalıklar ön plana çıkabilir, bu alanda yeni çözüm imkanları da geliştirilebilir. Tıptaki gelişmeler, genetiğe müdahale imkanlarını çalıştırabilir. Belki de teknolojik gebelikler ve doğumlar söz konusu olabilir. Kanser ve veya tedavisi mümkün görülmeyen sinirsel hastalıkların tedavilerinde yeni bakış açıları ve tedavi yolları kabul edilebilir.
 • 2040-2044 yılları arasında Pluto Kova’nın algoloid derecesinde; gen teknolojisi ile ilgili önemli gelişmeler, insanlığı zorlayan büyük zorluk ve yıkımlar, doğal afetler olabilir. Özellikle 2042 ilk baharında Aslan Mars, Plütona karşıt, Jüpiter Akrepte Merkür Boğa’ya karşıtken algoloid derecede büyük kare oluşuyor.

Plüton Kova Geçişinin Türkiye’ye Olası Etkileri 

 • Plüton, Ankara’ya göre çıkartılan Kova burcuna geçiş an haritasının 6. Evinde yer almakta. Dünyanın genel olarak gündemi; düşmanlıklar, savaş, anlaşmalar, vb konularla paralel ilerlerken Dünyanın gündemine ek olarak bizim bir diğer gündemimiz de 6. Ev bazlı olacak diyebiliriz.
 • Haritanın Yükseleni de Aslan burcu ve Güneş Koç burcunda. Her ne kadar Aslan burcu sabit olsa da dispozitörü öncü burçta olduğu için yöneticilerle ilgili sabitliği ve değişmezliği biraz kıran bir etki veriyor. ev ve yükselen burç çerçevesinde baktığımızda; konuların özetle; yöneten kesim vb güçlerle, çalışan kesim ve halkın sağlık, beslenme ve yaşam rutinleri ile ilgili krizleri çözme zorunluluğu taşıdığını gösteriyor. Bu sebeple maddi/manevi güvenlik, konfor ve huzuru sağlamak adına yeniden yapılanma zorunluluğumuz olduğuna dair güçlü bir vurgu var.
 • Plüton Ay düğümlerine 4 orbla kare. Bu da vatan, toprak, iklim konularındaki mücadele ve dönüşüm değişim, yıkım yeniden farklı kurulum, eski krizleri çözüp güvenlik ve refahı deneyimleme arasındaki mücadelenin zorluğuna atıf yapmakta. Zaten haritanın da 4. Evinde konumlanmış durumda. Burası aynı zamanda muhalefeti de temsil etmekte. Ülkemiz kuruluş haritası üzerinden baktığımızda ise Güney Ay Düğümü tam da ülkemiz Güneşi üstünde. Değişim büyük geliyor ama mücadele içeriyor.
 • Plüton giriş haritasında Güney Ay düğümü yöneticisi Mars ikizler, aynı zamanda 4 ve 9. Ev yöneticisi olarak anaretik dediğimiz 29 derece ile 11. Eve yerleşmiş. Ülkemizin kuruluş haritasının da 12. Evindeki Ay ile kavuşmakta.
 • Dolayısı ile hem toprak hareketleri, sınırlarla ilgili sorunlar hem de askeri konular gündemde olabilir. Durdurulamayan doğa veya insan hareketleri sebebi ile hem maddi hem de ölümcül etkiler olasılığı çalışabilir.
 • Plüton 8. Evdeki Ceres’imizin üstünde yerleşmiş durumda ve Transit Ay düğümlerine de ekzakt kare yaparken transit Ceres de başak burcunda 29 dereceden 12. evdeki Ay’ımıza ekzakt kare yapmakta. Bu açlık ve beslenme sorunlarına ciddi vurgu yapmakta. Bunca yıl tarım ve üretim politikalarımızla büyük yanlışlara düştük umarım Ağustos böceği hikayesine dönüşmez durumumuz.
 • Ayrıca ülkemizde de yeni ve genç liderlerin gündeme geleceğini de söyleyebiliriz. Kova burcunun antisyasının Akrep burcu olması sebebi ile işe yaramayan, topluma hizmet etmeyen sistemlerin elimine edilmesini öncelikle bir cebimize koymalıyız. Sonrasında da Kova burç özelliklerini ele alarak halkın ve çalışan kesimin, yaşam ve çalışma koşulları, sağlığı, beslenmesi ile ilgili alanlarda bilimsel keşifler, gelişmeler, yenilikler, ilkler, isyanlar, hak arayışlarının olacağını bekleyebiliriz.
