Astro Gündem astroderki dolunay Dolunaylar ikizler ikizler Dolunayı

İkizler Burcunda Marsiyen Dolunay

İkizler Burcunda Marsiyen Dolunay

27 Kasım Pazartesi, saat 12:17 itibari ile 04°51’ Derece İkizler Burcunda Marsiyen bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay genel olarak, daha önce farkında olmadığımız konulara ışık tutar ve önceden başlanmış konuların tamamlanıp ortaya çıkması ile ilişkilidir. İkizler dolunayı, 14 Ekim’de yaşanan Terazi Güneş tutulmasının etkilerini hareketlendirmekte.

Siyasi Astrolojide; uluslararası ilişkiler, diplomatik ilişkiler, finansal, hukuksal konular, eğitim, borsa ve spekülatif yatırım araçları ile ilgili konular ana gündem maddeleri olurken

Bireysel açıdan ana başlıklar; aile, kökler, ebeveynler, ev, emlak, kariyer, iş, statü ve hedefler ile ilgili.

 • İkizler, Başak, Yay, Balık gibi değişken burçların 1-7,
 • Aslan, Kova, Akrep ve Boğa gibi sabit burçların 12-16 dereceleri arasında gezegenleri veya önemli yerleşimleri bulunanlar, dolunaydan öncelikli etkileneceklerdir.

İkizler burcu: Değişken doğada, meraklı, entelektüel ve iletişim odaklı olup, stresli ve bir çok merakı nedeniyle de çabuk dağılabilen bir yapıdır. Basın yayın, reklamcılar, yazarlar, kütüphaneciler, bilişim, iletişim, ulaşım, taşımacılık, posta dağıtım sektörleri ile ilgilidir. Dolunayda bu sektörlere ait birçok haber duyabiliriz.

Ankara’ya göre çıkarılan Dolunay haritasının yükseleninde Kova burcu bulunmakta. Kova burcu: Sıra dışı, orijinal, entelektüel, bilim ve buluşlarla ilişkili, hak ve özgürlüklerden yana, isyan ve devrimlerle anılan bir burçtur.

4.Evdeki Dolunay ile 1. Evdeki Satürn T kare açı kalıbı oluşturmakta. Tutulmanın yöneticisi Merkür ise Yay burcunda ve haritanın 11. Evinden 2. Evdeki Neptün Balıkla sert açı yapmakta. Merkür aynı zamanda 9. Evdeki Terazi Venüs’ten destek almakta. Ancak, Venüs, 14 Ekim’de Terazi burcunda yaşanan Güneş tutulması derecesinin tam üstünde olacak. Dolayısıyla tutulmada etkilenen maddi ve manevi değer konuları, ilişkiler, finansal, hukuksal alanlarda herkesin bireysel haritasına bağlı olarak olumlu ya da olumsuz etkileri olacaktır.

