Kraliyet Yıldızları

KRALİYET YILDIZLARI

Kraliyet Yıldızları

Astrolojik haritalardaki gezegen yerleşimleri, açıları ve evleri bize kişinin ya da olayın potansiyelleri hakkında bilgi verir. Öngörü ve durum analizi yapmakta kullanabilir, hatta geleceğe dair öngörüler yapabiliriz. Bunlara ilaveten, kadim Astrologlar tarafından ilgi ile gözlemlenmiş, verileri kısmen de olsa kaynaklara aktarılmış  ” Sabit Yıldızlar”  bilgisini de kullanabilmekteyiz. Ancak, hem gezegenler hem de sabit yıldızlar hayatımızdaki kişileri de bize gösterebildiğinden, salt kendimiz için değil, karşımıza çıkacak kişiler için de o sabit yıldızın anlamı değerlendirilmelidir. Siz öyle değilseniz karşınızdaki öyle olabilir diye düşünmelisiniz.

4 Büyük Baş Melekle Alakalı sabit yıldızlara Kraliyet yıldızları denir. Bunlar Mahşerin Dört Atlısı, Apokalips yani apokalipsin mahşerin dört atlısı, mahşerden önce ortaya çıkacak dört büyük şövalyeyle gösterilir. En güçlü yıldızlar bunlardır.

  • ALDEBARAN
  • FOMALHAUT
  • REGULUS
  • ANTARES

Bu 4 kök ana yıldızlar toplumsal rolü gösterir. Her bir yıldızın toplumsal bir rolle alakası vardır. Bu 4 yıldız, çok kabalistik ve özel anlamlara sahiptirler. Bu 4 kraliyet yıldızı da kırmızı renklidir. Aldeberan kırmızımsı mor bir renktir. İlkbahar ekinoksu ile alakalıdır.

ALDEBARAN- 9° 47´

İkizler burcunda yer alır. 9 derece 47’ Alpha Taurus takım yıldızında yer alır ve rengi kırmızıdır. Boğa takımyıldızının alfası yani Boğanın gözüdür ve Mars doğasındadır,.

Doğunun gözcüsü dediğimiz Melek Mikail ( Michael, Michelle) ile alakalıdır. İslami olarak baktığımızda da Melek Mikail olarak bilinen yapı ile ilgilidir. Aldebaran sınavsal bir yıldızdır; ticarette, sözde, yazıda, başarıda, ihtişamda, şanda, şöhrette dürüstlüğünü ve ahlakını koruyamazsan seni aşırı zorlar.  Aldeberan aslında dünya üzerindeki ticaret kanallarını temsil eder. Ticaret, iletişim, seyahat, yolculuklarla alakalıdır. Aldebaran, kişinin hayatına zenginlik, büyük başarı getiren ticaret yıldızıdır. İletişim, ticaret, medya, radyo televizyon yayıncılığı , konuşma yeteneği, yazma yeteneği vb etkiler verir.

Hava grubunun en güçlü yıldızlarından, hava grubu ile alakalı, ateş ve hava ile alakalıdır. Aldeberan varsa doğum haritanızda çok fazla seyahat, çok fazla yolculuk, çok fazla iletişim ve çok fazla etrafınızda konu komşu olacaktır.

ANTARES Yay -9°47´

Kraliyet yıldızlarından en güçlüsü olup Batının gözcüsüdür. Diğer adı, okült anlamda Satavis veya Uriel’dir. İslami anlamda Azrail anlamına gelir. Azrail, can alıcı, ölüm meleği. Antares, zaten direkt olarak akrebin kalbi denilen yıldızlardan biridir.

Sonbahar ekinoksu ile alakalıdır. Antares; anti-ares. Latince anti; benzeri demektir. Eski yunanca ve eski Latincede antiares Mars benzeri savaş demektir.

Antares 9 derece yay, Akreb’in girişi; Alfa Scorpions, yani akrebin gözü dediğimiz yıldızdır. Mars ve Jüpiter doğasında. Sonbahar döngüsü ve ölümle ilgili. Ahlakla alakalı bir yıldızdır.  Antares aslında askerlikle ilgili de bir yıldız.

Antares çift yıldızdır. Çift yıldız olması da onun etki gücünü arttırır. Betel Stars denen bir yıldızdır. Savaş yıldızıdır. Acımasızlıkla alakalıdır. Bunun yanında kişinin eğer Antares yıldızı güçlü bir pozisyondaysa sürekli kişinin etik ve ahlakını sorgular. Erdemli askerlik, erdemli savaşçılık, erdemli mücadele anlamına gelir. Birey maddi ve manevi anlamda teraziyi dengelemek zorundadır.

Bu yıldız çok olumlu veya çok olumsuz etkilere sahip olabilir. Eğer Antares’i görüyorsak, karşıdaki kişiyi uyarırız; tepkilerinden dolayı fiziksel ve duygusal çok ciddi zarar görebilir. Kontrolsüz kavgacılık hiç yaramaz örneğin.  Bazı gezegenlerle birlikte kötü büyüden korunma verir. Ama kişiye , birileri kötü büyü yapacak, lanet edecek ki, o gezegenle antares sizi koruyacak. Antaresvari insanlar, askerlikte ve savaşlarda bazı başarıları yakalar. Ama yanlış kararlar vermemeli. Gökyüzünde antaresi gördüğümüzde  bir savaş ve çatışma tehlikesi vardır. Örneğin; 15  Temmuz kalkışmasında da etkiliydi.