 • Öte yandan ruhun ateşinin yandığı yeri tanımlayan Vesta ve ayrıştırıcı birbirine düşürücü etki veren Eris de Ay ve Jüpiterin ortasına 9. evde konumlanmış durumda. Bu durum halkın yabancılarla ilgili ayrışması mücadelesi birbirine düşürülmesi gibi etkiler verebilir maalesef. Ay zaten Koç burcunda bir kıvılcıma bakar pozisyonda. Umarım sadece özgürlük ve yenlik, yeni keşifler ve fikir mücadelesi için yansın bu ateş.
 • Bir diğer etki ise bireysel mücadele felsefesinin yaygınlaşması, ben merkezci bilincin ve dürtüselliğin, kendi cumhuriyetini kurmak isteyen bencilliğin, toplulukların birbiri ile mücadelesi de olabilir. Kendi adaletini kendisi sağlamak isteyenler de bu süreçte gündemde olabilir.
 • Venüs, Juno, Kuzey Ay Düğümü Boğa kavuşumu haritanın 10. evinde ve ülkemiz haritasının da 11. Evinde olması sebebi ile hem “kadın” figürlerle alakalı yönetim teması ve mecliste yer almaları adına mücadelenin gündemde olabileceğine vurgu yapıyor. Hem de kadınlarla ilgili özgürlük hareketleri, sivil toplum kuruluşlarına önderlik edebilecek kadınların olabileceğini de gösteriyor diyebiliriz. Bir diğer olasılık ise Uranüs’ün Boğa burcu transiti esnasında durdurulamayan insan veya doğa hareketleri olabileceğine işaret etmesi. İnsanların finans ve güvenlik gibi gerekçelerle hak mücadelesi anlamında isyan eder noktaya gelmesini de bekleyebiliriz. Zaten Plüton ülkemiz haritasının 8. Evinde transit edecek. Dolayısı ile finansal mücadeleler ve dönüşümler, toplu ölümler de olasılık dahilinde ne yazık ki.
 • İlk Retrosunu yaptmak üzere durakladığı 29 Nisan tarihinden itibaren her türlü manipülatif ve yıkıcı etkilere karşı uyanık olunmalı. Retro 2 Mayıs retrosunun ardından 5 Mayıs’ta Akrep’in 14 derecesinde önemli bir ay tutulması yaşayacağız. Olabilirse 14 Mayıs’ta CB seçimleri var ve Plüton
 • 16 Mayıs akşamı 29 derece Koçtan, 0 derece Boğaya geçecek olan Jüpiter ile kare yapacak. Özellikle ekonomi ve güvenlik, konfor alanından sıkı sarsacak sorunları büyütecek gibi. Sosyal alanlarda, finansal çalkantılar ve güç mücadelesinin olacağı bir dönem. Boğa burcu bankacılık piyasaları ile de ilgilidir. Bu konuda da bazı gelişmeler olacaktır. Ancak ülkelerin toprak paylaşımı ile ilgili gelişmeleri ve para piyasalarındaki büyük değişimi de etkileyebilir.
 • 11 Haziran Oğlak burcuna geri dönüyor, bu süreçteki giriş haritasındaki Ay Neptün kavuşumunu, Merkür’ün anaretik derecede Pleiades sabit yıldızı hattında ve 9. Evde oluşunu pek sevmedim. Merkürle Pleiades kavuşumuhayal kırıklıkları, ilişkilerde kayıpları anlatır.  Çok kaygan bir zemin var. Halk kanmaya kandırılmaya çok yatkın veya kurban olma potansiyelinde.
 • 3 Temmuz 2023 Oğlak Dolunayı Plütonik, Ankara’ya göre çıkartılan haritanın 3. Evinde gerçekleşirken kuruluş haritamızın 7. evinde. Dolunay ülkemizin Plüton una karşıt. Ülke yönetimi ve yasal düzenlemelerle ya da seçim olursa sonuçlarının artık tamamlanması ile ilgili olabilir. Siyasetçiler ve iktidar ile ilgili hatta meclis ve grupları ile ilgili konularda bir tamamlanma sonuçlanma olabilir ve bazı yasal düzenlemeler de söz konusu.