Dolunayın Olası Bireysel Etkileri

 • Satürn’ün balık burcundan Dolunaya yaptığı sert açı nedeni ile bu dönem sabrımız sınanacak. Biz hızlı sonuç istedikçe gecikmeler ve engellerle karşılaşıp gerilebiliriz
 • Her türlü ikili ilişkilerde mücadele olasılığı bulunmakta.
 • Aile, kökler, ebeveynler, ev, emlak, kariyer, iş, statü ve hedefler ile ilgili iletişim, hız ve stresin yoğun olduğu bir zaman dilimi olabilir. Daha çok çaba, disiplin ve sabır göstermemiz gereken durumlar yaşanabilir. Ancak dağılmaya da çok açığız.
 • Bu alanlarda dolunay öncesi atmış olduğunuz adımların durumu daha görünür olacak.
 • İkizler dolunayı ile iç dünyamızdaki düşüncelerimizi ifade etme şeklimizi etkileyebilir. Açık ve samimi olmamız bizim için daha iyi olabilir. Ancak Mars ile sert açı sebebi ile aceleci ve sinirli olunabilir. İletişimde sözcükleri seçmeye özen göstermeliyiz. Aksi halde yanlış anlaşılmalar ve tartışma yaşanması olası.
 • Bu dönem önemli konulara odaklanma zorluğu da yaşayabiliriz. Bu sebeple alacağımız kararlar çok kalıcı ve doğru da olmayabilir. Zira iletişimin bu kadar yoğun olacağı bir süreçte araştırmak, derinleşmek ve doğru adımlar atmak zor olabilir.
 • Maddi ve manevi değerlerle de ilişkili de dikkatli olmaya çalışalım.
 • Alacağınız kararlar, ticari konular da dahil olmak üzere atacağınız adımlar ve her tür imza konularında çok dikkatli olunmalı zira hileye açık durumlar, yalan haber olasılığı bulunmakta.
 • Yayıncılık, haberler, ticaret ve hukuksal konularda da yanılgı ve çatışma olasılığı bulunmakta.
 • Sağlık, çalışma ve gündelik düzenimiz ile ilgili rutinlerimizi gözden geçirmek ve düzene oturtmakta yarar var.
 • Üst solunum yolları problemlerinde artış olası. Eller, kollar ve omuzlar ile sinir sistemi daha hassas olabilir. Genel olarak tüm risk içeren işlerde, trafikte ve sporda acelecilik sebepli kazalara dikkat edilmeli.

Burçlara Olası Etkileri

 • Güneş ve Yükselen burcunuz birlikte okumanızı öneririm. Ayrıca bireylerin haritasında yerleşimler farklı olabileceğinden, aşağıdaki genel bilgiler herkeste aynı etkiyi vermeyecektir.
 • Koç 3.Evinizde gerçekleşen dolunay sizi, eğitim, iletişim, yazı çizi konuları, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler ve kısa seyahatler ile ilgili alandan etkileyecek.
 • Boğa 2.Evinizde gerçekleşecek dolunay sizi, maddi manevi değerler, gelirler, yatırımlar, taşınabilir mallar, borçlar, krediler vb konularla ilgili alandan etkileyecek.
 • İkizler Burcunuzda gerçekleşen dolunay sizi ilgilendiren hemen her konu ile ilgili yerden etkileyecektir. Kendinizi dışarıya ifade ve dış dünyayı algılama tarzınız, fiziksel görünüm, sağlık ve yakın çevreniz ile ilgili etkiler beklenebilir.
 • Yengeç 12.Evinizde gerçekleşen dolunay sizi , bilinçaltı korkular gizli düşmanlıklar, hastane, hapishane gibi kapalı yerleri ilgilendiren durumlar, başkalarından gizledikleriniz, inzivaya çekilme, fedakarlık gerektiren durumlarla ilgili alanlardan etkileyebilir
 • Aslan 11. evinizde gerçekleşen dolunay sizi, sosyal çevre, arkadaşlarınız, kariyerden kazancınız, üyesi olduğunuz organizasyonlar ve gruplar ile ilgili gelişmeler açısından etkileyebilir.
 • Başak  10.Evinizde gerçekleşen dolunay sizi, kariyer, statü, hedefler, ebeveynler ve sağlıkları, çocukların iş ortamı ve sağlığı, eşiniz ya da ortağınızın ebeveynleri ile ilgili açılardan etkileyebilir.
 • Terazi 9. Evinizde gerçekleşecek dolunay sizi, yüksek öğrenim, kurslar, yabancılarla ilişkiler, uzak seyahatler, hukuksal konular, hayat felsefeniz ve inançlarınız ile ilgili alanlardan etkileyebilir.
 • Akrep 8.Evinizde gerçekleşen dolunay sizi, borç ve vergiler, miras, nafaka, sigorta, burs, konuları, ortaklık ya da eşten gelen paralar, ameliyat vb durumlarla ilişkili etkileyebilir.
 • Yay 7.Evinizde gerçekleşen dolunay sizi; evlilik, eş, ortak, anlaşmalar, davalar, açık düşmanlıklar, danışmanlık aldığınız kişiler ve çocukların eğitimleri ile ilgili alanlardan etkileyebilir.
 • Oğlak 6.Evinizde gerçekleşen dolunay sizi; sağlık, günlük rutinleriniz, iş ortamınız, çalışma koşullarınız, yanınızda çalışanlar, kiracılar ve varsa evcil hayvanlarınız ile ilgili alanlardan etkileyebilir.
 • Kova 5. Evinizde gerçekleşen dolunay sizi; aşk ve flörtler, eğlence konularınız, riskli yatırımlarınız, çocuklar, sanat, spor, yaratıcı çalışmalar, orta uzunluktaki seyahatler gibi alanlardan etkileyebilir.
 • Balık 4. Evinizde gerçekleşecek dolunay sizi; aile, ev, emlak, mülkler, kökleriniz, atalarınız, eşin statüsü, kariyeri, ebeveyn ve ebeveyn sağlığı, çocukların gizledikleri konularla ilgili alanlardan etkileyebilir.