REGULUS, -29°50- Aslan

Önemli bir yıldız. Alfa Leo takım yıldızının en önemli yıldızıdır. Regulus için regulian etki deriz. Melek Rafael ile alakalıdır. Bu bizim İsrafil dediğimiz yani boruyu öttüren borazancıbaşı diye nitelendirilen yapıdır. Okült anlamda baktığımızda en büyük melektir, daha güçlü bir melek yok. Venant yani okült anlamda diğer ismi kabalisttik olarak Vercium Vespertum.

Daha ziyade şifanın baş meleği, Kuzeyin gözcüsüdür.

Yaz gündönümünde belirgindir. Mahşeri başlatan, Mahşer gününün yöneticisi olan güç olarak kabul edilir. Mars, Jüpiter ve Satürn doğasındadır. Kraliyettir, krallık verir, kraliyet verir. Şans, soyluluk, yücelik verir. İrade, güç, heybet verir.

Yani, Regulus varsa, doğum haritanızda herhangi bir zafiyet yoksa, hayatınızda başarı gelecektir Bu yıldız, doğru güç kullanımında hayatta başarı verecektir.

Regulus neyle sınanır, bunun bedeli nedir? İntikam almayacaksın. Kimseden intikam almayacaksın. Kin öfke, nefret, öç almayacaksın. Gücü yanlış kullanmayacaksın. İstesen de durmalısın.

Neden “intikam alma!” diyor? Bu yıldız, sen o başarıya gelene kadar da saldırı, zarar ve zaman zaman öfkeyle karşılaşacağını da gösteriyor. Sınanacaksın; dürtüsel davranmayacaksın, kontrollü olacaksın.  DİANA’nın  HARİTASINDA ÇOK BELİRGİNDİR. Derslerimde öğrencilerime örnek olarak gösteririm. 

FOMALHAUT, -3°52´ Balık

Fomalhaut 3,52 Alfa Pisces yani Balık burcu, balığın gözü. Alfa Pisces Austrinius Takım yıldızında. Mor bir yıldız, kırmızımsı mor bir yıldız.  Fomalhaut’un bedeli ahlaktır. Fomalhaut ideallerden, hayallerden güce dönüşümü anlatır. Güney yıldızı olduğu için, çok ilginç bir yıldız, gizli çalışır Kuzey yarımkürede. Masonluk, İlüminati, Spiritüel tüm gruplarla ilgili.

Melek Gabriel ile ilgilidir. Güneyin gözcüsü. Bu yıldız, dinsel bir yıldız. Simya yıldızıdır, arşemi yıldızıdır. Bu yıldızla bağlantısı olan herkes, simya ruhsal dönüşüm, astroloji, parapsikoloji ve bu konularla alakalı özel yeteneklere sahiptir. Böyle bir özelliği vardır.

Gabriel veya Cebrail, yani hastorank güney gözcüsü kış gündönümünün bekçisidir ve bunun en önemli özelliği haberci olmasıdır. Fomalhaut dinsel bir yıldız. Gabriel = Cebrail ruhsal kanallar, medyumlar.

İnsanlara vahiy getiren, vahiyci. İnsanla ruhsal mekanizma arasındaki bağı kuran enerji alanıdır. Diğer ismiyle Tanrısal akılın insanla bağlantı kurduğu yönüdür.  Yaşayacakları rüyada görmek spiritüel rüyalar görmek, ruhsal rüyalar görmek, yazı medyumluğu, otomatik yazı medyumluğu,  çok derin sanat yetenekleri, hep bunlarla alakalıdır.

Bu yıldıza sahipseniz; esin, ilham, ruhsal destek, ruhsal kanallaşma, rüyalar, bunların hepsini direkt yaşayacaksınız. Özel ruhsal çalışmalar, bilinç dışından alınacak özel bilgiler, çok psikolojik ve çok derin de bir yıldızdır. İlahi yardım ve şans getiren özel bir yıldızdır. Fazilet ve ahlakla alakalıdır. Yani gücünü; faziletli ve ahlaklı kullanmalısın anlamına gelir. Mesela medyumik kanalın var, insanları speküle etmek için yanlış kelimeler kullanmamalısın.

En önemli Sabit yıldızlardan biridir. Büyük yükselişler, zaferler, başarılar ve ruhsal çalışmalardan sonra gelecek büyük desteklerle alakalıdır. Yalnızca, bu öyle bir yıldızdır ki; dinsel grupları da temsil eder.Çok güçlü büyücülerde görülür bu. Çok ciddi Parapsikologlar da görülür. Fakat Fomalhaut’un şöyle bir sıkıntısı vardır. Kendi çıkarın için sana gelen ruhsal bilgi ve medyumik yetenekleri kullanmamn insanların iyiliği için kullanman gerekir.

Fomalhaut’un Deneb Adige ile bir etkisi vardır. Hayvan saldırıları, ahlaksızsan, gücünü yanlış kullanıyorsun, yanlış insanlarla yanlış yerlerde bulunuyorsan çok ciddi darbe görürsün. Fomalhaut’un cezası çoğunlukla hayvanlardan zarar görmektir. Ancak harita kombinasyonları elbette önemlidir.

Aslında, bu dört Kraliyet yıldızının hepsi de iyicil nitelikli, Antares bile ama yanlış kullanıldığında problem.

AstroDerki

 

 

Astroloji Eğitimi

 

Arşivler

Kategoriler

error: Content is protected !!