 • 17 Temmuz’da 24,56 derece Yengeç Yeniayı. Yeniay 6. Evde ve transit Plüton’a karşıt. Aynı zamanda ülkemizin Satürn ve Merkür’üne de kare. Ülkenin maddi kaynakları, para kazanma şekli, milli hazine, ülkenin kaynakları, kendi bankaları, üretilen ürünler, bankalar, para birimi, hazinesi, ülke genel ekonomisi, serveti, finansal ilişkileri ve üretimi ile ilgili alanda yeni bir dönem. Bu biraz zorunlu ve zorlayıcı etkiler de taşıyor. Ülke yönetiminde ve halkın ve çalışan kesimin yaşam koşullarında yeni bir başlangıcı gösteriyor. Bazı yasal düzenlemeler de olası
 • Ağustos 2023 dönemi Venüs Aslanda retro yaparken, retro Merkür başak ile retro Oğlak Plüton ekzakt kare yapacak. Finansal konularda büyük değişimler ve manipülasyon olasılıklarına karşı tedbirli olunmalı. Bazıları kazanırken bazıları kaybedecektir. Zaten Venüs’ün Aslan burcuna girişinde de Plüton ile karşıtlığı bulunmakta.
 • 1 Ağustos Kova Dolunayı, 9 derece kovadaki dolunayı Ankara’ya göre çıkartılan haritanın 12. Evinde; gizli kalmış konulara ışık tutarken komşular ile iletişime, ticarete, ulaşım yollarına, trafiğe vurgu yapıyor. Öte yandan Dolunay Ülkemizin 8. Evinden 5. Evdeki natal Güneş’e kare. Bankacılık sitemi, dış borçlar, vergiler vb konularla ilgili baz konuların ortaya çıkışı tamamlanması söz konusu olabilir. Ülkedeki yönetim kesimi, ülkeyi temsil edenler, borsa vb para piyasaları, çocuklar ve gençler, sporcu ve sanatçılar ve ülkemizin komşuları ile ilgili konular gündeme gelebilir. Meclisimiz, yerel yönetimler ve doğa olayları ile ilgili konularda gündemde.
 • 16 Ağustos Aslan Yeniayı 23 derecede Venüsyen. Yeniay 10. Evde. Yükselen akrep. Yükselenin dispozitörü Mars 11. Evde Merkürle kavuşum. Ülkenin yönetimi ile ilgili yeni koşulları izah ediyor. Meclis ve yerel yönetimlerle ilgili konular oldukça hareketli ve sıra dışı iş birliklerine hatta anlaşmazlıklara zemin var gibi. Komşularımız, eğitim sistemi ve ticaret, ulaşım ile ilgili yenilikler olası. Öte yandan madenlerimiz, tarım ve topraklarımız, doğa hareketleri, vatan ve sınırlarla ilgili konular olabilir.
 • 31 Ağustos 2023 Balık Yeniayı 7.25 derecede. Dolunay 8. Evde ve Satürnyen. 10. evde Uranüs durakta. Venüs aslan dolunayın yükseleninde konumlanış ve 10. Evdeki Jüpiter’le sert açıda. Dolunay, ülkemiz kuruluş haritasının Güney Ay Düğümünün üstünde ve 5. Evdeki Güneşe üçgen. Bir dönemin tamamlanışı ve bir takım yasal düzenlemelerin ortaya çıkışı ile ilgili gibi görünmekte. İnanç, felsefe, dini konular ve üniversiteler, yasalar, basın yayın, yabancılarla olan ilişkiler ve ticaret konusunda bir tamamlanış ortaya çıkış var gibi. Ülke yöneticileri, ülkenin tanınmış insanları temsilcileri, çocukları ile ilgili konularda gündeme dahil.
 • 15 Eylül 2023 22 derece Başak Yeniayı. Yeniay haritanın 2. Evinde 8. Evdeki Neptün’e karşıt. Yeniay ülkemizin kuruluş haritasının 4.Evine düşüyor. Ülkenin maddi kaynakları, para kazanma şekli, milli hazine, ülkenin kaynakları, kendi bankaları, üretilen ürünler, bankalar, para birimi, hazinesi ile ilgili yeni ve belirsiz koşullar var. Toprağımız, tarım ve üretimimiz, madenlerimiz ve iklimsel koşullarımızla ilgili yeni durumlar var gibi görünüyor. Hatta yasalar ve eğitim sistemi, ithalat ihracat, yabancılarla ilişkili konular ve turizm gibi konularda da bazı kararlar ve düzenlemeler gündeme gelebilir.