Dolunayın Genel Olarak Dünyaya Etkileri

 • Yasalar ve uluslararası ilişkilerde önemli kararlar alınabilir.
 • Eğitim sektörü ile ilgili değişiklikler, tartışmalar gündeme gelebilir.
 • Medyada önemli haberler, gelişmeler, skandallar ortaya çıkabilir.
 • Siyaset alanında çatışmaların ve gerginliklerin artması mümkün.
 • Liderler ve devletler arasında gerginlikler olası. Diplomasi ve uluslararası anlaşmazlıklar bu dönemde daha zorlayıcı olabilir
 • Askeri ve savunma konularında güvenlik önlemleri dikkat çekebilir.
 • Din, inanç konularında stresli durumlar yaşanabilir. Bu durum, dini yerler ve kişiler ile ilgili konuları da gündeme taşıyabilir.
 • Ticaret ve ulaşım ile ilgili alanlarda hareket ve zorluğun yaşandığı bir süreç olabilir. Kazalar meydana gelebilir. Ulaşım sektöründe kazalar olabilir. Özellikle denizler, gemiler, deniz taşımacılığı ile ilgili alanlarla ilgili krizler yaşanabilir.
 • Bu dönem, doğal afetler veya ani kazalar da olabilir.

Dolunayın Ülkemize Olası Etkileri

 • Dolunay ülkemizin 12. Evinde gerçekleşiyor. Bu sebeple gizli kapaklı konular, gizli düşmanlar, gizli örgütlerle ilgili faaliyetlerle ilişkili konular ortaya çıkabilir.
 • Uluslararası ilişkiler, bilimsel ve teknolojik konular, özgürlükler ve eşitlik gibi konularda iktidarda söz sahibi kişilerin cesur ve agresif açıklamalar yapması söz konusu olabilir.
 • Kapalı yerler, hapishane, bakım evleri, hastaneler, sağlık sektörü, çalışan kesim, ordumuz, polisimiz, halkın beslenme kaynakları ile ilgili konular gündeme gelebilir.
 • Uluslararası görüşmeler arka planda gerçekleştiriliyor olabilir.
 • Sınırlarımız ve güvenliğimiz, iklimsel konular, topraklarımız, muhalefet partileri, emekliler ile ilgili konular gündeme gelebilir.
 • Bu dönem her türlü haberi tekrar tekrar sorgulamalıyız.
 • Yabancı ülkelerle yapılmış anlaşmalar, savunma sanayi ile ilgili gelişmeler de gündemde yerini alabilir.
 • Eğitim ve yasalar ile yurt dışı ticaretle ilgili gelişmeler gündeme gelebilir.
 • Ticaret yollarımızla ilişkili sorunlar yaşanabilir.

İyi olasılıkların gerçekleştiği, olumsuzların ise sadece olasılıkta kaldığı bir dönem dilerim.

AstroDerki

Yorum yaz

Yorum yazmak için tıklayınız

Astroloji Eğitimi

 

Arşivler

Kategoriler

error: Content is protected !!