 • 29 Eylül 2023 Koç Dolunayı 6 derecede. Dolunay haritanın 4. Evinde olurken ülkemiz kuruluş haritasının 10.evine düşmekte ve ülkemizin Marsına karşıt. Yükselen derecesi 16 derece yay 6. Evimize düşmekte. Dolunayın disposu Mars, 5. Evdeki Merkür ve Satürn kavuşumu üstünde ve halkı temsil eden Ay ile de üçgen.  Ülkenin yönetici ve çalışan kesimi ve askeri, halkın yaşamı ve kolluk güçleri ile ilgili ortaya çıkan bazı konular olabilir. Halkın ev, aile ve yerleşim koşulları ile ilgili kararsızlıkları ve belirsiz koşulları da söz konusu. Bu süreçte umarım denizlerden ya da sudan kaynaklı sağlık sorunları ya da kazalar, doğal afetler yaşanmaz
 • 8 Ekim- 14 Ekim 2023’ arası Oğlakta düz gitmek üzere durak pozisyonunda olan Plüton 27 dereceden dönerken retro Uranüs Boğa ile de üçgen, terazi Marsı ile de ekzakt kare yapıyor. Eski siyasetçilerle ilgili son kopuşlar ve engellenemez büyük değişimler.
 • 28 Ekim Boğa burcundaki Ay tutulması ayrı bir konu ve oldukça önemli. Ülkemizim Güneşine karşıt bir tutulma ve sert etkileri bulunmakta. Kendisi ayrı bir yazı konusu.
 • 13 Kasım 20 Derece Akrepte Marsiyen Yeniay Evde. Yeniayın 4. Evdeki Uranüs’le karşıtlığı vatan, muhalefet, topraklar ve emlakla ilgili alanlardan beklenmedik ani gelişmelere açık olmakla birlikte, Yeniay kuruluş haritamızın 5. Evindeki Venüs ve Jüpiter’in üstünde gerçekleşmekte. Dolayısı ile çocuklar, borsa ve piyasalar, sanatçılar, sporcular, ülke temsilcileri, turizm, eğlence, çalışan kesim ve meclisi, gruplar, partiler ve durdurulamayan halk ve doğa hareketleri ile ilişkili alanlardan gelişmeler olması olasılık dahilinde. 6.Ev üstündeki Merkür ile Yeniayın yükselen yöneticisi Satürn arasındaki kare, halkın ve çalışan kesimin yaşam koşulları ve yasal düzenlemeler, yüksek eğitim, din adamları ve gazeteciler, yabancılarla ilgili alanlardaki kısıtlamaların ve düzenleme sorunlarından söz edebiliriz.
 • 18 Kasım’da Akrep burcunda Güneş ve Mars’ın önümüzdeki yaklaşık 2.2 yıllık Mars döngüsünün başlangıcı gündeme gelecek. 2025’e kadar güç mücadelesi ve yenilenme ile ilgili çabaların olacağını söyleyebiliriz. Bu dönemde başlayan yeni konularınız olursa o döngünün tamamlanması 2 yıl.
 • 27 Kasım 4 Derece İkizler Burcunda Marsiyen Dolunay, 4. Evdeki Dolunay ile 1. Evdeki Satürn T kare açı kalıbı oluşturmakta. Tutulmanın yöneticisi Merkür ise Yay burcunda ve haritanın 11. Evinden 2. Evdeki Neptün Balıkla sert açı yaparken 9. Evdeki Terazi Venüs’ten destek almakta. Ülkemiz kuruluş haritasına etkisine bakacak olursak; Dolunay 12. Evimizde gerçekleşmekte ve ay düğümlerimize kare, 4. Evdeki Mars’ımıza üçgen. Tr Uranüs Jüpiter ve Venüs’ümüze karşıt. Venüs’ün Plüton’dan bir karesi de var. Maddi konularda düzenlemeler olası geldi bana. Halkın, çalışan kesimin ve askerimizin yaşam koşullarını etkileyen konuların, ülke yöneticileri ve yasal düzenlemeler ve yabancılar ve komşularla ilişkili konuların gündemde olabileceğini söyleyebiliriz. Bazı bilinmeyen konuların ve düşmanlıkların ortaya çıkabileceği bir süreç de olabilir.
 • 13 Aralık 20 Derece Yay Burcunda Yeniay 3. Evde gerçekleşirken yeniayın yükseleninde Terazi burcu yer almakta. Tutulmanın yönetici gezegeni Jüpiter ise 7. Evde ikamet etmekte. Yükselen yöneticisi ile tutulmanın yöneticisi 1/7 aksından karşıtlık yapmakta. Merkür’ün Venüs ve Jüpiter’le ilişkisi zorlu açıyı yumuşatmakla birlikte Merkür durak pozisyonda. Yeniayın Neptün ile kontağı sert. Fazla iyimser ve maceraya açık. Kararların ne olacağı nereye gideceği biraz belirsiz bence. Yeniay kuruluş haritamızın 6. Evine denk düşmekte. 6/3 ve 11. Ev ler arasında bir ateş üçgeni oluşmakta bazı hayallerin gerçekleştirmek için yayılmacı adımlar atılacak gibi ama ne kadar gerçekçi hayaller orası tartışılır. Yeniayın ASC si 4. Evdeki Mars üstünde. Komşularla ilişkiler, yabancılarla anlaşmalar, askeri konular dikkat çekiyor.
 • 27 Aralık 4 Derece Yengeç Burcunda Dolunay. Dolunay 9. Evde gerçekleşmekte ve ülkemiz kuruluş haritasının 1. Evinde. Yükselende Akrep’in 2 derecesi bulunmakta ve ülkemizin Güneşi üstünde. Yükselen yöneticisi Mars Yay, ülkemizin 6. evinde Merkür ile kavuşumda ve 11. Evdeki Koç Kuzey Ay düğümü ile üçgen. Dolunay 4. Evdeki Marsa kare. Askerimiz, kolluk güçleri ve çalışan kesimimiz açısından bazı önemli gelişmeler olabilir. Tr Uranüs 11. Evden ülkenin Venüs’üne karşıtlık yapıyor. Borsa vb konular, çocuklar, sanatçı ve sporcular, eğlence mekanları ile ilgili konularda beklenmedik gelişmeler olabilir. Fazla iyimser ve yanıltıcı kararlar sonucu zarar görülmez umarım.
 • 21 Ocak 2024 ‘de Güneş Plüton kavuşumlu olarak Kovanın 0 derecesinden yeniden başlıyoruz. Ay ülkemizin marsı ile kavuşurken, Plütona üçgen atmakta, Jüpitere kare yapmakta. Ekonomi, yöneticiler ve topluluklar arasında büyük bir mücadele etkisi ile zorlu ve büyük bir dönüşüm etkisi.
 • 2024 Yılı ile ilgili yeni yılda zaten daha ayrıntılı inceleme fırsatı bulacağız.

Plüton Kova Transitinin Bireysel Etkileri Açısından Kısa Hatırlatma

 • Plüton 29 Nisan’da durak pozisyona geçerek 2 Mayıs’ta retro yapacak ve 11 Haziran 2023’te tekrar Oğlak burcuna geçecek. Bu süreçte Plüton’un vaadinin ayak seslerini hissedeceğiz.
 • Her kişinin kendi doğum bilgisine özel transitler olacağından aşağıda verdiğim bilgiler genel olacaksa da Özellikle 0-2 derece Kova, Aslan, Boğa ve Akrep burçlarında gezegenleri ya da önemli yerleşimleri olanlar için zorlayıcı olabilir. Ancak Plüton gibi yavaş hareket eden gezegenlerin ilk transitlerinden ziyade devam eden 2.,3.ve 4. kez yaptıkları transitler daha sarsıcı olur. İlk transiti çok anlamaya biliriz. Ancak Plüton’un bizden istediği dönüşüm ve farkındalığı erken yakalarsak sarsıcı etkileri daha sonraki gelişlerini göğüslememizde yardımcı olacaktır.
 • 0-2 derece Terazi, İkizler burçlarında yerleşimi olanlar için ise kendiliğinden bir dönüşüm gelecektir. İstesek de istemesek de… İyi evlerden alınan transite bir zorlayıcı gezegen açısı yoksa oldukça şanslı olacaktır. Zorluk veren evlerden transit alıyorsak elimizde olmayan gelişmelerle belki de üzülerek değişeceğiz, dönüşeceğiz.
 • Koç ve Yay burçlarının 0-2 derecelerinde gezegen ya da önemli yerleşimleri olanlar için şayet başka bir açıdan zorlayıcı transit ve açı etkisi alınmıyorsa kişinin irade kullanarak bazı değişim ve dönüşümleri gerçekleştirme potansiyeli olacaktır.
 • 11 Haziran’da Oğlak burcunda gerileyecek ve 14 Ekim 2023’te Oğlakta düz gitmek üzere durak pozisyonundan çıkacak. 21 Ocak 2024’te tekrar Kova burcuna geçecek.
 • Oğlak burcuna geri döndüğü 11 Haziran- 21 Ocak 2024 arasında ve 2 Eylül 2024- 20 Kasım 2024 arasında Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi burcunun son derecelerinde yerleşimleri olanları zaten birkaç yıldır hatırlattığı alanlardan sıkı bir sınava çekecektir hazırlıklı olalım.
 • 30 Nisan’da Kova burucunda duraklayıp ardından 5 Mayıs 2024’te Kovada retro yapacak
 • 2 Eylül 2024’te tekrar Oğlak burcuna gerileyip Oğlak burcuna 248 yıl daha uğramamak üzere 20 Kasım 2024’te tekrar Kova burcuna ilerleyecek.
 • 1Mayıs 2025’te Kovada duraklayıp 7 Mayıs 2025’te Kovada retro pozisyona geçecek
 • 17 Ekim 2025 itibariyle Kova burcu transiti kesintisiz 9 Mart 2043’e kadar sürecek.
 • Kova burcunda ileri ve geri hareketleri ile nihayet 19 Ocak 2044 yılında kesintisiz olarak balık burcu transitine geçecek.
PLÜTON KOVA TRANSİTİ DÖNEMLERİ DÜNYADA NELER OLMUŞ

En yakın Plüton Kova transiti 1777-1798 yılları arasında gerçekleşmişti. Ondan bir önceki Plüton Kova Transiti ise 1532 – 1553 yılları arasındaydı. Daha da eskiye gidersek 1286 – 1308 yılları, 1041 – 1063, 795 – 819 ve 550-575, 305-330, 61-85 yıllarına kadar uzanabiliriz.  Bu tarihlerdeki gelişmelere baktığımızda görüyoruz ki bilimsel gelişmeler yaşanmış, büyük çaplı savaşlar ve kıtlıkların yanı sıra büyük devletler kurulmuş ya da yıkılmış. Elbette bu tarihler daha da geriye gidiyor ama o kadar geçmişe bakmak günümüz dünyası ile bağlantı kurmak açısından zorlayıcı olacaksa da yazmadan geçemedim.

 • Milattan sonra 61- 85 yıllarına bakarsak 61’de Gnaeus Pompeius Magnus liderliğinde Roma Kudüs’ü fethetti. 71- 73 yıllarında Köle Savaşı gerçekleşti (Gladyatör Savaşı veya Spartaküs Savaşı olarak da bilinen savaş) 85’te Julius Caesar, (Jül Sezar ) ‘ın babası öldü.
 • 305-330 yılları arasında din savaşları olmuş Kiliseler yakılmış, din adamları hapsedimiş. Roma resmi din olarak Hristiyanlığı ilan etmiş. İstanbul (eski adı ile Konstantinapol) Doğu ve Batı diye ayrışan Roma İmparatorluğunun yerine Yeni Roma imparatorluğu kurularak  başkent olarak İstanbul’un belirlenmesi Plüton Kova döneminin son zamanlarına rastlamış..
 • 550-575 yılları arasındaki Plüton transitinin son yıllarında ise Hz Muhammed’in doğduğu rivayet edilmekte.
 • 795 – 819 yıllarındaki Plüton Kova transitinde ise Bağdat’ta ilim evi kurulmuş. Roma Hukunun ilk kapsamlı derlemesi yayınlanmış. Bizans İmparatorluğu yıkılmış.
 • 1041 – 1063 Selçuklu İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu’nu tehdit edebilecek güce kavuşmuş. .
 • 1286 – 1308 yılları İsviçre Konfederasyonu kuruldu. İsviçre devletinin kuruluşunun temeli aslında bu dönem atılmış oldu. Çinliler askeri alanda barut kullanarak ilk Top inşasının temellerini atmış oldular..
 • 1532 – 1553 Kanuni Sultan Süleyman ile Osmanlı tarafından ilk Viyana Kuşatması yaşandı. Daha sonrasında Macaristan imparatoru ile Barış anlaşması imzalandı. İngiltere’nin Roma Kilisesi’nden ayrılış olayları ve çeşitli reformlar yaşanmış.
 • 23 Mart 1777 – 11. Nisan 1797 saat: 15:20:24 arası Plüton Kova Burcunda seyretmiş.
 • 1775’te Amerikan İhtilalinin başlangıcı Plüton’un Oğlak burcunun son derecelerine denk gelmişse de devam eden yıllara yayılıyor ABD ‘nin kuruluşu 1787’leri buluyor.
 • 1777 – 1798 yılları arasında Avrupa’da devletlerin savaşları, sınır değişiklikleri ve ihtilallerle geçmiş. Elbette bilimsel devrimler de gerçekleşmiş. Çeşitli fikir ve felsefi akımlar ortaya çıkmış. Descartes ‘’Düşünüyorum öyleyse varım’’ demiş, Montesquieu halkın vekilleri aracılığı ile yasama ve yürütme olsun demiş, Voltaire, toplumun filozoflarca aydınlatılmasını önermiş, Rousseau, insanların doğuştan eşit olduğu fikrini dile getirmiş, Diderot yasa önünde eşitlik, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi talepleri gündeme getirmiş.
 • Bu dönem Osmanlının duraklama döneminin sonlarına denk gelmiş. adülhamit ve 3. Selim dönemine rastlayan bu süreçte çok başarı padişahlar olarak anılmasalar da yenilikçi ve ıslahatçı yaklaşımları olmuş. 3. Selim, Yeniçeriliği kaldırmış. Ayrıca bu dönem Osmanlıda büyük yangınlar da olmuş İstanbul ve İzmir’de. Rusya Avusturya ve iranla savaşılmış. 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı, 1787-1791 Osmanlı-Avusturya Savaşı,1774-1779 Osmanlı-İran Savaşı yaşanmış
 • Paris’te ilk halk lokantası açılıyor, 1770.
 • James Watt ilk gerçek buhar makinesini icat ediyor,
 • Franz Mesmer tıbbi amaçlar için hipnozu kullanıyor,
 • İlk velosipet Paris sokaklarında, 1779.
 • II. Joseph Habsburg İmparatorluğu’ndaki serfleri serbest bırakıyor, 1781.
 • Kant: Salt Aklın Eleştirisi, 1781.
 • 1781 Mason’luğun bu yılda doğduğu kabul edilmektedir.
 • 1781 13 Mart – Astronom William Herschel, İngiltere’nin Bath şehrinde, kendi inşa ettiği teleskobuyla yeni bir gök cismi keşfetti. Gördüğünün yeni bir Kuyruklu yıldız olduğunu düşündü, fakat daha sonraki gözlemler, bu cismin yeni bir gezegen olduğunu ortaya çıkardı. Gezegene Uranüs adı verildi.
 • 1781 9 Nisan – Astronom Charles Messier Sombrero Gökadası’nı keşfetti.
 • Watt’ın rotasyonlu buhar makinesi fabrikalarda kullanılıyor,
 • 1781 10-16 Ekim – Karayipler’de gerçekleşen kasırgada en az 22.000 kişi öldü.
 • İngiltere, Birmingham’da ilk inşaat şirketi kuruluyor, 1781.
 • 1783 John Macadam; yeni yol yapım tekniği tasarlıyor,
 • 7. Ocak İlk Amerikan ticari bankası açılmış.
 • 1782 yazında İstanbul’u perişan eden iki büyük yangın olmuş.
 • 1783 27 Nisan – İngiliz astronom William Herschel keşiflerinin ilk listesini içeren Bin Yeni Nebula Kataloğu ve Yıldız Kümeleri’ni yayınladı.
 • 8 Haziran 1783 İzlanda’da bulunan ve hala aktif olan bir yanardağ. 1783 yılında çok büyük bir etkiyle patlayan Laki Yanardağı çevreye müthiş bir bazalt yığını oluşturmuştur. 8 Haziran 1783 yılında patlamaya başlayan yanardağ 7 Şubat 1784’e kadar devam etmiştir. Tahminen atmosfere 8 milyon ton hidrojen florür ve 120 milyon ton kükürt dioksit sanılmıştır. Bu da Avrupa’da “Laki dumanı” olarak adlandırılan hava kirliliğini oluşturmuştur. Patlamanın İzlanda için sonuçları katasrofikdi. Nüfusun %20 – %25’i kıtlık ve florür zehirlenmesinden yaşamını yitirdi. Koyunların %80’i, sığırların %50’si atların da %50’si florürden dolayı hastalanıp öldü
 • 1783 27 Ağustos – Jacques Charles ile Robert kardeşlerin tasarladığı hidrojenle dolu balonunun ilk uçuşu gerçekleştirildi.
 • 1783 Ocak’ta Rus Ordusu, Kırım’ı işgal etmiş.
 • 1785 28 Aralık, NGC 2022 bulutsusu Frederick William Herschel tarafından keşfedildi.
 • 1787 de Bağımsızlıklarını ilan eden koloniler, içişlerinde serbest eyaletlerden oluşan ABD’yi kurmuşlardır. Daha sonraki yıllarda katılan eyaletlerle sayıları artmıştır.
 • 1788, 1 Ocak, Londra’nın en eski gazetesi The Times yayımlanmaya başlamış.
 • 1789 George Washington’un Amerika’nın ilk cumhurbaşkanı oluşu.
 • Mayıs 1789 I. Abdülhamid vefat etti; III. Selim tahta çıktı (7 Mayıs 1789 Osmanlı).
 • 1789 İlk anayasa ABD’de kabul edildi. 1790 Amerika kolonileri bir araya gelerek ABD’yi kurup, İskoçya ile dostluk antlaşması imzalandı.
 • 1789 da Lavoisier’nin, 33 elementi sıraladığı ve bu elementlerin adlandırılması ile ilgili modern sistemi sunduğu Traité Élémentaire de Chimie yayımlandı
 • 1792 Fransa cumhuriyet ilan ediyor, Kral ve Kraliçe giyotinle idam edliyor.
 • Danimarka köle ticaretini kaldıran ilk ülke oluyor
 • 1792 Rusya’yla Yaş Antlaşması,
 • 1792 20 Kasım, Fransız fizikçi Jean Francois Pilatre de Rozier ve arkadaşı balonu kullanan ilk pilot oldular.
 • Philadelphia’da sarı humma salgını yaşandı. Salgında 5.000 veya daha fazla insanın öldüğü resmi olarak belgelendi.
 • 1793 23 Ocak – Rusya ve Prusya, Polonya’yı bölüştü.
 • ABD, İngiltere, Fransa, İspanya arasında Paris Anlaşması imzalandı.
 • Avusturya ve Fransa arasında savaş çıktı. Fransızlar ilk yenilgiyi aldı.
 • Rusya Polonya’yı işgal etti.
 • İngiltere ABD’yi tanıdı. ABD’nin kuzey sınırları belirlendi. Louisina bölgesi ticarete açıldı. ABD’nin kuzey sınırları belirlendi. Louisina bölgesi ticarete açıldı. Tennessee onaltıncı eyalet olarak ABD birliğine katıldı.
 • 1792 9 Ocak, Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya arasında 5 yıllık savaşın ardından Yaş Anlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu resmen kabul etmiştir. Yaş Anlaşması ile Osmanlı Devleti’nin yıkılış dönemi başladı.
 • 1794 4 Şubat- Birinci Fransız Cumhuriyeti meclisi köleliği kaldırdı.
 • Haziran-Temmuz- İtalya’da Vezüv Yanardağı patladı; Torre del Greco kasabasını yok etti.
 • Çiçek aşısı bulunuyor, 1796.
 • 4 Kasım 1796 Osmanlı Devleti, Trablus Antlaşması sonucunda Amerika Birleşik Devletleri’nden vergi almaya başladı. Fransız devrimi yaşandı. Tüm aristokratik ayrıcalıklar ortadan kaldırıldı. Fransa, ABD’nin bağımsızlığını tanımış.
 • Napolyonun Mısır’ı işgali, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü tek başına koruyamayacağı gibi bir sonuç doğurmuş, Bab-ı Ali bundan sonra Avrupalı devletler arasında denge politikası izlemeye başlamıştır.
 • 1796 Napolyon İtalya’nın büyük kısmını fethetmiş.
 • 1797 de İzmir’de yangın. 3 Temmuz 1778 Yangını ve 14 Mart 1797 (yakılmış) Yangını olmak üzere İzmir 2 kere yanmış.
 • AstroDerki

Yorum yaz

Yorum yazmak için tıklayınız

Astroloji Eğitimi

 

Arşivler

Kategoriler

error: Content is protected !!